Bagr

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Moderní sovětský bagr

Bagr, též krutodrtič, mrtěmrd, mrdkostřík, pásák, je nedůležitějším z vynálezů 20. století po objevení pohybu molekul dřevotřískových desek ve vakuu.

Původ[edit | edit source]

Bagr je americká odpověď na ruský loupač brambor typu 3x (to je prvočíslo). Na rozdíl od plně automatizovaného loupače brambor ve kterém tepou mocná srdce 43 (opět prvočíslo) údernic, bagr je povětšinou poháněn spalovacím motorem (zastaralý typ pohonu, jeho primitivitu dokazuje už jen to, že jeho základem je spalování uhnilých dinosaurů).

Účel[edit | edit source]

Bagr byl původně určen ke stavebním účelům, při kterých měl vypomáhat s hledáním umrzlých nutrií v křídovém podloží a asfaltovém podloží. Naneštěstí bagr se stal hlavním znakem války o hovno při které se mimochodem využíval k hledání a vykopávkám zamrzlých nalezišť tvrdíku.

Využití[edit | edit source]

Hlavní devízou bagru je jeho ukrutná radlice (též naběračka, lžíce, naběrák, rádlo), která trestá každého, kdo na ní spočine svým zrakem. Jediný, kdo se kdy odvážil soupeřit v pohledu s radlicí byl Chuck Norris, avšak málem i toho bagr porazil. Naneštěstí víme, že Chuck Norris umí všechno i prohrávat, ale když prohraje tak už nikdo nevyhraje. Bagr uvědomujíc si tuto skutečnost sklopil rádlo a potupně odešel hledat zmrzlé nutriální fekálie.

Bagr v práci

Princip[edit | edit source]

Bagr funguje na jednoduchém principu pohybu železné naběračky vůči zemi využívajíc k tomu svou hustodémonskykrutěpřísnou image frajera. Spoléhá totiž na to, že ubohá hlína při pohledu na něj změkne a uskočí. Bagr je proto málo efektivní vůči betonu, neboť beton je taky frajer a také kamarád slovenského rapera 50 Koruny, čímž je bagrův swag anulován a soupeření posléze probíhá vyrovnaně, což je vůči bagru poněkud nefér.