Zbabělost

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Digitální fotoaparát.png Tomuto článku sa nedostává fotka. Kdo béváte het, bléskněte to.

Zbabělost je nejdůležitější pozitivní vlastností národů, žijících v české kotlině a Moravstánu. Zbabělost patří mezi kulturní dědictví, ke kterému se hlásí 103 % (všimněte si, že se jedná o prvočíslo) obyvatel. Její výuka je součástí učebních osnov prvního a druhého stupně základních škol.

„Hrdinou umí být každy, ale vědomá promyšlená zbabělost, na to nemá žaludek a odvahu ani pánbůch

- Chuck Norris

Zbabělost umožnila jak českému, tak i moravskému národu přežít minulá staletí se ctí a slávou.

Středověk[edit | edit source]

Zbabělost v kombinaci s alkoholismem zapříčinila vítězství moravských sil v bitvě na Bílé hoře. Je všeobecně známo, že opilí moravští stavové, byvše v drtivé početní menšině, díky použití zbabělosti zvítězili nad císařskými vojsky a napomohli nastolení tisícileté říše Aštara Šerana. Od této doby vznikla a rozvíjí se láska a vděčnost obyvatel Prahy k Moravě a jejímu lidu.

XX. století[edit | edit source]

Nejdůležitější událostí 20. století byla porážka hitlerovských okupantů dne 16. března 1939. Na Václavském náměstí se tohoto dne shromáždil historicky nejpočetnější dav Čechů, který použil nebezpečnou zbabělou lest, kdy v jeden okamžik jednotně vztyčenými pravicemi umlátili německé vojáky a vůdce, aniž si toho kdokoliv všiml. Tím byl zachráněn mír v Evropě. Tato kapitola se řadí mezi největší události českých dějin.

XXI. století[edit | edit source]

V současnosti rozvíjí kulturní tradice i Vědecký tým Necyklopedie. Vybraný tým specialistů Necykloverzity uplatňuje v souladu s tradicemi vědecky korektní přístup k posuzování nových příspěvků. Studenti mají dovoleno dělat si legraci z Ferdy Mravence, ale nepřipouští se společensky nepřijatelné narážky na temnou minulost víly Amálky. Rovněž jsou o přestávkách studentům povoleny taroky, ale postihován je mariáš.

Díky tomuto přístupu je moudře zamezeno ovládnutí světa českým národem, což by v důsledku znamenalo spoustu práce, do které se nikomu nechce. Český národ tak čeká pokračování jeho skvělé budoucnosti.