Nadrženost

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Canon.png Chybí autentická fotka

Nadrženost je lidový název pro chorobu nazývanou "Dočasné rozdvojení rozhodovacího centra". Průběh této choroby se zhoršuje s délkou sexuální abstinence a postížený jedinec trpí snížením schopnosti přemýšlet racionálně. Dočasného vyléčení lze dosáhnout sexuálním vyvrcholením avšak poté choroba propuká nanovo. Vědecké studie prokázaly, že stejně jako v případě rýmičky má tato nemoc fatální následky zejména pro muže a může mít za následek ztrátu důstojnosti, posměšky od přátel a v nejhorších případech i vyloučení z kolektivu. V takových případech je většinou na místě změna bydliště. Často postihuje jedince se slabou vůlí, či jedince postižené hypersexualitou.

Nadrženost, věda a muži[edit]

Záznamy vědeckých pozorování poukazují na částečný (či úplný) přesun rozhodovacího centra z mozku do pohlavních orgánů a zvýšenou tohou po sexuálním vyvrcholení. Aby se tato pozorování dala vysvětlit laické veřejnosti, byly vytvořeny dvě stupnice. První stupnice zohledňuje ženské kvality, které za důležité považuje mužský mozek (čas strávený v kuchyni, intenzita tlachání, schopnost vařit, schopnost nedělat ostudu na veřejnosti, vtipnost, vychování, frekvence uklízení aj.) a tato stupnice pracuje v rozsahu od 0,5 do 9,5. Ženy které dle této stupnice dosáhly hodnocení 5 nebo nižší, obecně nejsou považovány za vhodné pro rodinný život. Ovšem ještě existuje i druhá stupnice a ta zohleďnuje ženské kvality, které za důležité považuje můžské pohlavní ústrojí. I tato stupnice pracuje v rozsahu od 0,5 do 9,5 (kde 0,5 je "žena o kterou byste si neopřeli ani kolo" a 9,5 je žena jejíž krása je taková, až oči přecházejí). Kdyby tato stupnice pracovala v rozsahu od 0 do 10, 0 by byl transsexuální muž a 10 vysněný ideál (který neexistuje). Tato stupnice je však prokazatelně ovlivnitelná délkou mužské sexuální abstinence a u žen s hodnocením od 0,5 do 6 se za prvních 24 hodin mužské sexuální abstinence jejich hodnocení průměrně zvyšuje o 0,5 bodu. Toto navyšování pokračuje s postupem času, avšak jeho průběh je logaritmický. A protože za sexuálni styk se ženou s hodnocením 6,5 nebo vyšším se už ve většině případů není potřeba stydět, navyšování hodnocení pro ženy s hodnocením 6,5 nebo vyšším nebylo zatím probádáno. Obě stupnice poté dávájí dohromady výsledné hodnocení (průměrem). Stejně jako v případě konzumace alkoholu, sexuální abstinence může ovlivnit náš úsudek co se výběru sexuálních partnerů týče a proto vědci doporučují pravidelnou masturbaci jako prevenci zostuzení se.

A ačkoli jsou vědecká data neúprosná, ženy je velmi nerady slýchají. Nejnovější vědecký výzkum prokázal, že největší (okamžik těsně před vyvrcholením) a nejmenší (pár sekund po odeznění blažených pocitů) zájem muže o ženu dělí jen několik sekund.

Nadrženost, věda a ženy[edit]

Jelikož ženy v průběhu evoluce pozbyly schopnost myslet racionálně, pokles racionality tedy logicky nelze vypozorovat ani vědecky prokázat. Nehledě na to, že ženy si vybírají muže dle sociálního postavení a množství peněz.

Související[edit]