Slaninový strom

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Vlkolínec.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Slaninový strom je mýtický objekt z prastarých dob. Poprvé jsme o něm mohli slyšet v komiksové mytologii před několika lety. V roce 2014(všimněte si, že to bezpochyby není prvočíslo) se dokonce objevila skupina(o 2 členech) zoufalců, kteří jej zařadili do svého božstva v nově vzniklém náboženství - Víře v Devět. Mezi těchto devět bezmocných bohů patřili staří bohové(okolo 9 let) i noví bohové(do 3 let). K těm starším patří např. Belkar, který do té doby uctíval sám sebe, nebo Banjo, jehož počet vyznavačů vzrostl zhruba o 200%.

Slaninový strom[edit | edit source]

Zde můžeme vidět obrázek Slaninového stromu. Skutečná fotografie dosud nebyla pořízena a nikdo neví proč, Američtí vědci se domnívají, že jsou na fotografování moc líní. Převážně protože nemají fotoaparát.

Historie objevování a výzkumu[edit | edit source]

Samotný Slaninový strom byl objeven slavným záhorákem a přeživším v divočině Ted Bearem, který bohužel po několika týdnech, které strávil v pusté krajině zahynul kvůli obezitě(a částečně rýmičce). Z dob před tím se žádná zmínka o tomto legendárním stromu nezachovala.

Ted Bear obírající slaninu

Dnes už ale o tomto stromě víme více. Po několika letech nepřetržitého bádání Američtí vědci zjistili, že Slaninový strom funguje na principu stromu, což zodpovědělo mnoho otázek. Další poznatek(který nikdy nesmíte zapomenout, jelikož může zachránit váš život i život vašich blízkých i vzdálených a taky těch stojících za nějakou zdí) nám byl vyjeven již dávno a to jest, že tu nejkřupavější slaninu najdeme až na vrcholu. Většina obyvatelstva planety se domnívá, že tento strom má více společných genů s prasetem, než jiné stromy. Zbytek je toho názoru, že má víc společných genů s presetem než s jinými stromy.

Poloha a pátrači[edit | edit source]

Poloha legendární rostliny nebyla Vlkolínskou vládou odhalena pro zbytek světa. Přesto ale někteří nadšenci prozkoumávají rozlehlé území vesnice v naději, že tento strom najdou. Bohužel mají velkou konkurenci v medvědech, kteří se zde od zveřejnění zprávy o Slaninovém stromu potulují a rozhořčeně likvidují nenažrané archeology, kteří rozkopávají hlínu kolem sebe a doufají, že vyhrabou slaninu. Stejně tak záhadně mizí občané, kteří běhají po lese a doufají že na ten strom narazí. Není ale divu, když zde dříve zahynou. Jsou to totiž převážně Češi, kteří v Slovenských horách nepřežijí moc dlouho(obzvlášť když je napadne medvěd) a Američané, pro které jsou stromy příliž blízko u sebe, než aby mohli projít. Američtí vědci své výzkumné území pečlivě označkovali a nazvali ho Area 69. Díky mýtům o mimozemšťanech se tam žádný z nadšenců do slaniny dosud nevydal. Někteří idealisté se domnívají, že to by mohl být prapůvod jejich neúspěchu při hledání Slaninového stromu. Americká i Vlkolínská vláda tuto možnost vyvracejí a tvrdí, že strom je uschován jinde pomocí nejmocnější hnědé magie tak mocné, že kvůli tomu musel Vlkolínec obětovat válečného vepře. Neznámý Americký vědec potvrzuje: „Jsme svobodní Američané! Kdybychom pracovali celou dobu v blízkosti toho stromu, nebyla by zde již žádná slanina.“

Lardumarborologie[edit | edit source]

Věda zabývající se Slaninovým stromem. Toto slovo je z téměř mrtvého jazyka češtiny a doslova je to ze slova lardumarborolog, což je vědec zabývající se slaninovým stromem a ženské koncovky -ie, která často označuje obor vědy. Prapůvodní význam slova lardumarborolog není známý, neboť během mnoha staletí uplynulých od vytvoření onoho slova(přibližně 0,05 staletí) byl jeho původ zapomenut. Američtí vědci se domnívají, že může být složené ze slova Lordóza a Malboro, což nezní ani trochu logicky. My k názvu Lardumarborologie můžeme jen říct, že to zní dost blbě.

Výsledky lardumarborologického výzkumu nehodlají Američtí vědci prozatím zveřejnit. Přes jejich zálibu v prohlašování co všechno zjistili, či dokázali, nemohou publikovat své výsledky o Slaninovém stromu, neboť jim to Vlkolínská vláda zakázala. Podle některých hodlají Vlkolínčané vypěstovat slaninový sad a stát se tak nejvýznamnější velmocí světa(a taky rájem pro americké turisty). Vlkolínská vláda opáčila, že se zeptali 18 náhodných obyvatel Vlkolínce a ti odpověděli, že turistika by zničila zdejší přírodu, zejména by stát připravili o medvědy a prodej slaniny by mohl přesáhnout meze a ohrozit Vlkolínské bojové vepře. Je třeba podotknout, že 18 obyvatel představuje zhruba 100% zdejší populace. Výzkum je světu tedy prozatím ukryt a my jsme se dosud od výzkumu dozvěděli tajnou zprávou tolik, že Slaninový strom je stromem a že na něm roste slanina. Nejzajímavější zprávou je snad že chemické oddělení Area69 zjistilo, že v sloučeninách v tomto stromě se vyskytuje uhlík a pravděpodobně dokonce voda.

Společenstvo Strážců Slaninového Stromu[edit | edit source]

Vlkolínská vláda se pro ochranu Slaninového stromu před lidmi hledajícími slaninu(viz Poloha a pátrači) a medvědy rozhodla založit organizaci, kam přijmou jen profesionální Vlkolínské válečníky. Tato společnost byla nazvána Společenstvo Strážců Slaninového Stromu(SSSS), nebo zkráceně také Strážci Stromu/Strážci slaniny(SS). Pozor, neplést s německým SS.

Do SS vstoupila již téměř jedna pětina obyvatel Vlkolínce. Tedy Společenstvo již čítá 3 mocné válečníky. Vlkolínská vláda se rozhodla organizaci podpořit a věnovala jim zdarma každému válečného vepře v plné zbroji. Ministerstvo(ministr) financí říká že podpora tak početné organizace může státní pokladnici zcela zruinovat. Vláda je ale k těmto poznámkám hluchoněmá. Podle všeobecného názoru nebudou váleční vepři tak drazí díky slanině ze stromu.

Více informací se rozhodně nedozvíte na tn.cz