Babishah XI.

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Split-arrows.png Tento článek nemá skoro nic společného s článkem Andrej Babiš.

To je dobře, kdyby byly stejné, nebyl by důvod, aby se jmenovaly jinak.

„Tak, jako jsou mnozí hrdí na své předky, mohou být i mnozí předci hrdí na své zadky“

- Babishah XI.
Emblém a zároveň vlajka.

Babishah XI. (v českém přepise Babišáh) byl tatarský panovník a dobyvatel paňdžábského původu, o jehož životě dodnes koluje nespočet mýtů, mystifikací a nepravd.


Život[edit | edit source]

Andrej akbar.jpg
Neznámý malíř vystihl Babišáhovu misionářskou aktivitu velmi realisticky.

Pocházel z rodiny poměrně vlivné, jeho rod byl vazalem samotného Čingischánova syna Čapataje. Jeho předci tak stanuli po dlouhé dekády v servilním postavení ke svým lenním pánům, Babishah XI. však tuto podřízenost odmítal. Tuto troufalost zdědil po svojom předku Babišáhu IX. Byla to jeho babička, která mu o velké odvaze Babišáha IX. povídala. Babišáh IX. byl první nomád vůbec praktikující zemědělství a jeho vnuk jeho víru vzal za svou.

Výpady na Rusy[edit | edit source]

Čapataj vyslal Babišáha na misi na západ, aby potrestal revoltující ruská knížata. Babišáha doprovázeli i příbuzní a spolubojovník Kölega. Během bitvy o zasněžený Jaroslavl byl Babišáh dočasně v zajetí. Později došlo ke zjištění, že šlo pouze o Babišáhova bratra Babišáha, který byl znám také jako Babišáh Pravdomluvný. Celá kampaň skončila zdarem a Babišáh si získal uznání a územní zisky.

Cesta k Nepálu[edit | edit source]

Krátce po návratu z protiruské kampaně se Babišáh XI. vydal přepadnout hinduistické státečky na severozápadě Indie. Motivací byly zprvu peníze a další území, ale v průběhu bojů se Babišáh rozhodl vyslyšet žádost o pomoc ze strany nepálského království. Při náhlé nečekané konfrontaci s nepřítelem na úpatí Himalájí, provedl indický kníže Stání útok na odloučenou část dobyvatelových sil a vybojoval cenné vítězství. Později došlo ke zjištění, že šlo pouze o síly Babišáhova bratra Blbišáha, který byl znám jen jako Blbišáh. Babišáhův triumf v bitvě u Kundapálí znamenal jeho rozhodné vítězství a Stání Veliký byl nucen platit každoroční tribut.

Neposlušnost[edit | edit source]

Během mongolské expanze směrem k Evropě si Babišáh zadělal na velké problémy, když opakovaně zpochybňoval autoritu Bártúa, vrchního velitele chanátu Zlatá horda. Brzy po jeho indické kampani byla jeho dědina napadena nepřátelským vojskem, jejíž vůdce vyslal zde nepřítomný Bártú, který musel čelit potížím poté, co celá vojska Mongolů po boji s divokými Moravany dezertovala. Babišáh čelil přesile, ale byl zachráněn věrným Koblichánem, který rozprášil nepřátele táhnoucí na Babišáha XI.

Nazpět do Evropy[edit | edit source]

Babišáha XI. Vysoké Tatry okouzlily. I proto se zde nakonec usadil. Všimněte si též tehdejšího barevného značení turistických cest.

Mongolský tribunál byl přesvědčen, že invazi do střední Evropy může velet jen někdo tak schopný jako Babišáh XI. Ten dorazil do Evropy s pouhopouhými 78 vojáky, ale každý jeden z nich vydal za tisíc. Po čtyřleté kampani na území východní Evropy byly zdejší země naprosto zplundrované, včetně jím zničeného polského království. Armáda byla na koni a Babišáh vydal rozkazy k útoku na Slovensko, Moravu, Maďarsko, Bulharsko a Čechy. Babišáh XI. postupoval vypočítavě, ale systematicky:

  • Bulharsko zplundroval.
  • Maďarsko zplundroval.
  • Valašsko zplundroval.
  • Slovensko zplundrovat chtěl, ale místní lid a krajinu si natolik oblíbil, že je nechal žít a mnozí Slováci se přidali do jeho řad v boji proti Čechům a Moravanům.
  • Moravu zplundrovat chtěl, ale místní zemané se jej nezalekli a uštědřili mu porážku.
  • Čechy zplundrovat chtěl, ale místní král Václav I. se ukázal jako příliš velké sousto i pro Babišáha XI. Když Babišáh XI. úspěšně zkorumpoval šlechtu a s jejich pomocí dorazil do království Čechů v době Václavovy nepřítomnosti, byla již země dávno zplundrovaná.

Následně se objevila spojená vojska německých státečků Svaté říše římské, která střetla Babišáha u Bavorova. Kdyby byl Bavorov, co jsou Vodňany (nebo Prachatice), je možné že by se Babišáh dokázal ze svízelné situace vykroutit. Generál Schuman, velitel a falcký kníže v jedné osobě, porazil Babišáha za pomoci těžké jízdy a ten se musel stáhnout do stepí.

Blízká témata[edit | edit source]