Jak dát kočce tabletu

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search


Gatogordo.jpg

Tuto radu ochotně zaslala paní Jiřina B. z Českých Chlupů.

 1. Pevně kočku chyťte. Její hlavu si položte na loket, jako když dáváte miminku pít z láhve. Potichu říkejte "hodná čičinka". Strčte tabletku do kočičí tlamičky.
 2. Sundejte kočku z lustru a vyšťárejte tabletku zpod gauče.
 3. Zopakujte bod 1, ale přidržujte levou rukou přední packy a pravým loktem zadní. Zastrčte tabletku do tlamky ukazováčkem.
 4. Vyšťárejte kočku zpod postele. Vyndejte z tuby novou tabletku. (Zapuďte myšlenku na pořízení nové kočky.) Znovu postupujte podle bodu 1. Tentokrát si, jakmile máte kočku v pozici pijícího dítěte, sedněte na kraj křesla, nakloňte se co nejvíc nad kočku, přesuňte pravou ruku nad levý loket, zvedněte kočce horní čelist, rychle vhoďte tabletku. Protože vaše hlava spočívá prakticky na kolenou, nevidíte, co přesně děláte - na tom však nezáleží.
 5. Nechte kočku viset na záclonách. Nechte tabletku ve svých vlasech.
 6. Jste-li žena, poplačte si. Jste-li muž, poplačte si.
 7. Seberte se. Tak kdo tady poroučí?! Vezměte kočku a tabletku. V poloze 1. proneste pevným hlasem:"Tak kdo tady poroučí sakra?!?" Otevřete kočce pusu, vezměte tabletku a ... zatraceně!
 8. Tak takhle to nejde. Poddejte se zhroucení a po chvíli se zamyslete. Aha! Chaos způsobují drápy.
 9. Připlazte se ke skříni s prádlem. Vytáhněte velkou osušku a rozprostřete ji na zem.
 10. Vytáhněte kočku z kuchyňské linky a tabletku z květináče.
 11. Natáhněte kočku na osušku hlavou u delšího okraje. Připlácněte kočce nohy k tělu. (Odolejte pokušení rozplácnout celou kočku.)
 12. Zabalte kočku do osušky. Spěchejte - čas, tabletka a vlaky SC Pendolino na nikoho nečekají.
 13. Opět zaujměte polohu 1. Obtočte ruku kolem osušky s kočkou, aby dosáhla k hlavě. Stiskněte kočce čelistní klouby tak, jako když otvíráte okvětní plátky "zaječí hubičky".
 14. Pusťte tabletku do tlamky a zastrčte ji prstem dál. Konečně!!!
 15. Vyluxujte chlupy (kočičí). Ošetřete si šrámy (vlastní). Vezměte si dva aspiriny a lehněte si.Postup č. 2 - radikálnější postup: rozhodně neschváleno ochránci zvířat, natožpak kočkami

 1. Vezměte kočku do levé ruky do polohy, jako byste drželi dítě. Umístěte pravý ukazováček a palec do skusu koččiny tlamy. Vezměte prášek a jak kočka otevře tlamu, vložte do ní prášek a nechte kočku aby zavřela tlamu a polkla.
 2. Vytáhněte kočku zpoza pohovky a prášek z podlahy. Vezměte kočku do levé ruky a opakujte proces.
 3. Přitáhněte kočku z ložnice a vlhký prášek zahoďte.
 4. Vezměte si nový prášek z balení, pevně uchopte kočku za přední packy. Silou otevřete čelisti a vtlačte prášek do tlamy pravým ukazováčkem. Držte tlamu zavřenou, než napočítáte do deseti.
 5. Vytáhněte prášek z akvária a kočku ze skříně. Zavolejte si na pomoc manželku ze zahrady.
 6. Klekněte si na podlahu s kočkou zaklíněnou mezi koleny. Pevně uchopte přední a zadní packy kočky. Ignorujte její hluboké vrčení. Požádejte manželku, aby kočce jednou rukou podržela hlavu a druhou rukou kočce vsunula dřevěné pravítko do tlamy. Nechte prášek sklouznout po pravítku při rázném tření hrdla kočky.
 7. Vyjměte kočku ze zmuchlaných záclon. Vezměte si nový prášek z balení. Poznamenejte si, že máte koupit nové pravítko a záclony. Opatrně zameťte rozbitý porcelán z krbu a uložte ho stranou pro pozdější slepení.
 8. Zabalte kočku do velkého ručníku a poproste manželku, aby kočku chytla tak, aby ji hlava koukala z podpaždí. Vložte prášek na konec brčka. Tužkou otevřete kočce tlamu a foukněte do brčka.
 9. Ověřte si, zda-li prášek není člověku škodlivý. Vypijte sklenici vody, abyste zahnali pachuť z úst. Ošetřete obinadlem manželčino podpaždí a odstraňte krev z koberce mýdlem a vodou.
 10. Přivlečte kočku ze sousedovic kůlny. Vezměte si nový prášek. Položte kočku do skříně a zavřete dveře tak, aby jí koukala jen hlava. Lžící otevřete kočce tlamu. Pomocí gumičky vystřelte kočce do krku prášek.
 11. Z garáže si přineste šroubovák a přišroubujte dveře zpět k pantům skříně. Přiložte si na tvář studený obklad a zkontrolujte si, kdy jste byli naposledy očkováni proti tetanu. Vyhoďte své tričko a přineste si z ložnice nové.
 12. Zavolejte hasiče, aby vám přinesli kočku ze stromu přes ulici. Omluvte se sousedovi, který naboural do plotu, když se vyhýbal kočce a vezměte si poslední prášek z balení.
 13. Šňůrou na prádlo svažte kočce přední nohy se zadními a pořádně ji připevněte k noze jídelního stolu. V garáži si najděte odolné rukavice, otevřete kočce tlamu malým francouzským klíčem. Strčte prášek do tlamy spolu s velkým kusem masa. Podržte hlavu ve svislé poloze a spláchněte prášek půl litrem vody.
 14. Nechte se manželkou odvézt do nemocnice. Seďte potichu, než vám doktor zašije prsty, předloktí a vyndá zbytky prášku z pravého oka. Cestou domů se zastavte v obchodě s nábytkem a objednejte si nový stůl.
 15. Počkejte až Spolek pro ochranu zvířat odveze kočku a zavolejte do místního zverimexu, jestli nemají nějaké křečky.Postup č. 3 - pouze pro případ krajní nutnosti s rizikem poškození určité části domácího vybavení: O schvalování tedy nemusíme mluvit.

 1. Vyčkejte na chvíli, kdy se kočka bude povalovat někde na přístupném místě v domě.
 2. Jakmile kočka zaujme takovouto pozici a budete si jisti jejím relativním spánkem, připravte do vzdálenosti jednoho metru od kočky dlouhý huňatý ručník či deku.
 3. Pohlaďte kočku tak, aby se protáhla.
 4. Jakmile tak provede, vezměte ji v celé její délce a přeneste na předem připravený ručník či deku.
 5. Přeložte deku na půl, aby zakryla kus kočky zespoda. Zajistěte, aby do následujícího kroku byly všechny končetiny kočky schované v záhybech deky. Stále se snažte být ke kočce příjemní.
 6. Tento krok musí být proveden co možná nejrychleji. Začněte rolovat prostěradlem jako s těstem štrůdlu či palačinkou a zajistěte, že kočka bude semleta do prostěradla tak, aby jí vykukovala jen hlava. Poté popadněte izolepu a celý váš výtvor zajistěte proti náhodnému rozbalení. NeRF-RuIZ (Neurotizovaná z Rodu Felinis - Ručníkem a Izolepou Zajištěná) by teď mohla jevit nepatrné známky znepokojení či dokonce zuřivosti. Vyhněte se tedy náhodnému pohybu rukou kolem její hlavy. Prozatím uložte celou NeRF na nějaké bezpečné a pohodlné místo, kde by toho nebylo moc k rozbití.
 7. Připravte si injekční stříkačku. Vezměte kočce předepsanou pilulku a rozmělněte ji na sypký prach. ten smíchejte s kapkou vody a substanci vtáhněte do stříkačky. Mezitím napusťte vanu Ledovou vodou. Také nezapomeňte vytáhnout si zimní oblečení ven včetně rukavic, brýlí, přeskáčů, oteplováků, lyžařské helmy, lyžařských brýlí a silné zimní bundy. Upozorňuji na fakt, že je velká pravděpodobnost, že každý z těchto prostředků nebude na konci nadále jakkoliv použitelný.
 8. Pokud to bude nezbytné, zopakujte kroky 1-6.
 9. K další spolupráci bude potřebná spolupráce s dalším člověkem. Soused, manžel/ka, dítě či kamarád by mohli být dostatečně ochotní.
 10. Navlékněte se do předem připraveného zimního oblečení.
 11. Sledujte, jak bude ochota Sousedů/Přátel/Bližních upadat, až je budete chtít navléknout do podobného zimního oblečení, jaké máte na sobě.
 12. Pokud to bude nezbytné, zopakujte kroky 1-6.
 13. Nechť pomocník podrží NeRF nad ledovou vodou ve vaně.
 14. Tak aby to NeRF viděla, namočte jeden z prstů do ledové vody a pohlaďte jí mezi ušima.
 15. Nechť pomocník zatlačí jednou rukou na čelistní klouby kočky a otevře jí tím tlamu.
 16. Vezměte předem připravenou stříkačku s léčivem a bez okolků jí ji vražte hluboko to krku. Stlačením pístu vpravte látku rovnou do hrdla a žaludku.
 17. Přeneste F-NeRF (Farmaciovaná... Farmaceutizovaná... No prostě ošetřená Neurotizovaná z Rodu Felinis) na bezpečné místo, kde nebude moci vytvořit další škody, kde bude dostatečný prostor na manévrování a kde bude možné kočku pozorovat.
 18. Rozstřihněte izolepu. Zbytek ponechejte na kočce a manévrujte do předem připravených pozic.
 19. pozorujte chování F-Kočky a modlete se, aby vámi podaná farmaceutika nevydávila.
 20. Pokud F-Kočka farmaceutika vydáví, opakujte kroky 1-19.Postup č.4 Jednoduchý, bezpečný postup, ovšem hrozí poškození místnosti, ve které provádíme, stejně jako poškození kočky při nedodržení postupu

1. Vybereme si malou místnost

2. Vyklidíme z místnosti všechen nábytek

3. Utěsníme veškeré spáry, prasklinky atd.

4. Vložíme do místnosti kočku

5. Zabouchneme dveře

6. Utěsníme dveře

7. Vyvrtáme do dveří díru

8. Protáhneme hadici

9. Utěsníme prostor kolem hadice

10. Připojíme druhý konec k odpařovači těkavých anestetik

11. Nalijeme co nejvíc halotanu

12. Pro větší zábavu přidáme rozdvojku připojenou na láhev s oxidem uhelnatým

13. Spustíme odpar

14. Vpouštíme malé dávky CO, (přílišné vpouštění může nevratně poškodit kočku)

15. Čekáme, dokud divoké kvičení, drápání a skákání neustane.

16. Dáme si plynovou masku, do ruky uchopíme tabletu, do druhé krabičku s fenobarbitalem a vomitin v čípcích

17. Vstoupíme do místnosti

18. Vložíme něžně kočce tabletu do hltanu

19. Následuje fenobarbital, dávka 100 mg na kilo živé (či polomrtvé) hmotnosti (to kdyby si nevyvinula amnézii a po zákroku se nám chtěla pomstít)

20. Zakončíme dvěmi čípky vomitinu, kdyby se naše kočička pokusila medikament vydávit, aplikujeme samozřejmě do rekta.

21. Vyneseme kočku na balkón, aby dýchala čerstvý vzduch

22. Pokud zjistíme že nedýchá, máme po kočce (ale problém je vyřešen !!!)

23. Kočka by měla po nějaké době ožít

24. Pár hodin po probuzení bude kočka působit sakramensky zfetovaným dojmem, to je ten fenobarbital.

25. Po pár hodinách by kočka měla být zase jako řípa (ale nebude, to vám zaručuju)

26. Pokud po pár hodinách nedýchá, podíváme se na druhou část věty u bodu 22.

Vedlejší účinky:

1. Zástava základních životních funkcí kočky

2. Poškození mozku kočky

3. Změna charakteru kočky

4. Epileptické záchvaty kočky

5. Extrémní agresivita kočky

6. Interakce použitých látek s účinnou látkou v tabletce, kvůli které celý tenhle tyátr děláme (může vzácně vést k bodu 1.)Testováno v laboratořích HtC (How to Cat), Mousewille, Texas, USA