Kalyptus

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Pád Tvar slova
1.pád co? Kalyptus
2.pád bez Kalyptusu
3.pád čemu? Kalyptusovi
4.pád co? Kalyptus
5.pád voláme Kalyptuse
6.pád o Kalyptusoj
7.pád s Kalyptutusem
Je na této pravěké malbě vyobrazen Kalyptus? Kdo ví...

Kalyptus je slovo pocházející z řečtiny. Bohužel, ani přes rozsáhlé výzkumy probíhající již od počátku 19. století nebylo dosud zjištěno, co přesně toto sémanticky i etymologicky velice zajímavé slovo znamená. Jeho velikou etymologickou i sémantickou zajímavost podtrhuje fakt, že se ve všech známých jazycích chová převelice zajímavě. Názorná tabulka vpravo dokumentuje pádové zvláštnosti slova kalyptus v češtině. Odborníci z Ústavu jazyka českého Akademie věd Česka prý dokonce uvažují o tom, že pro kalyptus zavedou nový gramatický vzor.

Kalyptus v jiných slovech[edit]

Eukalyptové listí. Ilustrační foto.
Jeden název, dvě podoby.

Eukalyptus[edit]

Slovo kalyptus je obsaženo v mezinárodní podobě českého slova blahovičník, tedy eukalyptus. Jde o subtropický až tropický světlomilný strom, který roste všude možně. Dokonce i v Austrálii. Tam žije medvídek koala (ve skutečnosti ale není vůbec medvědem), kterému eukalyptus slouží jako jediný zdroj potravy. Zajímavé je ale ono slovo. Řecká předpona eu- totiž znamená dobře, libě, blaze. Kalyptus tedy možná je jakýmsi nedobrým, nelibým a neblahým eukalyptem.

Apokalypsa[edit]

Kořen slova kalyptus je obsažen také ve velice oblíbeném synonymu zkázy světa – ve slově Apokalypsa. Jde o přechýleninu kalyptusu, navíc doplněnou o předponu apo-. Zde tušíme zkomoleninu předpony opo-, tedy opičí. Zdá se tedy, že kalyptus je mužská apokalypsa bez opic.

Kalypo[edit]

Název Kalypo označuje dva druhy potravinářských výrobků. První potravinou jsou tuňákové konzervy všemožných chutí a příchutí původem z Itálie, známé pod označením Callipo (čti kalypo). Pod názvem Calippo (čti kalypo) pak najdeme zmrzlou obarvenou vodu vydávanou nadnárodní společností Algida za zmrzlinu. je tedy možné, že kalyptus je nějakým druhem potraviny, případně kořením či ochucovadlem.

Kalypsó[edit]

Kalypsó je jméno jisté nymfy, která v řeckých bájích žila na ostrově Ogygia a chtěla si z hrdiny Odyssea udělat nesmrtelného manžela. Odysseus jí nemohl ani cítit už po třech dnech a tak raději uprchl. Zdá se tedy, že kalyptus by mohl být nějakou nesnesitelnou esencí, která se neslučuje s životem člověka.

Kalyptus ve světě[edit]

Jakékoliv heslo na téma Kalyptus byste na české Wikipedii hledali marně.
Nehopsající Wikipedie.png
Hotel Kalyptus má pět hvězdic.

Francouzský Kalyptus[edit]

Když byl do výzkumu zapojen vyhledávač Google, jeho mapy ukázaly, že v jihofrancouzském městě Montpellier existuje na Palavasově avenue jistý podnik, který se nazývá le Kalyptus. Jak vidno z webových stránek, Francouzi mají o významu slova kalyptus zcela jasnou představu. Méně jasnější představu už ale mají o tom, kdo do jejich podniku smí. Na internetu totiž píší, že tam nesmí mineurs. To znamená jednak mladiství, ale jednak také havíři. Na náš dotaz, proč je nebohým vykořisťovaným havířům vstup zakázán, dosud nikdo neodpověděl, domníváme se ale, že to bude mít něco společného s českou pohádkou Dařbuján a Pandrhola, ze které si francouzští boháči vzali příklad, čeho všeho jsou havíři schopní.

Oficiální stránky podniku le Kalyptus

Anglický kalyptus[edit]

Jako kalyptus by se dala číst anglická věta Call yipe to us. To znamená Volej na nás au. Bohužel ani tato věta nevnáší do problematiky světlo. Naši teoretici přišli s tím, že by to mohla být nějaká stará vojenská šifra s velkým, leč dnes již nezjistitelným významem.

Kalyptus ve světle důkazů[edit]

Tento obrázek byl vygůglen pod heslem Kalyptus. Nejsme si jistí proč.

Z výše uvedených příkladů vyplynulo několik zajímavých faktů, které by snad mohly objasnit, co že to ten kalyptus vlastně je.

  • Kalyptus je něco nelibého, nedobrého.
  • Kalyptus je součástí některých potravin.
  • Kalyptus je pro lidi nesnesitelný.
  • Kalyptus vyvolává sexuální touhy.
  • Kalyptus je tajemný.

Bohužel dosud není známa žádná látka, která by splňovala všechny tyto faktory, ačkoli některé vlastnosti má například kekel a jiné zase womanium.

Pro nedostatek jiných nápadů byla zjištěná data zadána do našich nejmodernějších počítačů. Na výsledky stále čekáme.

Palec.png

Tento článek může obsahovat výsledky vlastního výzkumu!

To je ale moc dobře, protože vlastní výzkum zaručuje faktickou správnost, kterou často nespolehlivé nebo lživé zdroje neposkytují.