Holokaust

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Pohřeb.jpg Černý humor je specifický druh humoru a komiky založený na tom, že paradoxně vyvolává smích prostředky, které ve své podstatě vůbec k smíchu nejsou.

Holokaust je největší židovský svátek zpřítomňující hlubokou duchovní podstatu obětování. Slaví se vždy druhý den po čtení Kabaly. Jeho vyvrcholením je zápalná oběť neposkvrněných židovských dětí. Slavná tradice přetrvává od starověku, kdy při prvním holokaustu obětoval praotec Abrhám svého syna. V současnosti se vede mezi ortodoxními a pravověrnými Židy ostrý spor o tom, je-li dovoleno jíst maso obětí.

Druhá světová válka[edit]

Koncem třicátých let dvacátého století se začal holokaust oficiálně slavit v tehdejší Německé demokratické republice. Tyto oslavy však neobdržely schválení tamní židovské obce. Spor o práva k provozování holokaustu nakonec vyústil v duruhou světovou válku. Po prohrané válce muselo Německo zaplatit Židům tantiémy včetně penále.