Ajťák průmyslovácký

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Popis druhu[edit]

Shromažďuje se v početnějších skupinkách především kolem POJ F-M, neboli Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy ve Frýdku-Místku.

Zpozorovali jsme, že se zde zdržuje nejčastěji 4 roky života.

Velmi často se ale také vyskytuje na prvních příčkách odborných soutěží, ať už v programování nebo stavbě satelitů.

Záměna[edit]

Ajťák průmyslovácký bývá nejčastěji zaměňován s Ajťákem infotešským, od kterého je ale značně více všeobecně připraven pro další studium na vysoké škole.

Charakteristika[edit]

Díky touze po učení se novým věcem se neztratí v žádné profesi a rychle se přizpůsobí novým podmínkám. Důkazem jsou certifikáty ECDL, neboli řidičák na počítač, elektrotechnické osvědčení podle §4 Vyhlášky 50, nebo prestižní certifikát Cisco.

Mezi hlasové projevy ajťáků patří obrovská škála zvuků, ať už výskot v podobě táhlého "uíííí" v případě správné funkce programu, nebo impozantní tlučení hlavou do klávesnice, pokud se jim v programu vyskytne ERROR.

Pro ajťáka je charakteristická dovednost skvěle komunikovat v cizím jazyce. Příbuzný je s pavoukovci, stejně jako oni spřádá sítě jako profík.

Výskyt[edit]

Můžeme ho nalézt převážně v zabedněných temných místnostech s pohledem upřeným do monitoru, na světlo vychází převážně lovit. Své teritorium si značkuje neumytými talíři. Samičky jsou v tomto směru značně odlišné, ovšem i u samců se najde několik kultivovanějších zástupců. Na POJ F-M samozřejmě udržuje čistotu.

Migrace[edit]

Převážně ve druhém nebo třetím ročníku jedinci nejsilnější v anglickém jazyce migrují do Anglie, Irska, Rakouska nebo Španělska. Toto migrování do ostatních zemí Evropy nese odborný název "Zahraniční stáže Erasmus+" a ajťák si prohloubí znalosti cizího jazyka a pozná práci za hranicemi jeho přirozeného teritoria. Po 3 týdnech se vrací zpět do rodného hnízda. Tyto zkušenosti v budoucnosti používá při vábení zaměstnavatelů.

Adaptace k okolním podmínkám[edit]

Zvláštní vlastností tohoto druhu je, že se dokáže skvěle zadaptovat pracovnímu trhu – díky jeho flexibilitě se může prosadit v oblasti průmyslové automatizace, správě sítí nebo operačních systémů, programování, v oblasti počítačové grafiky a tvorby webových stránek. Flexibilitou tudíž převyšuje ostatní zástupce rodu ajťáků.

Potrava[edit]

Tento druh ajťáka loví svou potravu převážně poblíž svého teritoria, nejčastěji se na jeho jídelníčku vyskytují kuřecí bagety z bufetu nebo káva z automatu, která mu dodá energii tolik potřebnou pro celý den. Každý všední den si pochvaluje výtečnou stravu ve školní jídelně, kde vaří i bezlepkově.

Chov[edit]

Ajťáka průmyslováckého je zapotřebí značně hýčkat, nikdy na něj nesmíme zvyšovat hlas a musíme mu dodávat pocit důležitosti. Pokud tyto podmínky splníme a přidáme kvalitní zázemí a kávu, tak jako je tomu na škole POJ F-M, můžeme se těšit z brzkých výsledků a velkého užitku.

Na POJ F-M navíc poskytují volný výběh pro jeho mentální i fyzický rozvoj. Ajťák tak nemusí neustále sedět u počítače, ale může se zapojit do klubu anglického divadla, nebo do programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.

Dospělost[edit]

V období dospělosti bývá již kvalitně připraven na zkoušku z dospělosti. Umí programovat složité aplikace v jazyce C#, vytvářet a spravovat databáze, pracovat s operačními systémy Windows a Linux, navrhovat sítě, nebo umí vše kolem elektrotechniky. Poté přesidluje do běžného života nebo na vysokou školu.

Potomci[edit]

V případě ohrožení svého kódu aplikace bývá velmi útočný.