Tako

From Necyklopedie
(Redirected from Sob)
Jump to navigation Jump to search
znak náboženství
Werebadger.jpg

Historie[edit]

Vznik náboženství Tako se datuje od 1. 1. roku 0 Takoistického kalendáře. Tato víra vznikla v ten den, když náš velký a vševědoucí bůh Takoň vnuknul myšlenku tohoto náboženství třem mladým a pohledným chlapcům, kteří se stali nositeli tohoto náboženství, tj. nejvyššími knězi. Zpočátku bylo šíření této víry velmi těžké. Byla přijímána s opovržením, hlavně u staršího obyvatelstva, protože znak našeho všemohoucího boha připomínal vzdáleně pohanské zobrazení vaginy.

Budoucnost (Zjevení Adamkovo)[edit]

Po proslovu křesťanského papeže Benedikta XVI., ve kterém prohlásil:"Křesťané všech zemí, přejděte k takoistům, já už tam jsem dávno," došlo k jednomu z nejmasivnějších přesunů věřících v historii. Tato událost posunula takoismus mezi nejrozšířenější víry světa. Nedlouho po této události vyhlásili muslimové všem takoistům džihád. Při prudkých bojích mezi oběma stranami padlo mnoho skvělých vyznavačů Taka. Jejich oběť ale nebyla marná. Zvítězili jsme. Takoně začala uctívat prakticky celá populace.

Posvátné zvíře[edit]

Posvátným zvířetem takoismu je sob. Legenda říká, že hned po tom, co byl náš svět stvořen Stvořitelem, objevil se na něm nespočet Malých bohů, mezi nimi i Takoň. A zatímco se ostatní mezi sebou prali, řekl Takoň:"Budiž sob!" A byl sob a Takoň viděl, že je to dobré. Od té doby je sob pro takoisty posvátný, protože pokud se náš velký bůh rozhodl stvořit jako prvního tvora právě soba, musel k tomu mít pádný důvod.

Typický exemplář soba posvátného (rangifer cavusum)

Sedmero Takoňových přikázání - verze 1.0[edit]

 • Každý Takoista musí alespoň jednou denně vykonat bongoslužbu.
 • Nikdo ho nesmí mít většího než Takoň
 • Každý Takoista musí jíst maso, ale ne sobí.
 • Sob je posvátný
 • Sob je zvíře
 • Sob běhá
 • Někteří sobi táhnou Santovy saně.

Sedmero Takoňových přikázáni - verze 2.0[edit]

 • Nesníš soba.
 • Nepomočíš soba.
 • Neznásilníš soba.
 • Nevykastruješ soba.
 • Neurazíš soba!
 • Nehodíš soba ze skály.
 • Miluj bližního soba svého jako sebe samého.