Necyklomethin

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Necyklomethin.png
Necyklomethin je nenasyceným analogem Cyklomethanu. Za pokojové teploty je slizovitého skupenství, takřka bezbarvý. U necyklomethinu byla prokázána supravodivost již při teplotě vyšší než 8°C a vynikající izolační vlastnosti. Trojná vazba mezi uhlíkem a beta-vodíkem delokalizuje sdílené pí elektrony, což má v první fázi za následek deformaci Kutulů vazby a ve druhé fázi takzvaný BigChemikův přesmyk. Výsledkem je jedinečná, takřka diamantová struktura. Necyklomethin se vyznačuje neobyčejně silným zápachem. Na světě smrdí stejně jen dvě věci, z nichž jedna jsou hnijící slanečci a ta druhá, zvláště nemytá, je známa jako jistý orgán ženského těla. Je zajímavé, na rozdíl od ostatních sloučenin, že intenzita zápachu je nepřímo úměrná jeho koncentraci v matrici. S tímto jevem také souvisí fakt, že v současné době není průmyslově využíván.

Využití[edit | edit source]

Původním záměrem Českých feministek bylo necyklomethin využívat jako mužský feromon, ale výzkumný projekt zkrachoval , a to nejenom v souvislosti se světovou krizí. Díky již zmiňovaným izolačním vlastnostem je však z necyklomethinu v současné době Výzkumným ústavem lúk a pasienkov tajně vyvíjena speciální dvousložková nátěrová hmota s krycím názvem Bilak, jež by měla pomoci zalepit držky některým (prakticky všem) našim politikům.

Zajímavost[edit | edit source]

Strukturním vzorcem necyklomethinu se pravděpodobně v kocovině nechala inspirovat známá pub-rocková kapela III sestry k vytvoření svého loga.