Jojoismus

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Digitální fotoaparát.png Tomuto článku sa nedostává fotka. Kdo béváte het, bléskněte to.

Co to je[edit | edit source]

Jojoismus je progresivním proudem postmoderní poezie, který se ostře vymezuje vůči všem poměrně špatným, průměrným i příšerným básníkům dnešní doby. Narozdíl od tristních výpotků těchto patlalů se průkopnické jojoistické dílo vyznačuje tím, že se zrodilo ve zcela normální, zdravé hlavě.

Představitelé[edit | edit source]

Jediným, nepřekonaným a nepřekonatelným představitelem jojoismu je vrcholný umělec jojo. Žádní další aktivní následovatelé tohoto avantgardního směru nejsou vítáni, poněvadž revoluční jojoistický rým je již dávno patentovaný.

Dílo[edit | edit source]

Charaktery, dobré špatnéééé,
posoudíme s obrazovky, éééé,
Už nám to začínáááá,
do křesel usedá celé příbuzenstvo, áááá,
Jsem celí pohoršeníííí,
to snad ani možné nemůže být, íííí,
Pro tebe, ty bídákůůůů,
nemáme dostatek výstižných slov, ůůůů,
Vymalováno, hotovóóóó,
stojíš za nic, óóóó.

Warning! This work of art is protected by copyright. You may not reproduce it in any form. Not even with my written permission! If you do not follow my advice, you may be subject to criminal prosecution :-)

Vznik a první vydání[edit | edit source]

Tento bezejmenný skvost je jediným dosud známým zachovaným jojoistickým dílem, které se objevilo jednoho krásného letního dne zničehonic, jakoby sesláno odněkud shůry, podepsáno umělcem tvořícím pod jménem jojo. Tento den byl třináctý červen roku dvoutisícího desátého. Pátek to ale kupodivu nebyl.

Technické detaily zrodu[edit | edit source]

Sám autor popisuje vznik svého geniálního výplodu takto:
Původně jsem vytvořil rým tzv. obyčejný, pozměněný je každý sudý řádek, místo „s obrazovky“ bylo „s televize, no né“. Pak místo „příbuzenstvo“ byla „rodina“, pak „možné není“, další rým „dostatek přívlastků“ . Poslední pak „stojíš za nic, za h.vno“. Na to poslední slovo jsem bohužel moc slušně vychovaný, abych ho mohl použít, takže jsem to musel celé přepracovat a vznikl tak tzv. revoluční rým, který mi teď všichni nepokrytě závidíte, hlavně koc. Ono asi tyhle technické detaily, jak celé dílo vznikalo, budou zajímat spíš skutečné básníky nebo novináře. Vysvětluji pro případ, kdyby se i tady někdo takový našel :-)

Rozbor díla[edit | edit source]

...aneb co tím chtěl básník říci.
Mnozí vykladači jojova díla mylně předpokládají, že básník tím chtěl říct, že bude menší a ještě menší, až bude nejmenší na celém sfětě… Jako první vyslovila tuto domněnku slibná začínající básnířka Motýlek. Tento omyl byl posléze uveden na pravou míru, když vyšlo najevo, že talentovaná, leč prozatím nezkušená literární aspirantka čte dílo pozpátku, tedy odspodu nahoru. Logicky se tudíž vysvětlilo, že básník bude větší a větší, až bude největší na celém světě.

Jedinečné ropoznávací znaky směru[edit | edit source]

Rým[edit | edit source]

Geniálním rysem jojoistické poezie je typický revoluční rým. Vyznačuje se výraznou prodlouženou koncovkou, což naznačuje, že autor čerpal inspiraci v nepřeberné studnici novodobé televizní lidové poezie, zejména zastoupené kvalitními a poučnými pořady typu reality show.
Jde o výrazný zlomový bod v dějinách světové poezie - prozatím se tomuto revolučnímu jojoistickému rýmu svým významem přiblížil pouze Cimrmanův absolutní rým.

Zdánlivé chyby a překlepy[edit | edit source]

Puntičkářské oko sucharů bez fantazie na první pohled upoutají chyby v použití interpunkce, špatně použité předložky, překlepy v podobě přeházených písmenek. Toto vše jsou však nepochybně úmyslně vložené elementy, které mají zřejmě za úkol vzbouřit duši čtenáře, vyvolat v ní patřičný efekt, vzbudit jeho reakci a přiblížit se tak jeho srdíčku.