Pišvejcova konstanta

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Icko.png

Rozdíl Ovečkinovy konstanty a Pišvejcovy konstanty

je konstantní.

Definice konstanty: "Konstanta nabývá libovolných hodnot a po dosazení do vzorce docházíme ke správným výsledkům"

Užití[edit | edit source]

Na obrázku autor konstanty F. Pišvejc, při maturitním fotografování. Spoluautor J. Cimrman v ten den bohužel chyběl.

Dá se užít kdykoliv, kdy máme problém s výpočtem v matematice, fyzice, či při jiném počítání. Lze dosadit do jakéhokoliv vzorce.

Původ[edit | edit source]

Původ konstanty se datuje někdy za života Járy Cimrmana, kdy navštěvoval střední školu s jistým Františkem Pišvejcem. Díky neskutečné inteligenci obou hochů, kteří byli vzdělanější než kdejaký vysokoškolák, vznikla dnes mezi studenty rozšířená Pišvejcova konstanta. A proč Pišvejcova a ne Cimrmanova? Protože Jára byl skromný, ale především poctivý student. S tímto nápadem jak si ulehčit život přišel František a Jára mu s řešením pomáhal. Po měsících úporného počítání a přepočítávání přišli na dnes známou definici. Pišvejcova konstanta nemá žádný zvláštní znak, jako jiné matematické funkce, protože autoři se na ničem neshodli a nakonec se rozkmotřili natolik, že se rozesadili z lavice. Další vynálezy či zjednodušováky onoho autora jsou nám prozatím neznámé, jelikož poslední dochovaná stopa po Františku Pišvejcovi končí o deset let později, v místním erotickém klubu, kde si objednal velký pokoj, tři slečny z nabídky, láhev šampusu a láhev aperitivu. Poslední záznamy oznamují, že po osmi hodinách radovánek se tento muž sebral a odjel z města. Od té doby je považován za nezvěstného.

Přečtěte si také[edit | edit source]