Pikle

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Bullfinch (51093556917).jpg

Kompletní pahýl Tento článek je sice krátký, ale dozvíte se z něho vše. Nemá smysl, abyste o dané problematice sháněli jinde další informace. Nenajdete je.

Pikle, anglicky pickles, německy Pickel, jsou snadno zpracovatelné kovy.

Historie[edit | edit source]

S piklemi se setkává našinec již drahnou řádku let. Prakticky od nepaměti. A setkáváme se s nimi již ve staroslověnské literatuře, kde Václav Hájek z Libočan v šestnáctém století například popisuje, jak se domlouvalo předání moci mezi Slamníkovci a Přemyslovci a jak do toho zapadá vypalování vesnic, ostření mečů a invazivní sběratelství předmětů vyšší hodnoty. Vzhledem k tomu, že své teze podpořil přesnými letopočty, je jeho kronika naprosto důvěryhodná a přesná a proto o ní nepochybujeme, tak jako o ní pochyboval slavný národní budík František Palacký, který byl sice velikánem, ale pořád se mu něco nelíbilo a do něčeho kecal a tak ho musíme teď nosit v peněženkách na přenosných portrétech, protože ještě všude neberou karty.

O pár set let dříve se o piklích zmiňuje Kosmas, což byl taky kronikář a latinsky se mu říkalo Kosmos podle seriálu Kosmo, který vysílala Česká televize kolem roku 2016. Ve svých obsáhlých veršovaných spisech popisuje spory mezi Praotcem Čechem, Praotcem Moravcem, Praotcem Slovákem, Praotcem Lechem a Praotcem Na Plechem, který vyústil v takový bordel, jakým je dnešní Těšínsko, kde se nemluví ani jedním z normálních jazyků a čert aby jim rozuměl. Podle Kosmase došlo k ukutí piklí mezi Čechem, Moravcem a Lechem na úkor Slováka, který nic nepochopil a Na Plecha, který nebyl přítomen ani duchem.

Nicméně zmiňuje taky přípravu kosmonautů na let do vesmíru a zejména se soustředí na výstavbu povětrného stroje. Uvádí technické řešení parního soustrojí a soustavy karburátorů lineárního urychlovače mluna. Tyto technické výdobytky by nebyly bez piklí možné, protože bylo potřeba na ně sehnat celou kopu Moravských grošů, jelikož ty pražské nebyly v té době konvertibilní a tudíž stály za pendrek a nebrali je ani v Jednotě v Horní Dolní.

Bohužel, ani jeden z nich nezmiňuje přesné složení nebo alespoň chemickou analýzu. Nicméně se oba velikáni české literatury se shodují (neplést se schodují, oni nikam nestoupali ba ani neklesali), že pikle je snadné kout, jedná se tedy logicky o kovy a to kovy kujné, jako je například nikl nebo bismut, což jsou taky pěkní kujóni. Zajímavé je, že pikle se nikdy nekují na veřejnosti, jedná se tedy o techniku tajnou a je veřejnosti skryta a dost možná ji vynalezli Ilumináti, ale to je jen spekulace.

V období národního obrození se piklím říkalo též pletichy. Z toho jde usuzovat, že tyto kovy nebo jejich slitiny měly tak vysokou kujnost, že nebylo nutné je zpracovávat na kovadlině pomocí kladiva, tlouku nebo parního bucharu, ale dalo se s nimi normálně štrykovat. Což mohly dělat po nocích staré babky a protože ty obyčejně makaly na dohodu nebo jen tak pro radost, dost se ušetřilo. Někteří [zdroj?]­ vědci se domnívají, že z piklí mohly být vyrobeny i ochranné obleky pro případ válek, kterým se říkalo kroužková brnění. Ano, tyto zbroje opravdu existovaly a máme dokonce dobové dřevoryty a proto je na bíledni, že tyto kovy musely být lehké asi jako hliník, protože rytíř taky něco vážil a koně i bojoví osli měli jen omezenou nosnost.

Anglické pikle, košér. Made in China, jak jinak.

Současnost[edit | edit source]

V současnosti se pikle kují zejména v parlamentu. Tam se například poslanci kují, kdo dostane jaký post ve státním podniku a který zákon vyhandlují za kterou protislužbu. Pikle vycházejí na světlo světa jen díky neúnavným hlídacím psům demokracie, kterým se říká novináři a Jeho Výsost Mlhoš I. je nazývá hyenami. Přestože novináři rádi a ochotně přinášejí detaily z výroby piklí, chemických, fyzikálních a jiných vědecky užitečných informací je tam poskrovnu a to je důvodem, proč je tento článek pahýl.

Teoreticky se má za to, že pikle může kout každý, tedy i správcová vašeho pavlačového domu, vaše manželka a dokonce i domácí mazlíček nebo kolegové v korporátu. Pokud byste se náhodou nějakého kutí piklí či dokonce piklení nebo spiknutí osobně účastnili, neváhejte dodat technické informace na nejbližší lampárnu. Preferujeme ilustrovanou formu, protože obrázek je za tisíc slov a my nemáme čas, protože čas jsou peníze.

Narozdíl od Česka, v britsky mluvících zemích se s piklemi žádné tajnosti nedělají a můžete si je klidně koupit v obchodě. Tyto pikle mají převážně zelenou barvu, ovšem není to podmínkou. Pickles jsou naložené ve sleněných zavařovačkách, aby se umožnil jejich transport a snadné počítání. Pikle se prodávají na gramy, tak jako cukr anebo kokain. V oběhu jsou také domácí pikle, ale ty mají různou kvalitu a navíc příběh, což je sice moderní, ale poskytuje to různé výsledky při jejich využítí. Máte-li potřebu se s anglickými piklemi seznámit blíže, náhražku zakoupíte i v našich obchodech a více se dozvíte v článku Okurka.