Eurovize

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Skupina ABBA se svou písní Watergate byla prvním vítězem Cimrmanovy soutěže

Eurovize je věštecká vize Járy Cimrmana, kterou měl za svého pobytu v Tibetu, podle této vize byla později nazvána televizní pěvecká soutěž, ve které účastníci usilují o získání ceny za nejlepší píseň o penězích.

Již v roce 1889 (povšimněte si, že tento letopočet je prvočíslo) mladičký Jára Cimrman věděl, že Evropa bude jednou používat novou měnu, Euro. Zjistil to, když praktikoval meditačni cvičení Džonga-jonga v klášteře Landžhope-Kšar. Jednoueurová mince se mu zjevila před jeho duchovním zrakem na celých 7 minut (povšimněte si, že je to prvočíslo).

Jára se zprvu domníval, že se jedná o mylné poselství vyslané Aštarem Šeranem do jeho dietou oslabeného organismu, mniši ho tam totiž živili pouze ovesnou kaší. Ale brzy byla tato informace ověřena, když se mince v dalších hodnotách zjevily i jiným mnichům.

Po návratu do vlasti Cimrmanovi v Evropě nikdo nevěřil, že by něco takového bylo možné. Soudobí odborníci v oblasti bankovnictví se vyjadřovali velmi nesouhlasně argumentujíce tím, že zavedení jednotné měny v naprosto odlišných zemích by byl naprostý hazard.

Kupříkladu Jicchak Schlomo Silberstein (mimochodem pradědeček známého necyklopedisty Boba Zylbrsztajna) mu přímo řekl „Vzpamatujou se, Zimmermann, takovou kravinu nikdo nikdy v Evropě neudělá.“