Komunistické procesy v ČSSR

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Komické procesy v Těžkoslovensku byly soutěž pořádaná KSČSSSSFKR (Komunistická strana československého svazu sovětských socialisticko-federativních komunistických republik). Trvaly od puče vítězného února roku 1948 až do padesátých let, kdy byly ukončeny, protože otroků už bylo dost. Soutěžilo se v těchto disciplínách:

 • Špionáž
 • Snižování efektivity práce
 • Vlastizrádná propaganda
 • Buržoazní nacionalismus
 • Pozice v církvi
 • Příbuzenský vztah s Masarykem

Hlavní ceny[edit]

 • Výlet dobytčím expresem na Sibiř
  • Úroveň cestování byla mnohem vyšší, než bylo v Sovětské svazu zvykem, a proto není divu, že gulagy bývaly přetíženy a bylo nutno vymyslet náhradní ocenění.
 • Exkurze do uranových dolů
  • Vlastizrádná kapitalistická propaganda tvrdí, že pracovníci turisté v uranových dolech houfně umírali kvůli radiaci, ale to je nesmysl, neboť strana nic takového neschválila.
 • Hra na koncentrační tabor v gulagu
  • Tato cena napodobovala populární nacistické tábory pro lidi, kteří mají problémy s koncentrací.
 • Multiplayerová budovatelská hra „Tábor nucené práce“

Vedlejší ceny[edit]

 • Pobyt ve státním zamřížovaném hotelu
  • Nejčastější ocenění. Dokázal ho získat i ten největší smolař.
 • Dobrovolný cvičný terč bezpečnostních složek
  • Vyšší stupeň předchozího ocenění. Ti, kdož odmítli, se stali nedobrovolným cvičným terčem pro elitní jednotky, které se dokázaly strefit.
 • Možnost zahrát si v divadelní tragédii „Sebevražda“.
  • V Praze také probíhalo v rámci tradičních lidových oslav známých jako „Defenestrace“.
 • Společenská hra „Drž hubu!“, něco jako bobřík mlčení.
  • Kdo prohrál v této hře, býval zpravidla oceněn jednou z hlavních cen.

Konkrétní hráči[edit]

1950 - Českoslovenští hokejisté[edit]

Jelikož českoslovenští hokejisté jsou nejlepší, tak jim vůdci [SSSR] ve své nekonečné moudrosti zakázali účast na mistrovství, aby prý si odpočali. Skutečným důvodem bylo ukončení neustálých ostudných porážek. Nemajíce na vybranou, vydali se místo na mistrovství do hospody zapít vztek. Jejich opilecké řeči, které přitom vedli, jim získaly hned dvojnásobné ocenění — Exkurze do uranových dolů a Pobyt ve státním zamřížovaném hotelu za skvělý výkon ve vlastizrádné propagandě.

Milada Horáková a spol.[edit]

Strana Milady Horákové je bezpochyby nejúspěšnější skupinou všech dob. Jejich úspěchy v buržoazním nacionalismu a vlastizrádné propagandě jim získalo celkových 7830 let a 21 minut pobytu ve státním zamřížovaném hotelu, 10 nabídkami na dobrovolný cvičný terč bezpečnostních složek. Tento skvělý výsledek jim umožnila především obrovská podpora lidu, porotcům přišlo celkem 6300 žádostí o zvláště vysoká ocenění. Někteří sice tvrdili, že jde o podvod, neboť soudruzi ze Sovětského Svazu jim pomáhali, ale to jsou jen zákeřné pomluvy bývalých kapitalistů a všichni, kdož je rozšiřují, budou vysoce oceněni za vlastizrádnou propagandu.

Jan Masaryk[edit]

Jediný hráč v kategorii Příbuzenství s Masarykem. Za svou snahu byl oceněn možností poznat, jaké to je skutečně létat (asi na tři sekundy, než dopadl na zem). Nebylo sice jisté, zda je skutečně příbuzný s T. G. Masarykem, ale vzhledem k tomu, že nebylo určeno, s jakým Masarykem má být příbuzný, je tento problém irelevantní, neb sám se sebou byl příbuzný nepochybně.

Jiné soutěže[edit]