Perpetuum mobile

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

„Sestrojení perpetuua mobile, vyřešení kvadratury kruhu, stavba létajícího stroje těžšího než vzduch a přežití cestování rychlostí větší než šedesát kilometrů v hodině není možné!“

- Francouzská akademie věd
Money.png

Autor tohoto článku vymyslel funkční pepetuum mobile.

Za jistý finanční obnos ho pro Vás sestrojí.

Perpetuum mobile je vrchol strojírenského umění, vynález, o který se s větším či menším úspěchem pokoušely již celé generace vynálezců a myslitelů. V čem je problém? Perpetuum mobile je klasifikováno jako stroj, který ke svému chodu nepotřebuje žádný vnější zdroj energie. Měl by to tedy takový přístroj, který bude něco dělat (protože když něco nic nedělá, je to k ničemu a nikdo si to nekoupí) a nebude potřebovat žádné baterie, připojení do zásuvky, solární panel, větrník ani cokoli jiného. Prostě ho zapnete a on se začne hýbat.

Jenže. Tohle prý není možné. Podle teoretických vědců by existence perpetua mobile vážně porušila vesmírné zákony. Argumentují termodynamickými zákony. Jde jim o tyhle dva:

  • Zákon zachování energie - energie, síla, se prý nemůže vzít z ničeho a ani nemůže jen tak z ničeho nic vzniknout. Perpetuum mobile prý tedy nemůže vydávat energii bez toho, aby ji (třeba v nějaké jiné podobě) přijímalo.

To je skutečně jasný nesmysl, stačí se podívat na poslední výzkumy pořádku a je nám hned jasné, kde energie vzniká z ničeho; naopak potřebujeme spoustu energie k výrobě pořádku avšak nepořádek vzniká sám od sebe - tedy má stále dost energie na to aby se rozrůstal a žádnou energii do toho nemusíme dát.

  • Zákon přenosu tepla - teplo se prý při interakci dvou těles nemůže přesouvat z chladnějšího tělesa na teplejší, stavy tepla se údajně snaží vyrovnávat (říká se tomu Entropie). Upřímně řečeno, není zcela jasné, proč vědečtí nevěřící Tomášové argumentují právě touto poučkou. Žádné ze známých věčných hýblátek (jak by se dala slova perpetuum mobile přeložit) totiž nějaký imaginární pohyb tepla nevyužívá.

Lze snadno dokázat že při interakci dvou těles, například při sexu, vzniká teplo a i chladnější těleso snadno rozehřeje na vyšší teplotu teplejší těleso, pokud se teploty vyrovnají, tak vždy na vyšší energetické úrovni (dále ještě vznikají děti a mnoho dalších problémů, pro důkaz to však ani není třeba.)

Kladivové perpetuum mobile.
Kapilární perpetuum mobile.
Balonkové perpetuum mobile.
Archimedicko-kolesové perpetuum mobile.

Kámen úrazu odpůrců perpetua je fakt, že termodynamické zákony jsou empirické, pravděpodobnostní a jsou definovány pro ideální tělesa v ideálních inerciálních prostředích. Volně přeloženo: kdyby šlo o hmotné bezrozměrné body nebo dokonalé koule v absolutním vakuu, na které by nepůsobily žádné vnější síly, většinou by fungovaly. Protože ale žádné perpetuum mobile není ani hmotný bod, ani dokonalé koule a působí na ně spousta vnějších sil, perpetua bez problémů a bez jakéhokoli nabourání vesmírného pořádku fungují.

Kladivové perpetuum mobile[edit]

Toto věčné hýblátko sestrojil už ve 13.století Villard de Honnecourt. Francouz. Kupodivu ale fungovalo. Bylo to jakési mlýnské kolo, na po jehož obvodu byla pohyblivě připevněna kladiva, která za pomoci gravitace vždy nahoře přepadla, získal zrychlení a pootočila kolem, čímž nastavila následující kladivo do pádové polohy a tak dále a tak dále.

Máselné perpetuum mobile[edit]

Toto perpetuum využívá známého pravidla, že chleba spadne vždy namazanou stranou dolů. Tento přístroj obsahuje pás chlebů, který rotuje od mazače nahoře k seškrabovači dole, přičemž pohání malé rypadlo, které přemisťuje mazadlo od seškrabavače k mazači. Vše je bohužel snadno ovlivnitelné eventuálním zkažením mazadla a vysokou špinivostí mazacího nástroje.

Náš výzkumný tým došel k logicky správné úvaze, že nebude-li namazána ani jedna strana chleba, bude chléb rotovat kolem své osy. Jakkoli je teoretická úvaha správná, v praxi se to neosvědčilo, neboť chleba rotoval naprosto chaoticky všemi směry zároveň, čímž došlo k anulaci všech protichůdných pohybů a zdánlivě stál na místě. Navíc se nějak do celé záležitosti vložila gravitace a pak již to bylo technicky poněkud náročné.

Byl učiněn též pokus namazat krajíc po obou stranách a upustit jej, což mělo stabilizovat rotaci chleba v podélné ose. Opět byla logická stránka věci naprosto bezchybná, ale celé to však moc dobře nefungovalo, neboť chléb nebylo zač držet a došlo k takzvané předčasné upustáži, což zejména mladiství dobře chápou.

Kočičí perpetuum mobile[edit]

Podobně jako chléb padá namazanou stranou dolů, kočka dopadá vždy na nohy. Když se Zdeněk Srstka s Martou Kubišovou nedívali, čistě z vědeckých důvodů jsme uvázali dvě kočky hřbety k sobě a upustili. Rotační efekt se dostavil, ale ta tupá zvířata zjevně nepochopila bohulibost našeho počínání, chovala se naprosto nepředvídatelně a hlučně a další výzkum byl z důvodů akutního deficitu obinadel a náplastí zastaven.

Máselno-kočkové perpetuum mobile[edit]

Ten nový, co nastoupil do týmu teprve před měsícem, přišel s naprosto geniálním nápadem přivázat kočce na záda namazaný krajíc a spojit tak oba teoreticky velmi dobře fungující prototypy. Nápad to byl famózní a jen co jsme si nechali odborně ošetřit všechna tržná zranění a za nekřesťanské peníze odmastit laboratoř, povýšili jsme jej za odměnu do oddělení výzkumu žump a senkruven.

Kapilárové perpetuum mobile[edit]

Kapilárové perpetuum využívá kapilaritu, tedy pochybný fyzikální princip, točící se kolem úzkých trubiček a tlaku. Jde o to, že ve speciálně tvarované zužující se nádobce s otvory na koncích, jejíž dolní, užší otvor se nachází uvnitř nádoby... sakra... to snad ani nejde popsat, prostě se podívejte na obrázek vpravo. Když se do nádobky naleje určitě množství vody, bude ona voda bez přestání proudit kolem dokola. Pak už není problém umístit do nádoby nějakou malou turbínku (nebo udělat hodně velkou nádobu a dát do ní turbínu běžné velikosti).

Balonkové perpetuum mobile[edit]

Toto hýblátko sestává z pásu s balonky, jehož jedna svislá polovina je uzavřena do nádob s vodou. Balonek, přibližující se zhora k nádrži, se nasákne vodou a klesá ke dnu,při výstupu přes ventil nádrže se z něj voda vypustí. Balonek s vodou je těžší a vytáhne tak lehčí prázdné balonky nahoru. Prosté a funkční.

Archimedicko-kolesové perpetuum mobile[edit]

Robert Fludd, Angličan, sestrojil v osmnáctém století stroj, sestávající ze spousty malých mlýnských koleček, archimedových šroubů a nádobek. Účelem bylo, aby se všechno hezky samo hýbalo. Tak tomu taky bylo. Koleso pohání voda přepadávající z nádobky, ono zase pohání šroub, který čerpá vodu zpět nahoru do nádržky.

Irské perpetuum mobile[edit]

Před dvěma lety irská strojírenská firma Steorn oznámila, že objevila perpetuum mobile. Stalo se to omylem, při snaze vyrobit účinný generátor elektřiny. Zjistili, že jejich vynález má až 400% účinnost, tedy, laicky řečeno, produkuje čtyřnásobné množství energie, než kolik je jí do něj dodáváno. Při první veřejné demonstraci se zjistilo, že toto perpetuum nefunguje, když se na něj svítí.[1]

Výchoďnárské[edit]

Vipij, bo naľato! Naľej, bo vipito! Vipij, bo naľato! Naľej, bo vipito! Vipij, bo naľato! Naľej, bo vipito! Vipij, bo naľato! Naľej, bo vipito! Vipij, bo naľato! Naľej, bo vipito! Vipij, bo naľato! Naľej, bo vipito! Vipij, bo naľato! Naľej, bo vipito! Vipij, bo naľato! Naľej, bo vipito! ...

České[edit]

Postaví se sluneční elektrárna, od souseda se do ní připojí levná elektřina a posílá se draze zpět do sítě. Ze sítě se znovu pošle k sousedovi a zpět. Každým průběhem se získá 13 Kč zisku z každé kWh, účinnost je 1300%. Ztráty ve vedení jsou zcela pokryty tzv. zbytkovou elektřinou, která vzniká ve fotovoltaických panelech ve vzácných okamžicích, kdy zrovna náhodou svítí slunce.

Podobný princip perpetua mobile již spolehlivě funguje po řadu let v povětrných elektrárnách zcela nezávisle na proudění větrů.

Vychytralé[edit]

Vytvořit jednoduché perpetuum mobile, které sice energii sice nevyrábí, ale ani ji nespotřebovává, nýbrž se stoprocentní účinností přeměňuje na jinou, je velice jednoduché. Stačí být jen trochu vychytralý:

  • Vezměte obyčejnou žárovku. Její účinnost je 8%, což znamená, že 8% energie spotřebuje tvroba světla a zbylých 92% se neužitečně vyplýtvá v podobě tepla.
  • Žárovku dejte do lávové lampy. Nyní má tato žárovka účinnost 100%! Jak je to možné? V lávalampě je totiž žádoucí jak pěkné světýlko, tak i teplo. Žárovka se tak stává užitečnou na 100%.

Praktické využití ve světě[edit]

Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Neperpetuum mobile.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.