Mengelevova tabulka prvků

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Meresjevova periodická tabulka prvků.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Josef Mengele byl vědec se vším všudy

Mengelevova tabulka prvků je německá alternativa jinak všeobecně uznávané Periodické tabulky prvků, vytvořená předním árijským vědcem, MUDr. PhDr. Josefem Mengelem. Narozdíl od Periodické tabulky, jsou prvky v Mengelevově tabulce řazeny hlavně podle původu. Obsahuje proto obrovské množství nebezpečných plynů.

Josef Mengele začínal jako obyčejný polní felčar na východní frontě za Druhé světové války. Již tehdy začal s vynalézáním plynů, které se staly základem jeho tabulky. Dovedl aplikovat svůj výzkum v praxi a pokrokově používal plyny k vojenským a humanitárním účelům. S příchodem ruské zimy a mohutných protivětrů zaznamenal jisté nezdary, až nakonec prakticky vymřela celá německá 6. armáda. Za to byl Mengele postaven před válečný soud a ihned přeřazen na funkci doktora v prázdninovém koncentračním táboře. Zde již mu nikdo do práce nemluvil. Brzy získal grant na výzkum v oblasti redukce sionistické expanze, který byl nejenom publikován v prestižních vědeckých periodikách, ale i úspěšně uveden do praxe.

Po válce byla Mengelevova tabulka prvků na popud SSSR zakázána. Byl to jeden z mnoha ústupků, které si Stalin vymohl na Jaltské konferenci. Tím fakticky končí celá historie Mengelevovy tabulky. Pokud jde o jejího tvůrce, jeho vědecká dráha pokračovala na přírodovědné expedici do Brazílie. Doposud se z ní nevrátil.