Gejza Šlapka

From Necyklopedie
(Redirected from Šlapka)
Jump to navigation Jump to search
St p13.jpg Varování
Tento článek obsahuje pouze faktické a pravdivé informace
Adult neon.gif Mezinárodní Organizace Prostitutek
Je uspokojena z tohoto článku tak moc, že si dovoluje za niklák schválit tento článek
Gejza Šlapka

doc. PhDr. Gejza Šlapka je dlouholetý komunistický funkcionář a jeden z čelních představitelů Komunistické strany Slovenska. Narodil se 10. 1. 1928 v malé vesničce v okrese Nitra na Slovensku.

Funkce a vyznamenání[edit | edit source]

  • 1961 - 1963 tajemník městského výboru KSS v Bratislavě
  • 1967 - 1969 tajemník Zsl. KV KSS
  • 1970 vedoucí tajemník MV KSS v Bratislavě
  • 1971 člen ústředního výboru a předsednictva ústředního výboru KSS
  • členem ústředního výboru KSČ zvolen na 14., 15., 16. a 17. sjezdu.
  • od 1971 poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR
  • 1973 řád Vítězného února
  • 1978 řád práce

Výňatky z projevu ve Federálním shromáždění 1975[edit | edit source]

Uplynulých 25 rokov od vzniku RVHP je jasným dôkazom zásadového uplatňovania princípov marxizmu-leninizmu pri výstavbe socializmu a komunizmu.

Praktická realizácia zásad socialistického internacionalizmu vo vzájomných hospodárskych vzťahoch členských krajín RVHP podstatne napomáha racionálne využívanie ich prírodných zdrojov a urýchľovanie rozvoja výrobných síl. Za uplynulých 25 rokov bola vytvorená rozsiahla vedeckovýskumná základňa, ktorá umožňuje v plnej miere využívať poznatky z vedeckotechnickej revolúcie v záujme pokroku vo všetkých členských štátoch RVHP. V členských šátoch RVHP pracuje dnes cez 1,6 mil. vedcov, čo predstavuje tretinu všetkých vedcov sveta.

Všestranný rozvoj Slovenska, výstavba objektov na Slovensku, ktoré sú významné pre socialistickú integráciu, účasť slovenských závodov (v oblasti chemického priemyslu, v odvetví celulózovo-papierenskom priemysle, v odvetviach spotrebného priemyslu, atď.) na medzinárodnej špecializácii a kooperácii výroby, rast životnej úrovne, sú presvedčivým dôkazom správnosti socialistickej industrializácie. Je to priepastný rozdiel v porovnaní s regionálnou hospodárskou politikou v kapitalistických štátoch a ich zoskupeniach. Veď objem priemyslovej výroby dnešného Slovenska dosiahol taký rozsah, že slovenské závody vyrobia za 10 dní toľko výrobkov, koľko ich v minulosti vyrábili za celý rok.

Súdružky, súdruhovia, úspechy na poli hospodárskeho vývoja členských krajín RVHP ostro kontrastujú s ťažkou krízou, v ktorej sa nachádzajú krajiny Európského hospodárskeho, spoločenstva. Typickým znakom tejto krízy je skutočnosť, že ako nikdy v minulosti, sú ňou postihnuté všetky oblasti a vzťahy členských štátov EHS.

"Držať krok s dobou, dostať sa na úroveň požiadaviek a možností vedeckotechnickej spolupráce", zdôraznil L. I. Brežnev, "možno len vtedy, ak sa budeme opierať o širokú medzinárodnú deľbu práce. Okrem iného je táto spolupráca vážnym prínosom k štabilizácii mieru a bezpečnosti v súlade s mierovým programom Sovietskeho zväzu schváleným na XXIV. zjazde KSSZ.

Aj československé skúsenosti potvrdzujú, že hospodársky rozvoj krajiny je tým úspešnejší, čím aktívnejšie a efektívnejšie sme rozvíjali spoluprácu so socialistickými krajinami. Na druhej strane spomalovanie týchto vzťahov, ktoré bolo odrazom nezdravých tendencií vo vývoji našej ekonomiky, znásobovalo nezdravé tendencie a poškodzovalo hospodársky rozvoj. XIV. zjazd KSČ, ako aj pléna ÚV KSČ zdôraznili mimoriadny význam medzinárodnej socialistickej ekonomickej integrácie pre ČSSR. Bez nej by ČSSR nebola schopná vyriešiť nielen súčasné, ale tým menej budúce problémy hospodárskeho rozvoja.

Zajímavosti[edit | edit source]

Předsedou slavné „vyšetřovací komise Federálního shromáždění pro objasnění událostí 17. listopadu 1989“ byl soudruh Jozef Stank, zeť Gejzy Šlapky.


Srpakladivo.gif
BOLŠEVICI, KOMOUŠI A SOCANI
Kupředu, levá!

Agrární program bolševiků | Bolševikum | Vasil Biľak | ČSSD | Dělnická strana | EU | Jiří Dienstbier mladší | Alexander Dubček | Jan Fischer | Adolf Hitler | Hrdá propaganda ČSSR | Gustáv Husák | Milan Chovanec | Milouš Jakeš | Zdeněk Jičínský | Klement Gottwald | Stanislav Křeček | KSČM | Komanči | Komouš | KSF | Krakonoš | ČSAF | Lenin | Lihový dům | Standa Lokotka | Mao | MO KSČ ve Vševilech | Miloš Zeman | Moskva | Major Milda | NDR | Tonny Newotney | Roman Onderka | Partajman | David Rath | Bohuslav Sobotka | Semely | Socan | Sovětský svaz | Josip Stalin aneb o původu komunismu | Stalin (nekrolog) | SMER-ČSSD | Gejza Šlapka | Zdeněk Škromach | Vladimír Špidla | Jaromír Štětina | Velkolepý bolševik | Lubomír Zaorálek | Antonín Zápotocký | República Socialismo o Muerte de Cúba | Lien Ťien-šeng‎ | Barack Obama | Evropská unie | Satan | Brusel