Katastrofální úřad

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
I takto může vypadat katastrofální úřad

Katastrofální úřad slouží k evidenci katastrof. Eviduje katastrofy všeho druhu. Jakožto katastrofální úřad je v katastrofálním stavu, a tak se nedivme, že některé položky jsou poněkud zmatené a neúplné. Heslo Katastrofálního úřadu zní: „Dějiny jsou jen následky katastrof!“.

Ukázka jedné z kanceláří

Pokud ve svém okolí zjistíte nějakou katastrofu, která splňuje základní kritéria pro evidenci katastrof, pak ji prosím oznamte příslušnému katastrofálnímu úřadu a zažádejte k evidenci.

Základní kritéria katastrofy[edit]

  1. Postihuje větší množství lidí;
  2. Je nepředvídatelná.

Žádost o evidenci musí obsahovat[edit]

  1. Lokaci katastrofy;
  2. Počet postižených lidí (např.: 250 lidí s možnou odchylkou 452 %);
  3. Co nebo kdo katastrofu způsobil(o);
  4. Datum katastrofy (např.: 15:42, 31. února přibližně roku 1741).

Katastrofální úřad také vyvíjí v průběhu dějin činnost pro podporu vzniku katastrof a jejich zaznamenání a pokud možno co nejpřesnější popis. Pro registraci katastrof využijte nejbližšího katastrofálního úřadu.

Katastrofy, které se již staly[edit]

Katastrofy jsou řazeny chronologicky.

Velký třesk[edit]

Největší a nejstarší katastrofa v dějinách, která zapříčinila vznik dějin a času jako takového. Stalo se to kdysi dávno na neurčitelném místě. Prvotní příčina nebyla zjištěna. Našim agentům se však podařilo zjistit, že na začátku bylo nic. A potomek ničeho, neboli ničítko, vydloublo z ničeho něco. Něco se popralo s ničím a dostalo od něj pořádnou ránu, což byl právě ten velký třesk. Nic je teď všude kolem něčeho a občas vyšle do něčeho ničítko, které v něčem páchá černé díry, kterými se něco ztrácí v ničem.

Vznik Mléčné dráhy[edit]

Něco se po nějaké době začalo členit. Nejprve na částice, které se začaly shlukovat v atomy. Vznikaly první galaxie a hvězdy. Hvězdy se začaly seskupovat v souhvězdí. A v nich má prapůvod právě mléčná dráha. Jednou honili Malý a Velký pes Lva. Jednorožec je okřiknul, ať si dávají pozor, že už takhle jsou souhvězdí namačkána jedno vedle druhého. Jenže oni ne. A jak se, tak hnali, tak převrhli Pohár. A tehdy se vlastně zjistilo, co souhvězdí Poháru obsahuje. Mléko. To se rozlilo, Malý pes po něm uklouzl a rozmazal ho do jedné velké Mléčné dráhy.

A to jsou jediné dvě katastrofy zaznamenané před vznikem Země a života na ní. Vznik života na zemi by se dal také považovat za katastrofu, protože ten život je zdrojem takového množství katastrof, že z toho má Katastrofální úřad obrovskou radost a spoustu práce, ale kvůli nedostatku informací o této katastrofě, není doposud zaevidována a zdokumentována.

Vyhynutí dinosaurů[edit]

Vyhynutí dinosaurů by se za katastrofu ani tak považovat nemuselo. Tato cílevědomá likvidace populace ještěrů naopak prospěla malým savcům, kteří se později vyvinuli v člověka. Vzhledem k postihu celé populace to však svým charakterem katastrofa je.