Bludné Varle

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Bludný kruh.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Bludná varlata s kyjem

Bludné varle je živočich ze skupiny bičíkovců, napadající živočichy, převážně člověka.

Charakteristika[edit]

Způsobují nepříjemné bolesti celého organismu (podle toho, kde právě bloudí). Postupem času se u nich vyvíjí i zakrnělá nervová soustava. Rozmrožování je jejich nejvyvinutější pud (stejně jako u člověka).

Výskyt[edit]

Vyskytuje se u mužů nad 45 let a často bývá následkem prostatických potíží. Bludné varle se rádo schovává v mízních uzlinách, kde přes jeho tenkou kůži absorbuje živiny.

Využití[edit]

Kontrola jakosti v čínské fabrice s krocany The Lost Testicle
  • Paintball
  • Elektrické obvody (dobře vodivé)
  • Koněspřežky
  • Školní žíněnky
  • Potraviny
  • Náplně do Airwick
  • NASA (žáruvzdorné)
Průmyslová výroba

Zejména v potravinářském průmyslu. Produkce je přibližně tři miliardy varlat denně. Největším jejich vývozcem je Čína a jsou produkovány v obřích halách s geneticky upravenými krocany. V přímořských státech je spíše využíván chov ryb velkokulých.

Léčba[edit]

Jediná možná léčba této choroby je pomocí scarabů (roztomilí bezobratlí živočiši), jež se vám dostanou pod kůži a automaticky bludné varle vyhledají, snědí ho, prasknou a na chirurgii vám amputují celou končetinu.

Historie[edit]

Bludné varle poprvé objevil Jan Evangelista Purkyně u umírajícího mrože. Postupem času se nemoc rozšířila mezi ptakoryby (ryby s penisem a varlaty), poté mezi kachny a od nich už mezi lidi.

Rozmrožování[edit]

Bludná varlata se mohou rozmnožovat pouze v těle mrože, kdy samec prochází menopauzou. Varle kvůli těmto změnám zabloudí do mozku, který pak celý pohltí (toto varle je nazýváno Varle Královské), ale již však nemůže kvůli velikosti zpět. Toto obří varle potřebuje malé varlečí trubce, kteří jej oplodní (po oplodnění trubci umírají) a Varle Královské je již schopno se rozmnožovat jako larva termitů.

Fyzikální Vlastnosti[edit]

Hustota 978kg/m³
Teplota sublimace 3987°C
Tvrdost 1

Žáruvzdorné
Kujné
Matně růžové
Voňavé