Pracovní tábor Březnice

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Exploding-head.gif Tento článek obsahuje příliš mnoho informací.
Pokud se je budete snažit všechny vstřebat, může se stát, že vám exploduje hlava.
Současná podoba komplexu

Pracovně-vzdělávací odborný tábor Březnice (dříve též C. a k. trestnice Březnice, Zemská školská trestnice, Rolnická škola československá, protektorátní káznice v Březnici, pracovní tábor Březnice [německy KL Breznitz], revoluční škola sovětských pracovníků, tábor nucených prací Březnice, pracovní tábor Březnice) se nachází na okraji hraničního města Březnice zvaného též Prdel. Funguje téměř nepřetržitě od roku 1896. Jako pověřené osoby zde pracují hlavně bakchaláři .

Březnice je prestižní škola!

—Jeden z dozorců-vysoký stranický funkcionář

Historie[edit]

O prázdninách jsme se zúčastnili zajímavých a napínavých soutěží o přežití

—Z deníku komunistické studentky 1952, byla popravena ve třetím ročníku za vlastní názor

Dnes už penzionovaní dozorci

Rakousko-Uhersko[edit]

Instituce vznikla roku 1896 jako Císařská a královská trestnice s převýchovou na odborné rolníky. V letech 1897 až 1914 zde fungovala dvouletá škola pro katy. Doby první světové války znamenaly, že tehdejší trestnice sloužila jako bezedná zásobárná branců do Císařské armády. Kromě nucených prací, jimiž se budoucí vojáci (bývalí vězni) zotužovali, se zde učilo střílet a mučit.

V dobách první republiky[edit]

S vítězstvím demokracie bylo nepřípustné věznit politické odpůrce, a proto byla organizace přejmenována na Zemskou školskou trestnici, kam byly odveleni učitelé, žáci a studenti, kteří se dopouštěli různých kázeňských přestupků. Tato tradice se dnes již vytrácí. 28. října 1926 byla z důvodů nadměrného výdělku z nucených prací otevřena slavnostně Odborná hospodářská škola. Trestnice o rok později zkrachovala.

V roce 1939[edit]

Bylo znovuobnoveno vězeňství zřízením Protektorátní káznice Březnice, německy Konzentrazion Lager. Prakticky šlo o sprostý koncentrák, kde byly jako jinde nucené práce, hromadné popravy a exemplární zastrašování českých občanů říše. Ačkoliv nebylo kromě dozorců v táboře nikomu „hej“, nejhorší časy to ještě nebyly.

Po vítězství nad nacisty[edit]

Roku 1945 byl tábor převeden na Revoluční školu sovětských pracovníků. Chod se prakticky nezměnil, pouze byla dosazena zrůdná bolševická ideologie.

Po vítězném únoru[edit]

Pozemky pracovního tábora, na nichž jsou otroci nuceni vykonávat nucené práce

Díky velké popularitě kolektivizace zemědělství byla do Prdele přestěhována Vyšší rolnická škola Dr. E. Beneše z Plzně. Pro studenty, kteří dosud nebyli vyloučeni ze studia pro odpor k socialismu, to znamenalo téměř jistou smrt v podzemní továrně na traktory (pozn. Jediná práceschopný traktor nebyl vyroben) v nelidských a nezvířecích podmínkách. Všichni pak byli zahrabáni s pomocí ostatních na táborové „zahradě“. Jejich ostatky byly v roce 1989 na popud StB zpopelněny v blízkém skleníkovém topeništi. V těchto letech byl název „škola“ změněn (zpět) na tábor nucených prací Březnice, kde byli mimo studenty též váleční zajatci. Později byl znovu změněn název na „pracovní tábor Březnice“, který se dochoval až donedávna.

1990–1994[edit]

V revolučních letech byla funkce tábora omezena. Po roce ’94 se v táboře opět ujali moci komunističtí mocipáni, kteří navázali na padesátiletou totalitní tradici a opět zahájili potlačování názoru a výchovu k socialistickým zítřkům a obrazu bolševických velikánů.

Současné fungování[edit]

Dozorci si pro lepší propagaci zřídili internetové stránky volající po nových náborech

Současně se instituce nazývá (od roku 2011) Pracovně-vzdělávací odborný tábor Březnice a žije téměř výhradně

Vězni jsou i "známkováni"

z ilegální činnosti ve středočeském Palermu (Příbram), dále pak z vymáhaných příspěvků tzv. „SRPŠ“ a vlastní hospodářskou činností- například kremace, likvidace nepohodlných osob, popravy, divadelní lynčování. Aby se tento ústav neznelíbil vyšším orgánům, funkce „dozorce“ převzali „pedagogičtí pracovníci“, nic z jejich chování se však nezměnilo.

Pokud je náhodou některý vězeň amnestován, pomluvy v táboře přetrvávají dále a doženou vězně až k sebevraždě. Takže nikdo neunikne osudu tábora.

Bylo to odporné a bylo toho dost!

—Heslo srazu přeživších absolvetů ze 70.let

Malíř věrohodně zachytil podobu ústřední budovy tábora v době přestavby elektrického plotu
My jsme ten odpad, my musíme to nejhorší!

—Další dozorce, bachmistr.

Vězni jsou rozděleni do tříd:

Třída A – ideologicky nebezpeční s vlastním názorem,
Třída B – elektronicky nebezpeční bez názoru,
Třída C – zaprodanci kapitalismu na převýchově k socialistickému užitku,
Třída D – dálkové kurzy pro katy.

Třídu nemá na starosti velitel, nýbrž třídní (již zastarale) dozorce.

Já Vám řikám, že tady studují (budoucí) nacistický pohlaváři

—Táborový doktor psychopat

V ústavu jsou též denním rozkazem slepičího krutovládce tábora z roku 1993 podporovány hazardní hry a násilí všeho druhu.

Tábor je prolezlý udavači, stejně jako celé císařství (policejní stát), v němž se nachází. Donáší každý na každého.

Vězni odkrývají masový hrob.Byli odměněni špatným pocitem z dobře provedené práce a zahrabáním na dně hrobu

O údržbu vnějšího areálu, ježto zahrnuje asi 200 ha, se stará jediný člověk. Na rozdíl od ostatních nespadá do agendy NSDAP nebo KSČ. O údržbu vnitřního areálu se starají tzv. uklízečky. Ty však „uklízejí“ velice, velice, ale opravdu velice sporadicky. Většinou určitou činnost donutí vykonat několik vězňů. Nebo zkrátka na hazjlech otevřou okna a moč, kterou po zemi, stěnách a po stropě každé ráno pravidelně v 7:15 samy rozstřikují (aby všechny normální lidi odradily od používání a zamezily tak případnému horšímu znečištění) nechají uschnout.

Nechrápejte nebo vyyvětrám okna! - Sem se tady přeřek a vy ste se mi smáli. Já se budu smát vám, až se soudce přeřekne s rozsudkem!

—Náhodný citát

Nábory[edit]

Pracovně-vzdělávací tábor Prdel pořádá pravidelně nábory vězňů. Je zvláštní, že budoucí vězni se dobrovolně hlásí o jejich služby. Nejspíše podléhají "školní" propagandě.

Táborová propaganda oborů[edit]

 • Název: Agropodnikání
 • Délka "studia" : 4 roky při vzorném chování (při nevzorném až 30)
 • Absolvent oboru:
  • umí vykonávat a organizovat pracovní činnosti ve věznicích, táborech nucených prací,
  • dokáže pracovat až 20 hodin bez přestávky na kopání hrobů
  • je schopen realizovat preventivní opatření pro zabezpečení vymývání mozků,
  • dokáže asistovat doktorům řezníkům při chirurgických a pokusných zákrocích,
  • je schopen pomáhat při podávání léčiv,
  • umí zajišťovat popravy,
  • umí vést nucené práce, provést posmrtné ohledání a vykrádání hrobů,
  • dokáže aplikovat vhodné postupy při perzekuci,
  • je schopen odebírat vzorky k laboratornímu vyšetření potravin a surovin živočišného původu a provádět základní vyšetření,
  • nedokáže posuzovat úroveň ani základní (i vlastní) hygieny a sanitace na jatkách a v provozech potravinářského průmyslu,
  • je schopen posuzovat ekonomické ukazatele pracovně-nápravných zařízení a vyvozovat vhodná opatření,
  • při výběru volitelného předmětu mordologie nebo kurvologie získává specifické znalosti v této problematice,
  • nachází uplatnění jako vzorný kolaborant, masový vrah nebo levná pracovní síla někde na stavbě
  • je odnaučen samostatně myslet
 • Obecný popis : Každý (tedy pokud nezdechne a není zahrabán v tábor zahradě) se zde naučí pracovat od slunka do slunka ve všech klimatických podmínkách. Ve čtvrtém ročníku bývají již s to práci vést (zabíjet v záchvatu vzteku, mučit, buzerovat, bubnovat do rytmu práce). Po absolvování tábora je každý připraven makat i v jiném špinavém lágru.
 • Název: Informační a komunikační technologie
 • Délka "studia" : 4 roky při vzorném chování (při nevzorném až 6)
 • Absolvent oboru:
  • nedokáže kontrolovat vyměšování,
  • dokáže však rozpoznat všechny omamné látky a rád zkouší jejich účinky,
  • je s to udělat kasu přes internet,
  • nachází uplatnění jako strávník ve vězeňské kantýně,
  • dokáží vytvářet dokonalou virtuální iluzi života,
  • se snaží o co nejvěrohodnější propagandu,
  • umí vykonávat všechny rituály Socámu,
  • je odnaučen samostatně myslet
 • Název: Dálkový kurz pro katy
 • Délka "studia" : 5 roky při vzorném chování (při nevzorném až 6 nebo do smrti)
 • Absolvent oboru:
  • je schopen mučit tisíci způsoby,
  • dostane zdarma pistoli Parabelum, jako každý správný německý oficír,
  • obdrží licenci na ovládání gilotiny , nechvalně známé tyburnské šibenice, těžkého kulometu,
  • umí řídit plynové auto,
  • je odnaučen myslet a je slepě poslušný,
 • Obecný popis : Po absolvování našeho dálkového kurzu pro katy budou vězni vyučeni obsluhovat nechvalně známou tyburnskou šibenici, gilotinu, těžký kulomet a dostane od nás německou parabolu zdarma. Často nacházejí uplatnění u státních služeb GE-STA-PO, StB, KGB a pod.

Po náborech[edit]

se vězni povinně účastní tzv.přizpůsobovacího pobytu v bývalém pionýrském tábořišti nedaleko Prdele. Pobyt si platí každý sám. V plesnivých a smradlavých chatrčích jsou tu vězni vystavování střídavě útokům různých bakterií a parazitů, extrémně nepříznivým klimatickým podmínkám, duševní a tělesné zátěži- mimo jiné jsou zde krmeny zbytky z táborové žrádelny a organizovány pochody smrti. Kdo nevypustí duši zde, je kvalifikovaný nastoupit nucené práce I.třídy.

Nepřítomnost v táboře[edit]

Nepřítomnost v táboře je ostře sledovaná a tvrdě perzekuovaná ze strany krutovládce a dozorců. Naprosto ojediněle se zde provozuje Stanný slepičí poplach: Když se nějaký politický odpůrce slepičí totality nedostaví na nucené práce, začne velitel(ka) tábora zuřivě kokrhat na všecky strany, šmírovat z okna (odkud mimochodem kontroluje i ostatní nucené práce) a vyhlásí poplach. Všichni dozorci se okamžitě slezou na stranickou poradu, po celé Prdeli začnou houkat sirény a po skončení porady se dozorci rozběhnou všemi směry po císařství a vězně hledají. To trvá obvykle tak 20 minut. Když jsou prohledány všechny putyky, jiné budovy a houštiny, začnou dozorci střílet z hlídkových věží (1 je předělaný Husův sbor) po všem, co se pohne a mezitím se v táboře pracuje až 2x rychleji (i když u to vlastně není možně, protože už bez toho se pracuje v totálním nasazení na 100%), aby se vyvážilo zklamání prdelvládce z toho, že onen vězeň nenastoupil - a tak se kouká alespoň na hromadné utrpení.

Výslechy[edit]

Krutovládce tábora s oblibou provádí výslechy vězňů. Dělá to téměř nepřetržitě. Zvláště zavrženíhodné jsou jeho postupy a praktiky. Vyslýchaný je přiveden do přetopeného kurníku vážným dozorcem k vyslýchatelům, kteří (zpravidla tři) podmračení sedí okolo vyslýchacího stolu. Jako známku dobré vůle pak hodí vězni kostku cukru, kterou smí milostivě sežrat na posezení. Věžeň je pak systematicky ponižován a křížově vyslýchán tak nevídaným způsobem, že přizná naprosto všechno. Vrcholným úspěchem těchto vyslýchatelů je to, že jim zavidí i pracovníci KGB, protože těm trvá zpravidla déle, než někoho zlomí, zatímco tady se systematickým vymýváním mozku člověk přizná během několika málo minut. Užívají se zde naprosto všechny praktiky totalitních výslechů. Všechny jsou zde vykonány v rekordním čase.

Táborová hymna[edit]

Jelikož mnoho institucí má svou hymnu nebo alespoň znělku, nechtěli ani dozorci z pracovního tábora být pozadu. A proto jednomyslně schválili píseň INEBRIARI IGITUS (Opijem se ve spolek). Jednomyslně proto, že všicí dozorci na stranické poradě v jeden pátek byli zmatlaní jak marmeláda a polostřízlivý byl jen jediný (logicky ten který to schvaloval).

Text:

První sloka

Opijem se tedy
teď, když jsme mladí,
Proto po příjemném mládí
po nepříjemném stáří
opijem se všichni.
Opijem se všichni!

Druhá sloka

Váš život je krátký,
zakrátko se skončí;
smrt přijde rychle,
uchvátí vás krutě,
nikdo nebude ušetřen,
nikdo nebude ušetřen.

Třetí sloka

Kde jsou ti,
kdo před vámi
byli tady v táboře?
Odkráčejte do pekel,
přeneste se do jímky -
oni tam již byli
oni tam již byli.

Čtvrtá sloka

Ať žije náš tábor,
ať žije slepice,
ať žije každý vězeň
ať žijí všichni vězni,
vždy ať v hrobě jsou.
Vždy ať v hrobě jsou.

Pátá sloka

Ať žije náš řiťo-stát,
a to naše pravidlo
Ať žije naše město,
dozorci milovaní
ať žije naše vlast,
ať žije naše vlast!

Šestá sloka

Pryč rychle se smutkem,
a sem s nenávistí
Sem s lihem rychle pojďte,
ožerem si držky skvěle
protože jsme všichni dozorci,
protože jsme v našem táboře!

Stranické porady[edit]

Každý pátek v 9:35 se dozorci slezou do mučebny nepřátelského jazyka a diskutují – jsou-li toho schopni – jak potrestají viníky. A to jak realné, tak domnělé. Tomu předchází tradice převzatá ze socámu: Všichni dozorci vztanou, otočí se směrem k Leninovu Mauzoleu a pronesou „Čest práci soudruhu!“, poté následuje deset minuta ticha, po které je možno slyšel nepřetržité cinkání skleniček či lahví sedmdesátiprocentní vodky nebo čistého technického lihu, kdy dozorci se vztyčenou pravicí připíjí na zdraví Lenina, Stalina, Hitlera a současného krutovládce tábora. Schůze je zakončena zapěním Internacionály nebo Písně práce. Někdy se dozorci navzájem servou. Obvykle, když rozhodují o nějaké triumfální věci, přinese každý mísu nějaké pochutiny. Ale skoro stejně obvykle se stane, že se říšský polní maršál Šitka Čechjurovič zhroutí jen, co vezme za kliku, a všecko to sežere jako to prase .

Majetkové poměry[edit]

jsou v táboře velmi zvláštní. Dozorce smí kdykoliv zabavit vše, co se mu líbí. Tak zvaně "ve prospěch tábora". Anebo i ve prospěch svůj. Ku příkladu někteří dálkoví studenti kurzů pro katy do Prdele jezdí autem. Na místo toho, aby ho zaparkovali někde na táborových pozemcích s ním však blokují řito-ulice. Pokud však přes to někdo zajede k budově tábora: Do předního skla dozorce pohotově vrazí odpadkový koš, další ze strany nalepí ceduli "Pracovně-vzdělávací odborný (technický) tábor Prdel", řidič je z auta vytažen ještě za jízdy a auto je táborem okamžitě přivlastněno. Proto je také v "areálu" tábora zakázáno pod hrozbou zastřelení na apel-platzu jezditi rychleji, než rychlostí chůze dozorce. Mluví se o velkém štěstí, pokud zůstane řidič na živu. V poslední době se už také stává, že vězeň odmítá vydat zabavovaný majetek s tím, že: "Tábor už toho má dost a už si s tím vytírá prdel".

Osobnosti[edit]

(S)Hitler[edit]

Ano, i tento "politik" světového významu zde "studoval". Není snad nutno ho připomínat.

Šitka Čechjurovič[edit]

Vrchní dozorkyně, říšský polní maršál a zástupce pro věci politické. S oblibou nosí uniformu Hermího Géringa, kterou však nemůže zapnout. Mimo jiné je o ní/něm psáno v knize "Jeden den v Prdeli": Vrchní dozorkyně dorazila do tábora. Z kapsy opásaného černého mantlu vytáhla svazek klíču a jedním z nich odemkla svůj kumbál. Svlékla černou uniformu, mrskla jí do kouta a počala se cpát sladkými sračkami z táborové žrádelny. Kuchařky nerady tvořily něco sladkého, natož pak dobrého, tak se často stávalo, že v dortu tvořilo větší část krému projímadlo pro kočky. Když se docpala, spokojeně zachrochtala, zakvičela a dala se do plánování výslechů. To netrvalo dlouho, tedy ne déle, než deset minut, vyhládlo jí a poručila kuchařkám přinést slazená kočičí hovínka. Do krmírny poroučela telefonem. Výjimečně jí tam táhlo na oběd třicet otroků. Ze sluchátka se ozval hlas kuchyňského dévéťáka: Přilož pod kotel, ať to horko můžem vyvětrat!" - poskok se z povzdálí souhlasně zeptal: "Co blekotáš"? Dévéťák na to: "Půl rybníka uhlí". Tento rozhovor Šitku tak vytočil, že málem spadla se židle, zapomněla se na sladkou pochoutku a chrochtavým hlasem se rozeřvala: "Co je k žrádlu?!?" Po odpovědi, že dvéře od babety, Maršál Šitka vztekle třískla s telefonem a kutálela se na druhý konec tábora za Pepou Kaddáfím. ...

Foska[edit]

Je to duch učitelky, která na této škole učila za války a která se zcvokla ze své třídy. Nyní děsí studenty všech ročníků při různých hodinách. Přízrak je drobné postavy, ale přesto velmi hrozivý; dalo by se říct, že je to král hororů. I když je to duch, navštěvuje téměř pravidelně školní jídelnu, kde tráví z pra...vidla nejméně patnáct minut a také mění svoje oblečení. Někdy se obléká do stejnokroje pro letušky, jindy jako voják SS, někdy zas do podoby myslivce nebo sovětské vlajky. Při jeho příšerném kvílení praskají studentům ušní bubínky, omítka na zdi a onen příšerný jekot se valí napříč školní budovou a jako ozvěna ještě jednou zpět. Ten přízrak bydlí v modrém odpadkovém koši, blízko nádraží, a pokud je někdy vyrušen kopáním, teleportuje se do svého zcizeného Pežouta neurčité barvy a uhání jím kamsi do jiné dimenze. Na rozdíl od jiných strašidel a přízraků se tento rád zdržuje ve společnosti převážně důchodců a bláznů, předně v přítomnosti několika láhví absintu. Pravděpodobně jim referuje o životě v záhrobí a uklidňuje je různými báchorkami, při čemž se těší, až si pochutná na jejich smradlavých, za pomoci různých hydroxidů pomalu se rozkládajících, mrtvolách.

Herr Kaarl Rumburk[edit]

Zvaný Rumburak, furtrum, Rumík, Brumík, kontejner. Působí spíše domácky. Je to milý tvor a do koncentračního prostředí zapadá nanejvýše svou větou "stejně 'ste všichni úplně vypatlaný". Nepáchá žádné zločiny proti zvířeckosti. Sem tam si cvakne pár litrů lihu.

(soudruh) Poručík Čaliga[edit]

Je nenapravitelný opilec a horentní konzument Slivovice, avšak nepohrdne ani Francovkou. Dříve to byl konzument methanolu, ale ztvrdla mu játra a tak to rozpíjí slívkou. Mučí v podzemní mučírně svými konce neberoucímy hemzy na všelijaká témata a svými opileckýmy zážitky. Rád se vychloubá, jak v hospodě Na Knížecí v Práglu, na exkurzi na Pankráci, řval : "Dej sem RUMA! Vožerem se!" Zpravidla také boduje vězně. K ničemu to není, nelze stanovit jakoukoliv stupnice, ale má z toho radost. Hlavně když dá některému vězni 0 bodů. Zákonitě se také děje, že mu udělí vyšší počet bodů, pošle vězně na místo a než se vězeň na své místo doplazí, má o 3-10 bodů méně.

Pochcan[edit]

Pochcal pochcan pochcana, pod pochcanem, pod pochcanem, pod pochcanem pochcana. Na povel "houpat" se vězni mrzačí houpáním na židlích. Jsou také bodováni. Čím více bodů, tím více "Peitschenhiebe" (ran bičem). Čím déle to trvá, tím více "Peitschenhiebe". Čím větší hovno vězeň umí, tím větším hovnem je sám. Boduje se podle povětrnostních podmínek, stupně opilosti a rozkazu krutovládce tábora.

Já sem si to nevymyslel. Já sem si to vycucal z prstů

—Jeden z dozorců, SS-fírer

Strojvedoucí (Pepča) Kaddáfí[edit]

Se v ústavu zdržuje už několik let. Po vypuknutí libyjského povstání se v táboře usídlil na dobro a počal odtud vysílat své dojemné a srdceryvné proslovy. V táboře vykonává funkci vrchní fyzický mučitel. Pro svou krutost a vychcanost si vysloužil přezdívku bazilišek. Rád se do vězení dopravuje vlakem, vyznačuje se též velkými proslovy do života. Nedělá mu problém si zasednout na jednoho žáka. Typickým outfitem je mikina od Ježíška, kterou nosí celý rok.

Pekelný služebník[edit]

Kdysi chodil do tohoto tábora, je to už spousta let. Býval normální vězeň jako všichni ostatní, avšak nevykonával tolik práce jako oni. Zkrátka jediný přeživší mezi vším tím odpadem. A proto na něj byl vymyšlen trest. Tehdy se začínaly vyrábět první, později tak proslulé, mrzačící kriplkáry a prototypy se přece museli nějak testovat. A tak byly testovány na něm. Celé to spočívá v tom, rozjet se z kopce u kočkovaru až dolů kolem cigánů a zastavit se u kripelnice, kde čekají zlití bachaři a bodují vězně, a sází se kolik jízd vězeň přežije. Sjížděl to pořád a pořád, protože nikdo s tím nebyl spokojen. Nestačilo, že cestou dolů vězeň ztratil nohu a upadl mu kus ruky. Jezdil tak dlouho až se zmrzačil takovym způsobem, že z něj prakticky nic nezbylo jen polorozpadlá kostra (ale jeho vzhled byl potom upraven) a tehdy byly všichni spokojení, vůdce nejvíc, také proto že vyhrál sázku a chodil se slepičí prdelí až v oblacích. A tak byl vězeň jmenován na „pekelného služebníka“ a vyznamenán za mimořádně služby táboru a jako dar mu byl předán prototyp mrzačící kriplkáry, ve kterém se z něj také kripl stal. A navíc byl jako bonus zaklet foskou aby nestárl, a částečně přeměněn do lidské podoby. A od té doby věrně slouží dozorcům, vůdcovi a uctívá slepice i s jejich slepičinci. Chodí po táboře, šklebí se na současné vězně a směje se jim, že on je na tom ještě dobře, ale že až se obnoví éra nových a lepších mučících kriplkár, nepřežijeme ani první jízdu.

Gayota[edit]

Je další z dozorců. Udavač a snaží se dostat mezi kolektiv věznů a informace donášet führerovi přímo do jeho slepičí kloaky. V pracovním táboře využívá časoprostorový portál ke spojení se Švédskem, odkud sabotuje snahu Necyklopedie o publikaci fantastických zjištění.

Táborová žrádelna[edit]

„Stravování“ (dá-li se to tak vůbec zvát) je zajištěno táborovou kuchyní. V ní pracuje několik převážně schopných lidí. Bohužel, ti pod nátlakem někoho neschopného páchají nezřídka zločiny proti přírodě. Zásobování je částečně smluvně zajištěno s asanačními podniky a částečně svépomocí: Buď honitbou potulných zvířat po prdeli nebo z rychlochovu koček, který je zřízen ve štolách pod prdeli – tam jsou kočky dopovány všemožnýmy svinstvy a během týdne od porodu dosáhnout hmotnosti až 35 kg a jatečné výtěžnosti 100%.

Více zde

Reference[edit]

Slepičí krutovládce tábora zvaný též Chicken-führer se při čtení těchto článků náramně baví a umírá v záchvatech smíchu. Má je puštěné na všech svých čtyřech "zakoupených" počítačích ve svém přetopeném kurníku. Když však někdo přijde, pařátem to jednohmatně všecko vypne a počne si stěžovat na únik informací a počne šikanovat kdo jí pod pařát padne.Stejně tak se těmto článkům smějí všichni ostatní dozorci a mají hrozitánskou srandu z toho, že tomu nikdo neuvěří a pravda nebude odhalena. Když však dojde i na jejich jméno a přečtou si o sobě něco nepřehnaného, začnou šílet. Jedna z aktualit: Právě jsme slyšeli ohlušující řev davu vězňů, kteří přihlíželi k popravě svého druha a fandili mu až do poslední chvíle. Po jeho smrti však poděkovali dozorcům za dobře vykonanou práci dlouhotrvajícím nadšeným potleskem.

Pár klepů z tábora[edit]

 • Čaliga, Votočil a Rumík kadí v kurníku jako kreténi s poblitou čumízou, když slepice nenese na vlnách kočičích a slepičích sraček, protože si maží kočičí hovínka na rohlík.
 • Humíz zdraví veškerou drůbež naším pozdravem "Heil chickenführer" s mentálnim Matýskem zesranej až za ušima, když jezdí na hajzly v okolí Prdele, protože v jídelně plavou pukavci.
 • Krutovládce Kokot 15. úchyluje tak, že úplně na prdel s prdelovym vedoucím, když fotr šéfuje Bordelto v Kocourkově/kočičíně, protože kydá v ředitelně před každým obědem.
 • Lesíčková a Gejota dělají močící orgie, až hajzl puká, s tou slepičí kurvou pod náma, když obecní [veřejný] dům bublá sexem, v zatuchlým kurníku, protože na ně kuchařky házej misky s tyčinkama.
 • Pekelnej služebník chčije do umyvadla s pekelnym služebníkem zechcaně až za ušima, když je zase posranej před tělocvičnou, protože mentál letěl z okna na slepici.
 • Lybijskej lidumil Můra Kaddáfí močí do umyvadla jako když Mochna běhá nahá po Staromáku s kokotem z jímky, když březnická řiťo-mafie vybírá výserné v jímce, kde se válí slepice s celým dozorcovským sborem, protože krmí pukavci celou svou rodinu.
 • Rumfurt a Hrnčíř vykydávaj v ředitelně jako Rafář v kukavozu s uječenou paní Kožíškovou, když Láďa smráďa prosral celou noc na hajzlu pod fýrerovym domem, protože slepice divoce klove do Šitky.
 • Gejota se slepičim kokotem przní mrtvé kočky a tomkety, když to Šitka pustí do plen, na hnojišti u šibeničního vrchu jako to prase slepičí, proto okrádá vězně a slintá jim za košili.

Externí odkazy[edit]

Historie čerpána z [1]