Místní organizace KSČ ve Vševilech

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Životopis s. Rudolfa Daniela[edit]

Narozen roku 1907 ve Vševilech pracoval jako kostkař ve skále pak přestoupil na sublimu. Jeden rok má odpracován u dráhy a nyní zase pracuje u sublimy. Od roku 1925 do roku 1938 byl jako člen strany soc. dem. Do strany KSČ vstoupil roku 1945. Odebírá časopis „Rudé právo, Lidovou demogracii a lidovou správu. Je předsedou strany KSČ člen MNV, člen rady, člen hospodářského družstva JSČZ. Na otázku zda plní kontingenty jako malozemědělec poznamenává že nemá dobytek a že mu slepice uhynuly.

Nemá fotografii a razítko skupiny v legitimaci. Odpracoval 8 hod.

Výtky a stížnosti:[edit]

  • S. Kouba Alois vytýká jako předseda strany nezval správně členy do schůze, neplní kontingenty jak má potom plnit celá obec? Proč nedrží dobytek a bere lístky na mléko z veřejného zásobování.
  • s. Kouba Václav čp. 67 připomíná má možnost držet dobytek a obstarat si krmení v lese jako jiní menší zemědělci.

Odpověď s. Daniela na stížnosti:[edit]

1. Obesílání schůzí zodpovězeno v předu za celý výbor
2. kontingent neplní neb nemá dobytek a slepice uhynuly
3. pro dobytek nemá krmení a jeho manželka nemá čas nemůže choditi na trávu do lesa.

S. Haník obhajuje s. Daniela takto:[edit]

Hájil zájmy pracující třídy a v roce 1947 kontingent předal.

Posudek s. instruktora Bučila:[edit]

1. Jakožto předseda strany nesvolává správně schůze
2. Jako předseda strany nemá legitimaci v pořádku
3. Nesedí na předsedu a nechávám o tom hlasovat

Hlasováno 13 ze 14 členů proti a 7 pro něho

Určené úkoly s. Danielovi:[edit]

1. Má možnost napraviti se do 6 měsíců, doplnit legitimaci fotografií a razítkem strany. nosit odznak strany KSČ
2. Musí Povinost držet funkce ve výboru strany
3. Přinést doklady a posoudit kontingent v příští prověrce
4. Odbírání pokynů strany a čtení literatůry
Hlasováno a většinou odhlasováno.

Prověřen neni prověřen.

Inzerat-soudci.jpg

Životopis Bohuslava Lišky.[edit]

Narozen 6.11.1911 ve Vševilech pracoval jako lamač u fi. Josef Tlustý a synové v roce 1945 přestoupil na Sublimu. Byl organisován u strany soc. dem. jako pokladník do strany KSČ vstoupil v roce 1947. Odebírá časopisi Rudé právo a Právo lidu. Hájí a uznává právo strany. Je místopředsedou strany KSČ členem MNV člen Akč. výboru a vyživovací dále je členem JSČZ. Jako malozemědělec kontingent předal. Na přednášky o literatůře SSSR nechodí neb v místě nebyly. Knihy nečte. Nemá odznak strany.

Poznámka[edit]

S. Kouba Alois dodává, že je dobrý dělník plní a hájí práva strany. Jelikož nebylo proti Liškovi žádných námitek ani stížností, prověřuje s. instruktor Bučil s. Lišku s těmito úkoly:

1. Bude nositi odznak strany KSČ.
2. Čísti literatůru strany a všestranou literatůru komunistickou Dějiny všesvazové kom. str. bolševiků.
3. Postará se řádně s výborem o nového předsedu strany se lhůtou 14 dnů.

Prověřen

Životopis s. Václava Němce čp. 38.[edit]

Narozen roku 1917 ve Vševilech zaměstnán jako kostkař dále jako dělník na Sublimě. Do strany KSČ vztoupil v roce 1945 a zastává tyto funkce: člen MNV, Akč., pokladník honebního společenstva, důvěrník ovocnářství a člen Hospodářského družstva. Jako malozemědělec splnil kontingent masa a vajec. Odbírá časopis Rudé právo a práci.

Výtky a stížnosti:[edit]

  • s. Daniel vytýká Nechává se ovlivnit a zvyklat protistraníkama proti straně podněcuje stranu a rozšiřuje nesprávné udaje.
  • s. Haník vytýká byl nedbalý jako člen zásobovací komise o správné rozdělení poukazů od JSČZ pro zemědělce kteří řádně plní povinnosti a projevoval osobní žistné sklony. K výstavbě obce stavěl se negativně.

K stížnostem žádá s. Němec o prokázání obvinění což s. Daniel dokazuje p. Tuháčkem, který není přítomný a proto se to dává do příští prověřovací schůze. To samé bude příště vysvětleno býv. předsedou strany JSČZ o rozdělení poukazů.

Výpověď s. instruktora:

1. Dobrý dělník
2. nositi odznak strany KSČ
3. Čísti dějiny strany
4. navštěvovati schůze strany
5. zřídí ve straně desítkáře
6. bude se starat do zvolení předsedy o svolávání schůzí.

Životopis s. Aloise Kouby.[edit]

Narozen roku 1913 ve Vševilech od 8 roků pásl u zemědělců krávy, ve 14. letech šel do lomu kde pracoval jako kostkař. Za okupace byl totálně nasazen k fi Agrostroj. V revoluci nastoupil vojenskou službu která trvala 5. měsíců. Teď pracuje na Sublimě. Od 15 let byl soc. dem. kde byl organisován do revoluce. do strany KSČ vstoupil v roce 1947. Na otázku s. Bučila proč nevztoupil dříve do strany KSČ s. Kouba prohlásil že kůli Haníkovi že s ním nebude pracovat. Odebírá časopis Rudé právo a Práci. Má tyto funkce: Předseda MNV (a býval předsedou Akč. výboru a předsedou vyživovací komise) Míní rozšířit MNV na členy KSČ. Nemá odznak, fotografii a razítko strany v legitimaci. Přečetl Ruský vývoj komunistické strany.

Stížnosti a výtky:[edit]

  • S. Haník vytýká že za okupace strašil komisařem Pillsem, Do strany KSČ ztoupil z důvodů aby se dostal k elektrice. Sabotoval povinné dodávky a prováděl kontrolu brambor u těch zemědělců kteří měli kontingent splněn. Prohlásil že má strany dost a chce přijmout do MNV členy mimo stranu KSČ.
  • s. Daniel Haník prohlásil že vydražil obecní pole do výše a pak podával namitky.

Obhajoba s. Aloise Kouby:[edit]

Přiznává že podobný výrok; už mám toho dost a nebo strany dost ale řekl prý to v rozčílení kdy se jednalo ve schůzi o místnost na úřadovnu MNV. Dále uvádí že navrhoval za člena Jeníka do MNV který není ve straně s těch důvodů že zbývající členové KSČ nejsou schopni tuto funkci zastávat. Ostatní body nebyly řádně podloženy a proto je uznává za předmětné.

Po debatě dává s. Bučil hlasovat ty členy strany KSČ kteří byly v této schůzi a onen výrok „Už toho mám dost“ slyšely. Což bylo většinou odhlasováno, že to řekl v rozčílení. Po tomto prověřuje s. instruktor Bučil s. Koubu s připomínkou těchto poviností

1. Nositi odznak strany
2. odebírat lidovou samosprávu
3. čísti všestranné výchovy bolševiků
4. dohlížet na činnost komisí MNV
5. doplniti legitimaci fotografií a razítkem strany
6. zařaďovat do MNV ženy.

Prověřen


Jelikož byla doba pokročilá poděkoval s. Bučil všem přítomným a schůzi ukončil.

Ve Vševilech dne 20. listopadu 1948
Němec Václav
zapisovatel

Zdroj: Kniha zápisů místní organizace KSČ Vševily 1945-1958

Srpakladivo.gif
BOLŠEVICI, KOMOUŠI A SOCANI
Kupředu, levá!

Agrární program bolševiků | Bolševikum | Vasil Biľak | ČSSD | Dělnická strana | EU | Jiří Dienstbier mladší | Alexander Dubček | Jan Fischer | Adolf Hitler | Hrdá propaganda ČSSR | Gustáv Husák | Milan Chovanec | Milouš Jakeš | Zdeněk Jičínský | Klement Gottwald | Stanislav Křeček | KSČM | Komanči | Komouš | KSF | Krakonoš | ČSAF | Lenin | Lihový dům | Standa Lokotka | Mao | MO KSČ ve Vševilech | Miloš Zeman | Moskva | Major Milda | NDR | Tonny Newotney | Roman Onderka | Partajman | David Rath | Bohuslav Sobotka | Semely | Socan | Sovětský svaz | Josip Stalin aneb o původu komunismu | Stalin (nekrolog) | SMER-ČSSD | Gejza Šlapka | Zdeněk Škromach | Vladimír Špidla | Jaromír Štětina | Velkolepý bolševik | Lubomír Zaorálek | Antonín Zápotocký | República Socialismo o Muerte de Cúba | Lien Ťien-šeng‎ | Barack Obama | Evropská unie | Satan | Brusel