Slizan

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Ślonzok (čti Shlesiernak) je člověk patříci do nordicko-německo-česko-slovensko-polské etnické skupiny mluvící po naszymu.

Náboženství[edit]

Těšíňané mají rádi protestantské náboženství kam rádi chodí protestovat do kostela. Slizané věří, že jsou jediní na světě s pravou vírou Slezské církve evangelické augsburského vyznání.

Těšínští Slezané[edit]

Ačkoliv má Těšínské Slezsko pouze několik vesnic, a obyvatel méně než spojené vesnice pražské, je rozděleno na Západní české Těšínsko, Východní české Těšínsko, někdy též ''Zaolzie'' (Zalže), Východní Těšínsko a Západní Těšínsko, do toho se tento kraj dělí mezi Polskou a Českou republiku, za druhé světové války bylo téměř celé ve Třetí Říši a před rokem 1918 patřilo toto seskupení vesnic (před nalezením uhlí by se dalo říci seskupení chaloupek) mezi Prusko, tedy Německo a Česko, tedy Rakousko s obyvatelstvem slezským, německým, českým, polským, polským z Haliče, rakouským a slovenským.

Historie[edit]

Mnoho Slizanů bojovalo ve druhé světové válce po boku Hitlera i přes neznalost Němého jazyka a proto byli neněmí Slizané posíláni do Francie z obavy před tvorbou dezertů pro Sovětské vojsko.

Těšínsko dnes[edit]

Dnes v Západním českém Těšínsku a Východním českém Těšínsku de facto vůbec Těšíňané nežijí, ale zato je na obou těchto částech Těšínska hojnost Čechů (alespoň to o sobě tato podivná směs lidí z celého světa tvrdí) a Slováků, tradičně pak i v menší míře Poláci. Tento fakt způsobila prohra ve válce kde němí Slizané většinou jen spali a příchod velkých Bolševiků s postupným komunisty zvelebňováním a osidlováním místa na útulné místečko proslavené lázněmi Darkov.

Těšínsko dnes má i rozsáhlý plán vybudovat metro, které by spojovalo Karvinou, Bohumín a Ostravu. Zatím projekt stojí vzhledem k nedostatečným financím z EU, ale na vykopání tunelů se pracuje už spoustu let.

Vzdělanost dnešních obyvatel Českého Těšínska[edit]

I přesto, že v regionu působí několik universit (Těšín, Karviná, Havířov) a řada muzeí, galerií, divadelních scén a podobně, Vám ale nikdo kromě polské historie Těšínska nic jiného nepoví.