Zvěstování příchodu Václava Havla

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Příchod Václava Havla, všimněte si krátkých nohavic, aby si je nezacákal když přecházel suchou nohou přes moře

Vědecký tým Necyklopedie je hrdý, že může veřejnosti představit jeden ze skutečně zlomových výsledků svého intenzivního vědeckého bádání. Po mnoha letech výzkumů můžeme hrdě prohlásit: Dokázali jsme, že příchod našeho bývalého prezidenta byl předpovídán již v biblických časech. Výsledky jsou tak přesvědčivé, jednoznačné a šokující, že jsme je prověřovali celkem 313krát (všimněte si, že jde o prvočíslo). O svých tvrzeních zde přinášíme zcela přesvědčivé důkazy.

Václav Havel - Nomen Omen[edit | edit source]

Otec Mošeho Zylbrsztajna, jednoho z nejvýznamnějších správců Necyklopedie (Budiž Ti B-h milostiv, Moše), Jitsak ben David bat Maria šem Zylbrsztajn, před svým odchodem do důchodu upozornil členy Vědeckého Týmu Necyklopedie, že jméno bývalého prezidenta je vlastně složeno ze dvou hebrejských slov: Havel (הבל, ha-vel) v starozákonní hebrejštině znamená marnost, zbytečnost, v moderním ivritu se se překládá jako absurdita, nesmysl, blbost. Václav (וצלוב, ve-clav) v překladu znamená ukřižovat, ukřižovaný. Tyto skutečnosti si můžete ověřit v každém internetovém překladači, dokonce i v googlu. Jméno našeho pana ex-prezidenta tedy můžeme přeložit buď jako ukřižovaný blbec nebo marnost jest ho křižovat. Pozorní čtenáři z toho mohou implikovat, že Václav Havel může být i mystickou a doposud hledanou prabábou Tomáše Marného. Svým způsobem může být tato interpretace i vysvětlením záliby pana exprezidenta v blbých náladách, či je inspirací pojmenování naší země jako Absurdistánu a zálibu v jinak zbytečném a intelektuálském absurdním divadle.

Biblické důkazy zvěstování mesiáše Václava Havla[edit | edit source]

Nanebevzetí Václava Havla

Opravdovou peckou je to, že na Havla se odkazují nejenom proroci Jeremiáš a Onaniáš, ale především, že byl odhalen jako hlavní postava klíčové starozákonní Knihy Kazatel, která se zabývá smyslem života, vesmíru a vůbec. V jejím úvodu (verš 2 a 3) se praví (poslechněte audio):

Originál: הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל

Foneticky: havel havalim, amar kohelet, havel havalim hakol havel

Konvenční překlad: marnost nad marnost, řekl Kazatel, všechno je marnost

Překlad Necyklopedie: Blbost největší, řekl kazatel, je to úplná blbost

Ostravský překlad: Cypovina najvětší, dřystnul synek, cypovina jak enhačko

Implikace pro národ[edit | edit source]

Vědecká rada Necyklopedie zasedá nepřetržitě 47 dní (všimněte si, že jde o prvočíslo), zatím se však neshodla, že by měl tento fenomenální objev jakékoliv dopady a implikace pro majoritní národnostní menšinu, žijící v Moravstánu a v Česku, tzv. Ignoranty.

Transcendentální odkazy[edit | edit source]