Ficopluk I.

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
1 Kc zlamana.jpg Tento článek stojí za jednu zlámanou grešli. Je třeba jej převést na konvertibilní měnu, nebo na zlato, případně na sůl, která je nad zlato. Moeda mafagafo.jpg
Split-arrows.png Tento článek nemá skoro nic společného s článkem Robert Fico.

To je dobře, kdyby byly stejné, nebyl by důvod, aby se jmenovaly jinak.


Jezdecká socha Ficopluka I. na hlavním nádvoří Budínského hradu v Budapešti

Ficopluk I., známý též jako Ficopluk I. Velkohornouherský nebo jako Král starých Uhrů, je jediný historicky doložený hornouherský panovník z dynastie Ficovců. Mezi jeho největší zásluhy patří sjednocení horních a dolních Uhrů a posléze i Uher, a dále také šíření Islámu a rozvoj arabského písemnictví (na jeho pozvání z Guantanáma dorazila první úspěšná muslimská misie na území dnešních Uher).

Na počest Ficopluka I. byla vztyčena jeho socha v nadživotní velikosti nejen na hlavním nádvoří Budínského hradu v Budapešti, ale také na mnoha dalších místech sjednocených Uher. Hlavním zdrojem informací o životě a zásluhách Ficopluka I. jsou tzv. Bratislavské anály, do kterých se tento panovník nesmazatelně zapsal.

Literatura[edit | edit source]