Parta

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Parta, nezaměňovat za Sparta (symbol a pracovní pomůcka pracujícího lidu v druhé polovině minulého století), je nekoordinovaně uskupená otevřená skupina minimálně dvou lidí se stejnými, podobnými, či různými zájmy.

Obvykle se skládá z vůdčího typu, tzv. Parťák, dále parta obsahuje více či méně dominantní osoby pánského, dámského, někdy i obojího přirození.

Parta může naplňovat všechny společenské znaky jakékoliv významu, smysl party je zejména ve vytvoření komunity v mnoha případech nahrazující rodinu.

Osoby stmelené za účelem volného poflakování, bezbřehého blábolení, či čehokoli se scházejí obvykle a to je na partě nejzajímavější na místech a v časech předem nesmluvených, jedná se o tzv. nahodilou sešlost, osoby se vhodně doplňují, navzájem si pomáhají, případně si pokoutně navzájem škodí.

Uvnitř party vznikají další uskupení, tzv. mikroparty které se neustále mění, jak počtem tak i zúčastněnými osobami. Mikroparty nejsou na první pohled rozpoznatelné, jsou však převážně strůjci a prvoplánovitě důvodem rozkladu původní party. Různé party se mohou navzájem prolínat, někteří jedinci mohou být členy více part, party se mohou navzájem zvát na party. Důležité atributy pro řádné fungování jsou volný čas, Alkohol - čili chlast , a schopnost tlachat o čemkoli.

Skloňování:
1. pád parta
2. pád party
3. pád partě
4. pád party
5. pád parto
6. pád atd...až do parte.