Jojo

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Bullfinch (51093556917).jpg

Kompletní pahýl Tento článek je sice krátký, ale dozvíte se z něho vše. Nemá smysl, abyste o dané problematice sháněli jinde další informace. Nenajdete je.
Základ jojoismu, "jo-jo", ilustrační obrázek

Kdo to je[edit | edit source]

jojo je výraznou osobností měnící tvář poezie na počátku jedenadvacátého století, jediným a největším představitelem jojoismu. O jeho pohnutkách psát básně víme málo; snad jen, že jednoho dne seznal, že je konečně čas přispět světu nějakou monumentální básní, které se zapíše do dějin, nejen těch literárních. Výsledkem této snahy bylo vrcholné nepojmenované dílo, které navždy přetvořilo vnímání světové literatury.

Život a dílo[edit | edit source]

Život[edit | edit source]

O životě tohoto velikána víme pramálo. Z nemnoha pramenů se můžeme o formování jeho poetického ducha pouze dohadovat. Z toho, co je nám známo, můžeme s jistotou potvrdit pouze to, že si vytrpěl těžké období, kdy byl vězněn v neznámém, nejmenovaném ústavu, kde byl mučen a sužován tamějším vedoucím a narušenou, sado-masochistickou doktorkou, která ho pravidelně podrobovala nejkrutějším experimentům včetně elektrošoků.
Naštěstí se jojovi podařilo z ústavu uprchnout. Proslýchá se, že jeho útěk byl provázen záhadným požárem a sérií nevyjasněných úmrtí ústavních zaměstnanců, kteří však nyní pokojně odpočívají pod veselými, pestrobarevnými, psychedelickými hrobečky.

Dílo[edit | edit source]

Dosud největším a jediným skvostem, který básník jojo stvořil, je bezejmenná kompozice, která by se možná dala bez nadsázky nazvat manifestem jojoismu. Nikoli bez příčiny jsou autorovy obavy, že se dílo stane terčem potměšilých plagiátorů, kteří budou beze studu kopírovat patentovaný geniální revoluční rým; či že dokonce některá z méně rozvinutých zemí využije díry v legislativě, obejde autorská práva a vytvoří ze skladby svoji hymnu.