Falusologie

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Pahýl Tento článek je příliš krátký na to, abyste se z něj alespoň něco málo dozvěděli.

Úvod do problematiky[edit]

Falusologie, jinak též fóglogie je věda zkoumající netradiční využití falusu v různých odvětvích(nezaměňovat s politologií). Zakladatelkou této významné vědy se stala prof. Dr. Eržika Kokotárová DrCSc., kteřá obdržela Nobelovu cenu míru za svou odbornou publikaci "Falus advanced features - practical lessons", jenž se stala celosvětovým bestsellerem. Neméně významným badatelem v této oblasti byl spisovatel Jaroslav Fóglař se svým naučným pojednáním "Hoši od Bobří řeky".

Studium[edit]

Falusologii je možné studovat na Akademii pavěd, kterou spravuje Čunkova univerzita nebo samostudiem při sledování přenosů z poslanecké sněmovny.

Prevence[edit]

Procvičováním zápěstí předcházíte vzniku syndromu karpálního tunelu - pravidelně onanujte!

Historické okénko - kroužkování ptáků[edit]

Pro jednoznačnou identifikaci deviantů bylo v dějinách často využíváno tzv. kroužkování ptáků. Na mužův fógl byl odborně zaveden kroužek příslušné velikosti, který udával datum a místo okroužkování, mužův přibližný věk i jméno falusoložky, která ptáka okroužkovala. Další odbornice tedy jediným pohledem zjistila, zda je již falus zaveden(v kartotéce dané oblasti) i jakými úchylkami a nemocemi pravděpodobně trpí jeho majitel. Vyskytly se i návrhy na využití při sčítání lidu, což se však z neznámých příčin nikdy neprosadilo.


„Na svět je třeba nahlížet z ptačí perspektivy.“

- prof. Eržika Kokotárová