Sejry

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Sýrie.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Omamná emanace sýra coby narkotisační prostředek

„Zdraví, sílu, najdeš v sýru
plnou fůru v romadůru!“

- T. G. Sejraryk

„Ten sýr se nedá žrát...“

- Frodo Pytlík

„Máš-li úda znaveného, dej si sýra taveného“

- Miroslav Plzák

„Nejkvalitnější zralý sýr lze nalézt na žaludu nežidovského (neobřezaného) panice, jenž si poprvé přetáhl předkožku ve svých 19ti letech“

- David Rath

„Jezte sýry, jezte denně, poznáte to na semeně“

- Radim Uzel


Devizové rezervy skladuje ČNB v podobě slavného Československého bobřího sejra

Sejry je souhrnné označení označení skupiny látek pochybné konzistence, zápachu, chuti a původu. V přírodě se vyskytují v 5 základních skupenstvích:

  • Pevné - v tomto stavu leze sejra použít jako stavební prvek, zbraň či návnadu do pasti pro hlodavce. Bezpečnou manipulaci s tuto hmotou lze při tlaku 1 Bar provádět až do teplot kolem 285K. Při vyšších teplotách začíná docházet k nebezpečným chemickým reakcím.
  • Kapalné - toto skupenství, často nechtěně způsobené neodbornou manipulací s hmotou poblíž tepelného zdroje, je eklhaft.
  • Plynné - po průchodu sejrové hmoty trávicím traktem vyšších savců vzniká prudce jedovatý a ve směsi se vzduchem výbušný plyn, zvaný prdík. Některé radioaktivní sejry vytváří prdík i mimo prdelní prostředí - například tvarůžky z oblasti Holomóca mají poločas rozpadu 2,5 hodiny.
  • Uzené - nejlepší jsou studené!
  • Plesnivé - při hnilobném rozkladu se sejrová hmota stává zdrojem živin pro plísně, lišejníky, námel a larvy některých druhů členovců. V pokročilém stádiu rozpadu přitahuje tato hmota i vyšší savce, předvším Francouze.

Výskyt[edit | edit source]

V přírodě vzniká samovolně ze zkažených výměšků mléčných žlaz savců. Někteří jedinci druhu Homo Sapiens dokonce zotročují vybrané druhy býložravců, aby získali tento prekurzor pro výrobu sejrové hmoty. Od 2. světové války převládá ve světě syntetická výroba. V roce 1941 vyvynula ropná společnost British Petroleum první syntetický sejr z odpadních látek vznikajících při krakování ropy. Její patentovaný výrobní postup se používá dodnes, předvším díky nízkým nákladům a možnosti zpeněžit i jinak neprodejné ropné frakce. Nasazení této hmoty jako chemické zbraně bylo s ohledem na Ženevskou konvenci problematické, proto se sejrů začalo využívat pro výživu civilistů.

Materiálové vlastnosti[edit | edit source]

30% tuku v sušině

Druhy[edit | edit source]

  • ajdam
  • jouda
  • ramadán (něco mezi romadurem a parmezánem)

Využití[edit | edit source]

Sejry k obědu i svačině

Rizika[edit | edit source]

Sejrař

Zneužívání sejrů pro navození stavu akutní intoxikace námelovými alkaloidy obsaženými ve vysokých koncentracích v sejrařských produktech Kočky domácí (Felis silvestris f. catus) je problém starý jako lidstvo samo. V odlehých oblastech 3. světa (USA) se tento problém v druhé polovině 90. let vymkl jakékoliv kontrole místních úřadů. Hlavním důvodem byl nedostatek závazných předpisů, upravujících nakádání s nebezpečnou sejrovou hmotou.

Dalším problémem jsou daňové úniky, které způsobují nezodpovědní prodejci a konzumenti sejrové hmoty. Agentura NASA odhaduje, že až 89% daňových poplatníků v USA neplatí kapitálovou daň z plesnivějících sejrů. Tento stav způsobil naprostý kolaps vesmírného programu USA a ztrátu kontraktu NASA pro dodávku pizzy na Mezinárodní vesmírnou stanici.

Související právní normy[edit | edit source]

Po krachu investiční banky Lehman Brothers, způsobené špatným účetním ohodnocením opcí na plísňový certifikát, jehož podkladovým aktivem byl říjnový kontrakt na Bleu d´Auvergne, se USA ocitly na pokraji propasti. Evropská unie zareagovala včas a udělala nezbytný krok kupředu. Během 4 měsíců bylo ve všech členských státech implementováno celkem 789 směrnic, 742 nařízení a 87 doporučení týkající se problematity trhu se sejrovou hmotou.

Mezi nejvýznamější předpisy patří:

Schválené tvary sejra


Kulturní reference[edit | edit source]

O propagaci sejrů se nejvíce zaslužila světoznámá skupina News Paper Boys Project, od které pochází slavné šlágry "Porodil mě chlap" a "Zas máme ucpanej vodpad"

Další páchnutí[edit | edit source]