Izomorfná subatomárna bozónová interakcia

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Zatiaľ jediný funkčný prototyp motora sa zničil pri pokuse o štart

Izomorfná subatomárna bozónová (bosonová) interakcia je teoretický koncept motora, respektíve pohonu kozmických lodí, vyvíjaný docentom inžinierom Joki Jokinemom, PhD., vo Fínsku, v dedinke Kaaresuvanto, nepretržite od roku 1666. Zatiaľ jediný funkčný prototyp motora sa zničil pri pokuse o štart, pretože využíval energiu v oveľa väčšej miere ako predpokladali výpočty. Celý kiks vyvolal hiks (Higgs).

História

Pro bosonovou interakci je principiální stav basální bososti. Docenta Jokinema priviedla na revolučnú myšlienku náhoda. Počas skoku zo sauny do bazéna s ľadovou vodou neodhadol správne adhéziu svojich chodidiel voči povrchu (podlaha z hobľovanej ruskej brezy), pošmykol sa a udrel (praštil) sa o hlavu. Nasledovalo asi 30 sekúnd bezvedomia a keď sa prebral, mal v ruke nakreslenú skicu, ako by tento prevratný motor mal vyzerať. Ovšem okolnosti vzniku tohoto prvotního návrhu způsobují imanentní praštěnost celého projektu, která tak provází celý jeho další vývoj.