Vaklavstein

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Váklavstein je gotický velkohrad který byl postaven roku 12 a to Svatým Váklavem.

Trocha z historie[edit | edit source]

Dříve se na místě dnešního Váklavsteinu nacházeli pouze lesy a louky které obývali mloci a lesní zvířata. Roku 7 se v okolí lesa začali vyskytovat barbaři. Ovšem nevytvářeli žádné problémy a proto jim byl schválen život v těchto lesích.

Roku 12 se barbaři snažili expandovat do Váklavova teritoria, v té době známé jako 1. Váklavská říše, to si tehdy 12 letý Váklav nenechal líbit a kvůli tomu vznikl konflikt jménem, boj o Hergewenshergerden (jméno osady ve které žili tito barbaři)

Váklav měl geniální techniku na dobití tohoto území které dal později i jméno "Váklavovo grilování" spočívalo v tom že celý les byl obehnán vojáky kteří začali podpalovat celé území

O život tehdy přišlo 15000 barbarů a 48615 mloků což bylo 98% jejich populace

Váklav na důkaz svojí m(l)oci postavil ohromný hrad Vaklavstein který je dodnes brán jako ukázka Váklavovi statečnosti a jako památník všem padlým mlokům

Hrad samotný[edit | edit source]

Hrad je jeden z největších v Polsku má celkem 3 hlavní části

  • Gondrowoldows- část pro Váklava a jeho rodinu, nachází se zde přes 500 místností a 3 záchody. Je také znázorněn a Váklavských denárech.
  • Argamolonowos- část pro Váklava a jeho milenky, nachází se zde přes 15000 místností, každá je zasvěcena jedné z jeho milenek. Hrad stráží přes 20000 eunuchů
  • Heldemonowos-část pro Váklava a jeho psa, hrad samotný je velký jako český Krumlov, i přesto je zde pouze jedna místnost ve které sedí jeho věrný pes Held

Jako první z komplexu byl postaven Gondrowoldows který byl dostaven již 14 dnů od poražení barbarů. Zbylé tři hradní části byli dostaveny později zhruba 15. den od poražení barbarů.