Spor o užití názvu Česká republika

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Takto má vypadat národní dres Británie podle Moravanů.
Česká ústava není trhací kalendář.

Dnešním oficiálním názvem českého státu je Česko. Tento název obsahuje i Ústava Česka. Několik let po vzniku samostatného Česka v roce 1993 se začaly objevovat snahy o zavedení dlouhého, údajně politického názvu Česká republika. Více než polovina obyvatel Česka však tento název odmíta a považuje ho za zbytečnost.

Česká republika[edit]

Tento název se v ústavě neobjevuje vůbec. Zastánci tohoto názvu argumentují tím, že se jim Česko nelíbí a že Česká republika je lepší. Ostatní zase, že název Česko opomíjí Moravistán, což je nesmysl. Páč preambule Česka začíná slovy: My, občané Česka v Čechách, v Moravstánu a ve Slezské federaci... Mnozí zase nechtějí, aby ostatní státy světa Česko nepovažovaly za království či federaci. Proto špatně označují mezinárodní zapasy, např.: Česká republika – Jihoafrická republika, namísto správného označení Česko – Jihoafricko.

Vzhledem k tomu, že se nám ostatní státy vysmívaly, parlamentem Republiky Česko prošel zákon o jedinečném geografickém názvu Česka. V tomto zákoně se píše, že používání názvu Česká republika se bude trestat 500 hodinami veřejně prospěšných prací. Za opakované porušení zákona hrozí až 15 let natvrdo. V případě používání názvu Česká republika v base, v době vykonávání trestu, hrozí doživotní trest ve střežené věznici, ve které je nainstalováno hlasové zařízení. V případě zjištění o pokračování používání tohoto názvu daného vězně, přichází návštěva kohosi s Thompsonem či s brokovnicí.

Česko[edit]

Jak již bylo zmíněno, tento název obsahuje ústava Česka. První doklady o používání názvu Česko jsou doloženy již od roku 1777. Tehdy se ho užívalo ve tvaru Království Česko.

Nejen že je název Česko ve slovníku spisovného Hantecu (SSH), ale dokonce název Česká republika uvádí SSH jako hanlivý a urážlivý název.

Ostatní jazyky[edit]

Správný italský název je Cechia, neboť to neznamená nic, kdežto Reppublica Cieca znamená slepá republika. Portugalsky je to Tchéquia, kdežto República Checa je tak vulgární, že překlad ani neznáme. Z dalších významných světových jazyků jmenujme alespoň lotyšské Čehija.

Chcete-li se pobavit a ne se jen dozvídat nové užitečné věci, podívejte se na heslo Spor o užití názvu Česká republika na české Wikipedii.
Nehopsající Wikipedie.png