Historie rybaření

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Prvopočátky[edit]

ilustrace č. 1

Rybaření bylo již od počátku věků velice oblíbené, jelikož představovalo zdroj obživy. Navzdory tomu, že prapůvodní chytání ryb do rukou bylo velice pracné, vydrželo na výsluní rybářských stylů velice dlouho (viz ilustrace č.1) a v některých zemích se těší oblibě doposud.

ilustrace č. 2

Změna přišla až za zlaté éry egyptské říše. Tehdy mladý egyptský vynálezce Ali Hasan al Abdul… (v rámci šetření prostoru nebudu uvádět celé jméno) přišel s přelomovým využitím krátkého oštěpu, je známo, že po té neskutečně zbohatnul. Dokonce mu byl postaven památník ve tvaru hrotu oštěpu. Dodnes mnoho historiků tvrdí, že tento objev, hned vedle kvalitního otrokářského systému, mohl za obrovský rozvoj egyptské ekonomiky té doby. V roce 1998 byl dokonce Aliho vynález zařazen uznávanou kalifornskou univerzitou na seznam 10 největších objevů všech dob a porazil tak i velké favority jako kostkový cukr nebo gumu do kalhot. Jeden s prvních rybářských spolků založil Ježíš a jmenoval se Katolická církev.

ilustrace č. 3

V době antiky byl oštěp vystřídán dodnes používanou metodou udice a háčku. Řečtí badatelé zkrátka věděli, že v tom bude háček.

Střední věk[edit]

ilustrace č. 4

Poté nastává pro rybolov takzvané období Temna, v době středověku totiž popularita rybaření klesá a do popředí se dostávají hony a lov divokých ovcí. Tento způsob získávání potravy byl mnohem pohodlnější než chytání ryb. Divoké ovce totiž z biologického hlediska nejsou schopny téměř žádné přirozené obrany a stávají se tedy snadnou kořistí mnohých organismů (např. lasiček nebo hlemýžďů zahradních). Jsou dokonce známé případy, kdy divoká ovce podlehla zraněním způsobeným střelbou z vodní pistolky.

Rybaření se opět dostává do módy až s nástupem Renesance. Nabízejí se dvě možnosti proč:

ilustrace č. 5
  • S objevením Ameriky si lidé uvědomují, že země je kulatá, končí pověsti o konci světa, a tudíž se námořníci nebojí plout na otevřené moře. Samozřejmě se naskýtá i více nových lovišť a tím pádem i možnost většího zisku.
  • Nebo jednoduše, byly vystříleny všechny divoké ovce na území Evropy.

S touto novou vlnou přichází i řada vynálezů jako například harpuna či hlubinné sítě dokonce se proslýchá, že vášnivý rybář a autor prvního potápěčského obleku Leonardo da Vinci sestrojil prototyp sonické zbraně na odchyt a přímou úpravu ryb. Bohužel inženýrům z Turínského vědecko-technického institutu se zatím nepodařilo podle mistrových zápisků sestrojit nic víc než značně stylový držák na párátka.

Na počátku novověku byl opravdu rybolov velice důležitou součástí příjmů téměř všech přímořských zemí. Nejen, že přístavní města bohatla díky obchodu závratnou rychlostí, ale začínají se i stavět první rybníky a chovy ryb. Vsak s postupem času a s příchodem průmyslové revoluce se opět zájem o rybaření vytrácí.

Nový věk[edit]

ilustrace č. 6
ilustrace č. 7
ilustrace č. 8 – Náčrtky soudruhů z NDR
ilustrace č. 9 – Pastička na ryby

Průlomovým byl až konec 19. století, kdy zachvacuje svět tvz. Zlatá horečka. Je známo, že právě v tomto období byla zlatá rybka zapsána do červené knihy na seznam druhů na pokraji vyhynutí. V té době vzniká též spoustu inovací do Sportovního rybaření a de facto se již jedná o stejné rybaření, jaké známe v dnešní době. Dalo by se říct, že dvacáté století nepřichází s ničím novým, to je ovšem hojně rozšířený omyl. V průběhu let se ještě mnohokrát změnil styl rybaření. Snad ten nejznámější je z 40. let 20. století. Tehdy se změnil jak postoj, tak i tvar háčku (viz ilustrace č. 7).

S další serií zlepšení přišla studená válka. USA a SSSR se předháněli ve vývoji, bylo jim jasné, že ten, kdo ovládne sektor rybaření, získá rozhodující převahu. Proto vědci na obou stranách na obou stranách vytvářeli nové a nové rybářské postupy (ale tyto inovace se povětšinou neujaly). Studená válka sice ve své podstatě nic nevyřešila, ale pro rybolov byla nesporně přínosem (viz. Ilustrace č. 8, 9, 10).

V současnosti se vývoj relativně ustálil. Je ovšem patrné, že evoluce se nezastavila úplně (viz. Ilustrace č. 11, 12). Mezi trendy posledních let patří nahrazování tradičních návnad tvz. Chytáním na trhavinu. A například oxfordský naučný slovník změnil v roce 2006 výraz popusující japonské rybaření ze slova „Rybolov“ na slovo „Rybocida“.

Další čtení[edit]