Kategorie:Žumpa

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Kategorie Žumpa označuje články, které byly z prostoru Necyklopedie přesunuty do žumpy, tak aby Necyklopedii nedělaly ostudu.

Pro odkládání článků do žumpy platí následující konvence:

  1. článek je označen šablonou {{Žumpa}}
  2. článek je přejmenován z původního názvu xxx yyy zzz ... na Necyklopedie:Žumpa/xxx yyy zzz ...

Články v žumpě mohou být i nadále editovány, pokud se podaří je zkultivovat, mají stále šanci na reinkarnaci.

Redirekt z původního názvu není závazný a lze jej přeeditovat na plnohodnotný článek, který s položkou v žumpě nemusí mít nic společného.

Články, které v žumpě budou hnít příliš dlouho (den, týden, měsíc, ...) jsou předurčeny je smazání. Obecně platí, že článek v žumpě by měl smazat někdo jiný, než kdo jej do žumpy spláchnul.