Josif Vissarionovič Stalin

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Stalin (nekrolog).

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Pepík Vissarionovič od Stalinů

„Stalin lže, jen když hýbe rty. Bohužel to není poznat.“

- Lenin

Josif Vissarionovič Stalin (rodným jménem იოსებ ბესარიონის ძე ჯუღაშვილი) pocházel z Prdelsku. Ačkoliv si jeho matka přála, aby se z něho stal pop, mladý Josif však toužil po populárnějším povolání a vyučil se tedy řezníkem. Byl chorobně ctižádostivý, proto po dvou letech složil zkoušky také z uzenářství. Založil uzenářství KGB, které jezdilo do okolních vesnic dělat zabijačky. Lidé ho měli rádi, protože jedině on dokázal vytvořit tak výborné rozsáhlé a účinné zabijačky. (Své tajemství si chránil před západními mocnostmi, jež chtěly takové zabijačky také provozovat.)

Stalinův vstup do politiky[edit]

Protože Stalin koukal dál, než že bude celý život dělat řezničinu, rozhodl se kandidovat do komunální politiky za Prdelsk-Venkov. Pro svoji oblíbenost byl zvolen téměř jednohlasně. Ve svém programu měl otevření dalšího dolu na prdelit a další podpory v nezaměstnanosti.Jeho filosofické myšlenky třeba:"Být v gulagu nebo s olovem v hlavě ?"Se uchytili a inspiroval se jim třeba Shakespeare. Oboje se mu podařilo vylobovat, i když v menší míře než si myslel. Důl byl povrchový a družstva příliš nevydělávala. Na další rok už nebyl zvolen a za podplácení svých úředníků putoval do gulagu.

Dozorce Vladimir

Stalinův vstup do gulagu[edit]

Gulag nebyl žádný med. Úkolem tábora bylo vybudovat koryto kanálu vedoucího z řeky do moře. Josip to nesl špatně - během pár dní shodil svůj dlouho pěstovaný řeznický břich a rozhodl se utéct. V gulagu se setkává s Maem, který má sovětsko-čínský původ a s Němci Marxem a Hitlerem. Podplácejí dozorce jménem Vladimir I. L a utíkají za svištění kulek. Po útěku si každý jde vlastní cestou. Stalin putuje do svého rodného kraje (cestou jen tak mimochodem zplodí syna Michaila). Tam se zapřísáhne, že politiku už dělat nikdy nebude...

Mao je spokojený

Závěr[edit]

  • Mao, později zvaný "Velký kormidelník", se rozhodl přejít přes hory. Cestou se k němu přidalo několik miliónů Číňanů. Společně pak putovali až do Pekingu. Vyhodili císaře, a tak vznikla Čínská lidová republika. Tomu se později říkalo "Dlouhý pochod".
  • Němec Karel Marx se vrátil do rodné hroudy, oženil se se šlechtičnou Jenny von Westfalen, a nakonec se svými bratry Marxovými jeli dělat díru do světa v oblasti filmového průmyslu. Jel s nimi i jejich přítel Bedřich Engels, spoluzakladatel města Los Engeles. Po cestě si krátili dlouhou chvíli psaním knížky "Komunistický manifest aneb cesta tam a zase zpátky".
  • Adolf Hitler se stal malířem a vymaloval, respektive vybílil celé Německo i přilehlé oblasti. Stalin mu později jeho práci velmi pochválil, nicméně všechno sám znova přemaloval.
  • Lenin dostal v gulagu vyhazov. Byl naštvaný na carské úředníky a celkově na neefektivitu gulagů. Protože jeho stížnosti na cara nikdo neřešil, rozhodl se jednoho dne v listopadu něco zorganizovat... dneska tomu říkáme "Velká říjnová...
  • Stalin pár let na to porušil svojí přísahu, kterou si před lety dal...
Na své původní povolání nikdy nezanevřel, dokonce jej provozoval v globálním měřítku.

Příběh ze života[edit]

Předseda nejvyššího sovětu Josif Stalin se jednou procházel po sovětském venkově. Přišel k ženám, které u potoka praly prádlo. Tázal se jich: „Ženy, co to děláte?“ Ženy mu odpověděly: „Naše nejjasnější sluníčko, náš nejmilovanější generalissime Staline, vítězi nad prohnilým kapitalismem a imperialismem, pereme prádlo.“ Stalin nato: „Tak perte, perte. Zítra se bude věšet.

Konspirační teorie[edit]

Existuje mnoho konspiračních teorií o původu Stalina. Jedna z nich tvrdí, že Stalin nebyl člověk, nýbrž trpaslík, a to konkrétně synovec velmi známého Thorina Pavézy, následníka trůnu Království pod Horou. Tato teorie se opírá o Stalinovo rodné jméno Džugašvili, které je nápadně podobné jménům jeho údajných bratrů Filiho a Kiliho. Zároveň této teorii nahrává i fakt, že Stalin byl poměrně malého vzrůstu a měl velmi hustý a majestátní knír. Po smrti jeho strýce Thorina a bratrů Filiho a Kiliho se měl mladý Džugašvili pokusit o znárodnění majetku pod Osamělou horou, což prý vyvolalo to dlouhé hádky s ostatními trpaslíky, kteří zůstali v Království pod Horou. Když prý poté navrhl výstavbu gulagu na troskách Jezerního města, došla ostatním trpělivost a Džugašviliho vyhostili. Džugašvili měl tehdy zamířit do Morie, kde vládl další člen výpravy 13 trpaslíků, Balin, který vůbec nevěděl o pokusech Džugašviliho o nastolení komunismu pod Horou. Balin mu nabídl místo po jeho a Dwalinově boku. Tehdy prý Džugašvili přijal nové jméno na důkaz spojenectví s bratry Balinem a Dwalinem. Tak se mělo zrodit jméno Stalin.

Pravděpodobný vzhled Stalina po příchodu do Morie

Myšlenky Josifa Vissarionoviče Stalin jako inspirace pro dnešní politiku[edit]

Externí odkazy[edit]

Související články[edit]

https://necyklopedie.org/wiki/Desn%C3%A1