Velký bílý otec ve Washingtonu

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Velký bílý otec ve Washingtonu je trafika od roku 1789, nejprve v New Yorku (1789), poté ve Philadelphii (1790–1800), pak ve Washingtonu. Velkému bílému otci náleží čtyři roky Bílý dům. Nikdo trafiku nesmí zastávat víckrát než dvakrát. Zastává ji buď osel, nebo slon; i když to v pravidlech není, bledé tváře tak vždycky rozhodnou. Říká se tomu „tradice“. Pětkrát se stalo, že i když od bledých tváří dostal víc hlasů osel, Velkým bílým otcem ve Washingtonu se přesto stal slon, protože to celé vychází zase z tradice, kdy se na poradní sněm dlouze putovalo oři mnoho dní přes širé prérie. Naposledy se to stalo v roce 2016. I když už bledá tvář Velkým bílým otcem ve Washingtonu třeba není, pořád se jí tak říká.

Dvakrát v trafice seděl Velký bílý otec ve Washingtonu třeba v letech 1981–1989 (byl to slon). Vykouřil dýmku míru s Velkým bílým otcem v jiné velké zemi, která už dnes není. Vládli v ní dříve lidé, kterým se nesprávně říkalo také „rudí“ nebo „Komanči“. V 80. letech byla také Druhým bílým otcem ve Washingtonu bledá tvář (rovněž slon), která stala Velkým bílým otcem ve Washingtonu následně v letech 1989–1993. Tu pak porazil jeden osel a stal se Velkým bílým otcem ve Washingtonu na léta 1993–2001. Poté se stal Velký bílým otcem ve Washingtonu syn onoho poraženého Velkého bílého otce ve Washingtonu (když syn, tak také slon), i když jeho soupeř osel dostal víc hlasů. A tento slon tam zase zůstal od roku 2001 do roku 2009. Jeho otec mu záviděl to, že ač sám syn má jen tři jména, říkalo se mu všemi (nebo se druhé zkracovalo na W). To otec měl čtyři, ale říkalo se mu jen dvěma. V Bílém domě tak byli dvacet osm let (!) od roku 1981 do roku 2009 Velcí bílí otcové ze dvou rodin: z jedné oslí nebo druhé sloní. A to se pak z oslů ještě chtěla stát Velkou bílou matkou ve Washingtonu oslice, squaw (čti: [skvo:]) onoho osla z let 1993–2001, pro kterého ovšem v té době nebyla vždy squaw jedinou; v tomto ohledu proslula jedna o hodně mladší squaw, které bledé tváře říkaly „Monica“ (čti: [monika]).

Nedošlo ale na to. Přesto změnu v tradici dlouhé více než dvě století podzim roku 2008 přinesl, protože pak dvě období Bílý dům obýval Velký černý otec ve Washingtonu. Zlé jazyky, kterým bledé tváře říkají „rasisté“, tehdy politicky nekorektně přezdily Bílý dům na „Black Barack“ (čti: [bara:k]). Velký černý otec (černý osel) obýval Bílý dům zase osm let, poté se již opět začalo u táborových ohňů bledých tváří mluvit o tom, kdo ho nahradí. Vypadalo to, že to bude BUĎ – z oslů – opět ona oslice, potenciální Velká bílá matka ve Washingtonu, squaw onoho dřívějšího Velkého bílého otce ve Washingtonu s Monicou (odkaz: Ingmar Bergman – Léto s Monikou), NEBO se ze slonů Velkým bílým otcem ve Washingtonu mohl stát syn onoho Velkého bílého otce ve Washingtonu se čtyřmi jmény, kterému říkali jen dvěma, a zároveň bratr onoho Velkého bílého otce ve Washingtonu se třemi jmény, kterému říkali uprostřed jen s W.

Nestalo se ale ani jedno. První potenciální Velkou bílou matku ve Washingtonu porazil budoucí Velký bílý otec ve Washingtonu s kšiltovkou, chvástající se mj. tím, že vůbec nepije ohnivou vodu. Některé bledé tváře říkají, že se tak stalo proto, že si to přála země, které vznikla po výše zmíněné „rudé komančské“ zemi. I když Velký bílý otec o Washingtonu říká, že je to „novinářská žumpa“, Bílý dům ve Washingtonu teď obývá on. I on měl více squaw: jedna například pocházela ze vzdálené země za Velikou louží v Evropě zvané Československo, které již dnes také neexistuje. A to z města Gottwaldov, které již také dnes nenajdeme, neboť se jmenuje Zlín. Bledé tváře jí již v Evropě říkaly „Ivana“, a budoucí Velký bílý otec ve Washingtonu s kšiltovkou s ní měl dceru, které se říká „Ivanka“.

Související[edit]