Hotel Incontinental

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Jakékoliv heslo na téma Hotel Incontinental byste na české Wikipedii hledali marně.
Nehopsající Wikipedie.png
Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Inkontinence.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Hotel Incontinental v kresbě, sloužící jako podklad propagačních materiálů

I ti naši spoluobčané, kteří nejsou schopni udržet moč nebo stolici, mají právo na využívání ubytovacích služeb. Právě pro ně jsou určeny instituce jako Hotel Incontinental.


Vhodné i k stylovému stolování

Hotel Incontinental je hotel v Práglu, sloužící jako ubytovna pro inkontinentní lidi z Moravstánu, Sliska, Čechistánu i celého Felvidéku. Dle názvu to vypadá, že sídlí uvnitř Continentalu, kterýžto však není v Praze, k nalezení totiž je v té vůbec nejstarší Boleslavi, která se v Čechistánu vyskytuje. Continental navíc ani není hotelem, leč fabrikou, anobrž ve velkým vyrábí a prodává pneumatiky.

Pohotovostní hajzl, umístěný tak, aby bylo možno v kritických situacích minimalizovat nutnou prodlevu před výmětem.
Strategicky umístěný "návratový hajzl", zde hned za vstupními dveřmi.

Prostředí hotelu je přizpůsobeno klientele, pohotovostní hajzly naleznete na všech strategických místech, hosté dostávají pleny, nádoby na zachycování produktů tělesných a odpuzovače zápachu. Postele jsou každé ráno čištěny místním personálem, jehož členové používají plynové masky a sanitační agregáty typu Smradopud II.

Hotel Incontinental též provozuje, coby přidruženou výrobu, dobře prosperující kompostárnu. V plánu je i výstavba kafilerního provozu pro sanaci a další zpracování mršin uhynulých hostů.

Porcelán i smalt v prvotřídní kvalitě

Českopedisti o tomhle hotelu samozřejmě ví, ovšem zkracují jeho název na Hotel Intercontinental Jeho Milosti Prezidenta Republiky České Miloše Zemana.