Táborová žrádelna pracovního tábora Prdel

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Táborová žrádelna pracovně-vzdělávacího odborného tábora Prdel (brněnsky Sicnová chálovna hokno-biflový fachový sicny Gébiš) Byla založena v roce někdy po vítězném únoru 1948. Inspirovala se jídelnou letního tábora v Dachau. Po dokončení stavby chatrné budovy bylo zjištěno, že v podzemí je množství starých šacht a štol. Aby byly využity, byly zde zřízeny márnice, laboratoře a chlív pro kuchařky. Složení tzv. „personálu“ je následující:

 • Velitel kuchyně zvaný dévéťák
 • Dvě až tři ženštiny zastávající funkci „kuchařka“
 • Neurčitý počet vysloužilých kuchařek, vězňů a koček v podzemí.

Její hlavní činností je:

Páchání gastronomických zločinů → mučení vězňů[edit]

Zdroje surovin[edit]

 • A Smluvně s kafilerkami a s firmou RUM-POL-D Palermo (Příbram),
 • B z vlastní kafilérky
 • C honitbou potulných zvířat
 • D táborová zahrada
 • E táborový výkrm
 • F nespecifikováno

Proces „vaření“[edit]

Neboli získávání (naprosto ne-) poživatelného materiálu ke zkrmování vězni zahrnuje pro třídu:

A a B nejprve uskladnění konfiskátu (tekutý odpad živočiš.původu) a kadáverů (chcíplá zvířata) v obrovském bazénu zvaném „kočičí jímka“ , kde onen materiál dozrává. Kočičí jímky jsou v podzemním komplexu žrádelny celkem tři- všechny v nejnižším patře. Teplota v kočičích jímkách se pohybuje okolo 10 až 50oC, podle toho, jak se personál opil a naložil do kotle, který celou žrádelnu vytápí. Teplota v krmírně (místo, kde jsou ty blivajzy zkrmovány) je přímo úměrná té v kočičích jímkách. Po několika dnech, týdnech nebo měsících (podle spotřeby) se vyzrálý materiál přečerpá masivními čerpadly o několik pater výš do další jímky. Tam se všecky ty sračky vylisují, několikrát předestilují a rozemelou na masokostní, masovou, kostní nebo jinou moučku. Moučka je pak hodiny louhována v čaji (ten je pak použit k napájení vězňů) , získá barvu a říz a pak je lisována speciálními obřími stroji do požadovaného tvaru. Takže z kožichu chcíplé krávy je možné získat tímto způsobem například tři kachní stehýnka i s kostí. Následně jsou tyto výtvory týden uskladněny při teplotě 180stupňů Celsia, čímž opět dozraje i chuť. Pak už se všechny produkty na oko „uvaří“ v jídlo v některých kotlích v kuchyni.

C zatoulané kočky, psy, přejeté ježky apod. Prvním krokem je z dosud živých zvířat získat „šťávy“. Dosáhne se toho pomocí mandlu. Všelijaké tekutiny nejsou nijak zachycovány. Tečou na zem, odkud ztékají buď do kočičí jímky, jsou vysáty hadrem na nádobí nebo tam uschnou. Pak se to všecko semele a nalije opět do jímky. Ve zvláštních případech, kdy je neekonomické čekat na dozrání v jímce se postupuje takto: O kočce se prohlásí, že je chudák, omotá se jí ocas okolo madla na myčce, rychle se spaří, stáhne z kůže a ještě živá putuje na prkýnko, kde je naporcována. Vše zpravidla trvá do dvou minut.

D neidentifikovatelné předměty z táborové zahrady. Někdy jsou to kosti z mrtvol, jindy schnilá japka, či umrlí mutanti. Většinou se to ani neomyje a šoupne do lavoru vedle okýnka.

E Kočky jsou chovány v otřesných podmínkách v rozsáhlém podzemním komplexu. Nekontrolovatelně se to tam množí, kříží a smilní. Mláďata jsou ihned po porodu nakrmena třemi kilogramy směsi výkalů, lihu, steroidů a zbytky z jídelny. Po týdnu dosáhnout hmotnosti 30kg a jatečné výtěžnosti 100% a více. Jsou usmrceny přejetím parním válcem a spláchnuty do jímky. Možno je také kočky utopit ve vlastních sračkách. Dá se tím zvýšit jakost masa a všeho ostatního. Těžko určit, kdy u nich nastává pohlavní dospělost.

F Nespecifikováno.

Samoopilství[edit]

Znamená, že osoby, jež ho provozují, povzbuzují jím sebe k nekončící konzumaci methanolu. V žrádelně je velmi oblíbené a rozkazem slepičího krutovládce tábora přímo nakázané. Pije se od slunka do měsíčku a zpět.

Některé vybrané speciality[edit]

Grahamové knedlíky... A grahamová mouka jak je drahá a jak je hnusná!

—Další dozorce, vrchní neekonom.


 • Název: Bramborová kaše
 • Složení:Brambory sežrané mokrou hnilobou, zahušťující sliz, pytlíky od polévek a od mouky, močové barvivo
 • Stupeň nepoživatelnosti: 8/10
 • Chuť: Voda
 • Barva: Nažloutlá
 • Účinky na organismus: Proteče vámi dříve, než dojíte.


Takéto tvorstvo můžete běžně potkat pobíhající po kuchyni, krmírně, jímce nebo v uprděnym kutlochu dévéťáka
 • Název: Nudle se špenátem
 • Složení: Pukavci, cukr, trocha špenátu "nastavovaná" ptačími výkaly
 • Stupeň nepoživatelnosti: 11/10
 • Chuť: Nepopsatelně odporná.
 • Barva:
 • Účinky na organismus: Žádné, kromě okamžité biologické a klinické smrti


 • Název: Zapečené kočičí mozečky
 • Složení: Odpad z velkoskladu zeleniny, kočičí šťávy, červy, kočičí mozky
 • Stupeň nepoživatelnosti: 8/10
 • Chuť: Škrobová moučka
 • Barva: Teploušská vlajka (barvy duhy)
 • Účinky na organismus: Podpoří vaše myšlení.


 • Název: KAzu po tatarsku
 • Složení: Kočičí steaky v kočičí krvi, kostní rýže
 • Stupeň nepoživatelnosti: 3/10
 • Chuť: Superslaná nebo sladká
 • Barva: Vařená krev
 • Účinky na organismus: Napomáhá tvorbě kočičí krve > smrt


Specialita šéfbachaře
 • Název: Cereální houskové knedliky
 • Složení: Písek, krmná směs pro slepice, zatuchlý kvasnice; a zbytky všeho, z čeho se pokoušeli vytvořit jídlo, ale ani svině to nežerou.
 • Stupeň nepoživatelnosti: 8,5/10
 • Chuť: Ztuhlý písek malťák
 • Barva: Výkaly
 • Účinky na organismus: Smrtelné nebo těžké zácpy končící smrtí; v žaludku (případně předžaludku) se vám namíchá malta.


 • Název: Německé válečné vdolečky
 • Složení: Kočičí lůj, odpad z cukrosmahu, kočičí moučky
 • Stupeň nepoživatelnosti: 2/10
 • Chuť: Spálené skořápky od vajec
 • Barva: Kočičí jímka
 • Účinky na organismus: Praskne vám žlučník z toho motorového oleje, na kterém to smažili.