Visací bagr

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
prúnik bagru skrs čas

Visací Bagr, alias létající dracula, zaoceánské pomodoro a protředek dopravy mezi dimenzemi je odrůdou bagru obecného a jakožto jediný zástupce tohoto tropického kmene žijícího za polárním kruhem disponuje schopnostmi telekineze a dýchání pod hladinou hořké vody.
Typickým znakem tohoto druhu je omezený počet předních kol. Důvody jsou různé. Schopnost mezidimenzionálního cestování, telekineze a višení. Dále ovládá základy planymetrie, vyjmenovaná slova a umí existovat na rovině c-dur.

Historie[edit | edit source]

V době Noema a jeho archy žili v přírodě dva bagry, samec a samička (dále nepodstatná, tento druh je hermafroditní) (rodiče Noema a Abel). Začala potopa a bagry se vydaly na strastiplnou cestu k arše. Ale stala se hrozná věc, manželka pana Bagra zapadla do příkopu (vyhloubili ho místní cigáni). Pan Bagr nedokázal svoji milou zachránit, ale přešel to bez větších problémů a na archu se dostal. Smrtí své manželky propadl do úzkosti a šílenství a změnil se z obyčejného bagru na visací. Tento druh bagru je velmi agresivní a při nalodění na loď otrávil všechny prkna, ze kterých tato archa byla sestavena. Prkna se otrávila a ztrouchnivěla. Všechno se potopilo. Přežil už jenom Niger Triger a zmíněný visací bagr. Povodeň opadla a bagr emigroval poblíž rovníku. Bagr se kvůli rovníkovým podmínkám ubral k hybernaci a probral se až do dob 3. říše. Pod bunkrem jistého Adolfa. Bagr se nezamlouval lesklý černý knírek tohoto muže, a proto ho ubagroval. Později potkává Járu Cimrmana, který si tento druh ochočil a domestikoval ho na druh, jak ho známe dnes.

Hospodářský užitek[edit | edit source]

Díky svému nepravidelnému počtu předních kol nedokáže vyhloubit povrchy do rovnosti, proto je ideální volbou pro budování českých dálnic a cest jim blízkým. Díky své radlici dokáže také trhat plevel a provádět složité výpočetní operace. Díky obětem, které Jára Cimrman podstoupil, si tento druh taky můžeme zavěsit na klíče.