VUTbanda

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Pravděpodobná podoba loga VUTbandy. Shoda s logem VUT není jen tak náhodná.
Zakládající členové VUTbandy na jednom z prvních kopců. Někteří chtěli zůstat v anonymitě, tak si pro jistotu nasadili brýle.

VUTbanda (anglicky VUTbanda), zkráceně vutbanda, je mezinárodní organizace a tajný spolek existující na samé hranici ilegality. Tato entita je svým konáním, skrýváním a organizací nejvíce podobná Iluminátům, v nichž vidí nejen svůj vzor. Pořádané akce jsou utajovány na nejvyšší úrovni a veškerá historie je popírána. Plánovaní akcí se provádí také tajně s pozváním jen vybraných členů a organizační řád akce je ostatním členům zveřejněn jen pár týdnu před začátkem akce (někdy jen dní a někdy dokonce až po akci).

Vznik[edit]

VUTbanda, jak už název napovídá, se zrodila v Brně. Tato věta však není příliš přesná. Jelikož v Brně se zrodil pouze nápad založit skupinu lidí, kteří nemají žádný společný zájem a nějaký jim vnutit. Toho dosáhla "naše" Janka dne 22.6.2012, kdy spojila studenty Vysokého Učení Technického v Brně z různých fakult a ústavů napříč všemi možnými studijními obory a dimenzemi vesmíru.

Tohoto spojení se dosáhlo na území Slovenska v Martině, v rodné vesnici "naší" "svaté" Janky. Vznik potvrdili všichni členové skupiny svými podpisy na Zakládající listině (viz sekce Zakládající listina). Podpisy nebylo nutné stvrdit krví - členové nejsou barbaři a od této bandy se distancují.

Takto vzniklo takzvané jádro VUTbandy, které je podobně jako jádro země, velice žhavé a od základu nedělitelné. Toto jádro pak tvoří základ pro přísun dalších členů, kteří se ve VUTbandě ocitli "tak nějak náhodou" a s VUT nemají žádnou přímou spojitost (nepřímá spojitost se nebere v úvahu). Tito členové se museli do bandy dostat jinak a to je možné pouze třemi způsoby:

 • lstí (nejsou známy žádné případy nebo se o nich raději nemluví),
 • přivdat nebo přiženit se (nejsou známy žádné případy),
 • prosit na kolenou a brečet u toho jako malá holka (je známo mnoho případů).

Janka se do role vůdce pasovala "tak nějak" sama (ale má na to právo, protože tuto skupinu založila). Všichni ostatní byli během voleb konaných u Janky na Zahradě (léta páně 2012) zřejmě pod vlivem omamných látek (alkohol se v té době podával v množství větším než malém) a tak se nikomu nechtělo protestovat. Historikové se nicméně dodnes dohadují, že k žádným volbám nakonec ani nedošlo, protože se nikdo jiný do funkce vrchního vedoucího bandy nikterak nehrnul.

Organizace této Organizace[edit]

Jeho členové, podobně jako v jiných tajných sektách, jsou skupině naprosto oddání a naprosto bez okolků plní veškeré rozkazy vrchní kancléřky Janky. Janka, jako zakládající členka a nejvyšší vůdce je pověřena organizaci a konáním akcí jak na území Česko-Slovenska, tak i na území ostatních zemí s ČSR hraničícími, a pak dále v dalších zemích, hraničícími s hraničními zeměmi, atd. Organizací akcí může dočasně převzít i někdo jiný z bandy, ale jen a pouze v případě, že hlavní a nejvyšší vůdce:

 • nemá čas,
 • je předem jasné, že se akce nezúčasní,
 • nebo pokud se o tom nedozví.

Akce VUTbandy bývají různého typu, spojuje je však stejný jmenovatel (nikoliv čitatel, jak by se mohlo na první pohled zdát). Tímto jmenovatelem jsou členové VUTbandy nebo její poměrná část, která se povinně účastní všech konaných akci. Když už se neúčasní všech, tak alespoň té v hlavní sezóně o prázdninách. Když už se nemůže ani takto účastnit, stačí jednou za 3 roky dorazit na konání valné hromady v rodné hroudě VUTbandy, v Brně.

Více o členech a jejích rolích ve skupině se dočtete v sekci Složení skupiny.

Složení skupiny[edit]

VUTbanda jako taková se skládá především z gramotných a sociálně soběstačných osob vybavených inteligencí a minimálně titulem Bc. Někteří členové se rozhodli pokračovat v získávání inteligence dál a proto ještě pravidelně do školy docházejí s nadějí, že jednou svou inteligencí sesadí současného vůdce/vůdkyni ze své pozice a nahradí jí.

Genderové vyvážení je vyváženo tak zhruba půl na půl, větší polovinu tvoří jednoznačně chlapci a menší polovinu dívky. Tato vyváženost je navíc velice variabilní a mění se s ohledem na roční období a aktuální počasí. Očekává se, že v průběhu času se stane konstantní, ale tato pravděpodobnost se limitně blíží k nule. S absolutní pravděpodobností 99,99 % můžeme konstatovat fakt, že jsou všichni v bandě s ne-vyváženým složením spokojeni.

Zvláštnosti, kterou se dosud nepodařilo potvrdil nebo vyvrátil, je fakt, že navzdory převážnému zastoupení chlapecké populace, je stále slovo VUTbanda rodu ženského. Chlapci uznali za vhodné se s dívkami nehádat a ponechat VUTbandu v rodu žen.

Ve skupině jsou zahrnuty všechny druhy osobností:

 • organizátor (zodpovědný za organizací hlavni akce sezóny),
 • kytarista (zodpovědný za bavení členu hrou na kytaru a týrání svým zpěvem),
 • zdravotník (zodpovědný za to, aby vždy všichni došli domů po svých, dosud ho však nebylo potřeba),
 • knihovník (sepisuje o bandě spisy, a poté je pálí, aby informace zůstaly utajené),
 • kuchař (zodpovědný za to, aby nakrmil sám sebe),
 • vypravěč vtipů (zodpovědný za vyprávění vtipů),
 • vypravěč vtipných historek (...),
 • vypravěč nudných historek (...),
 • osobnosti usměvavé (všichni ostatní výše neuvedení),
 • v neposlední řadě ta (jejíž jméno se neříká), co vždy vše slíbí a pak stejně nepřijde, ale vždy si vymyslí nějakou originální výmluvu proč nepřišla!

Cíle bandy[edit]

VUTbanda jako taková nemá žádné cíle, kterých by chtěla dosáhnout. Jako jeden z cílů se jeví světový mír, ale jelikož byla působnost bandy do roku 2017 soustředěna v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku, nedá se o jejím vlivu na světovou scénu mluvit.

Zlom nastal právě v roce 2017, kdy VUTbanda uskutečnila svou prní světovou misi a vstoupila tak na půdu mimo Česko-Slovenskou republiku. Toto rozhodnutí bylo přijato s nadšením a jako hostující zemi pro první zahraniční misi bylo vybráno Slovinsko. Polemizuje se o tom, že tento fakt byl zapříčiněn jistou podobností názvu státu Slovensko-Slovinsko. Některé slabší povahy by mohly mít se vstupem na ne-Slovenskou půdu problém, a tak byla vybrána nejpodobnější země zemi Slovenské, zaslíbené.

Velice důležitým cílem skupiny je racionálně vysvětlit úkaz, proč chleba padá na zem vždy namazanou stranou dolů, což se dosud nikomu nepodařilo. Jelikož se seznam členů, působící na věděcké půdě, stále tenčí, nepředpokládá se dosažení toho cíle v následujících 150 letech. Spíše by se tedy skupina měla zaměřit na nábor nových, mladších členů, kteří jsou čerstvými studenty VUT a jsou plní vědomostí, odhodlání a vnitřní energie.

Posledním a nejdůležitějším cílem je konat nejrůznější Akce (viz sekce Akce).

Akce[edit]

Akce pořádané VUTbandou jsou různorodé a pestré jako strava vegetariána. Především se hledí na ročním období, ve kterém se akce pořádají. Nikdo by nejel na lyže v červenci a chodit po horách v lednu se taky nikomu nechce. Proto je pořádáním akcí pověřen jen ten nejchytřejší, aby nedošlo k nedorozumění.

Typy akcí pořádaných bandou VUTbandou:

 • LYŽE v zimě,
 • KOLA na přelomu jaro/léto,
 • pochody přes HORY v létě,
 • NAROZENINY JANKY na podzim (vůdkyně musí být jednou ročně oslavována, na narozeniny ostatních členů se nebere ohled),
 • jiné AKCE jiného rázu pořádané bez ohledu na roční období (pivo, víno, limo - hlavně v Brně a okolí, chlastačky - v případě umístění akce mimo Brno).

Seznam výletů[edit]

Přehled nejzajímavějších akcí hlavní sezóny. Výlety jsou řazeny chronologicky, což je očividné:

2012 - Malá Fatra, Slovensko[edit]

První výlet bandy vůbec!

Ze začátku se všichni těšili a nikdo neměl žádné obavy, jenže se jednalo o Sebevražednou misi, což jsme se dozvěděli až na místě a na vlastní kůži. Výlet byl dopředu líčen jako pohodový a jelikož nikdo nikdy předtím na horách nebyl (mimo Janky), nikdo se ničeho neobával. Všichni do jednoho si nabalili baťůžky volovinami a obzvláště těžké případy si sebou dokonce tahali lahváče (magoří, sklo tahat po horách, jste blbí nebo co? - poznámka redaktora). Po bitvě je každý generál a před bitvou nikdo nevěděl do čeho jde. Výsledek byl takový, že výlet je možné přirovnat k nekonečnému pochodu přes poušť bez vody. Ale, avšak, však všichni pochod přežili (někteří jen přetrpěli) a vrátili se poté s notnou dávkou puchýřů, boláku, slezených nehtů a nechutí k dalším akcím, domů.

Jeden po výletu doslova poznamenal: "Tohle doma nezkoušejte!".

Zajímavost: Na této "první" a toho času i "poslední" akci byla sepsána Zakládající listina (viz sekce Zakládající listina).

2013 - Velká Fatra, Slovensko[edit]

Velká Fatra už byla dle dostupných údajů v pohodě. Všichni si nabalili přiměřeně batůžky a tak nikdo nestrádal pod váhou svých zavazadel.

Už od rána byla mlha až praští. Dalo by se poznamenat: "Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, a dost možná ještě dál, leží kraj Velké Fatry ...". Celý den se nás na hřebeni držela jako pára nad hrncem. Mlha byla místy tak hustá, že v ní držela i lžička a kondenzovala na všem, co se v ní vyskytovalo. Ano i na slavné VUTbandě. K večeru mlha neslábla a najít chatu po šeru a v mlze bylo jako hledání louže v moři písku. Nakonec se chata nečekaně zjevila jako perníková chaloupka Jeníčkovi a Mařence.

Tož banda na to šla rovnou, zákony ne-zákony, rozdělala oheň a už se sušily první promočené kecky. To nám vydrželo dokud nedošli horští horalové. Ti nám sdělili cenu (rozuměj pokutu) za rozdělaný oheň a jelikož se šedesát euro nikomu platit nechtělo, tak jsme to típli. Ráno už konečně panovalo nádherné počasí a scházení z hor bylo proto velice příjemné. Pak hurá k Jance busem a kalilo se až do rána (jasně, leda tak v pohádkách).

2014 - Nízké Tatry, Slovensko[edit]

Na horách platí, že jen jediná věc se dopředu naplánovat nedá. Ano, je to počasí. Mlha, mlha, všude jen mlha a sem tam i sprchlo. Tak se dá stručně definovat první den v Nízkých Tatrách.

K tomu se ještě pár dnů před výšlapem prohnal přes pahorky Nízkých Tater nemalý blizard a zpřelámal stromy od nadmořské výšky 1200 m.n.m. a výše. Popadané stromy byly i na hlavní stezce, kterou se banda vydala. Místo toho, aby to obešli a našli si lepší cestu, né to né, budeme improvizovat a to přelezeme. Chraň Vás ruka páně někdy zkoušet improvizovat na horách. Devět z deseti chodců a jedenáct z deseti důchodců to nedoporučují. Nemusím snad ani říkat jak to dopadlo. Po hodině úmorného plazení přes, pod a vedle rozpadaných kmenů stromů, se banda objevila zbídačená, podřená a s modřinami na lautr stejném místě odkud přelézat začala. Po naplánované cestě se tedy jít nedalo a tak musela banda improvizovat podruhé. Šli tedy neznačenou cestou přes les a snažili se to obejít a až po hodně dlouhé době narazili na místo, kde už stromy nebyly popadané v takové míře a šlo se v pohodě dostat na hřeben. To už byli ale několik kilometrů vzdálení od původní trasy. Ach jo, já to říkal.

Zbytek cesty se šlo už po hřebeni bez stromů a lesů, takže pohodička - lehárko. Cesta byla naplánována s přespáním na jedné chatě, klasická víkendovka. Chata byla umístěna v krásnem travnatém svahu, kde lišky dávaly dobrou noc, na vřesu roste kapradí a opodál se pasou krávy. Spalo se v podkroví, pěkně všichni na jedné kupě. Proto se nikdo pořádně nevyspal, Jura beztak zase chrápal. Ráno si pak banda dala snídani a opodál pasoucí se krávy si dávaly též do nosu. Počasí z rána přálo, bylo hezky, skoro až neuvěřitelně hezky.

Šlo se pák dál, dál do temného hvozdu ... ale prdlajz, to si z Vás někdo utahuje. Šlo se na Chopok, přesněji pod chopok. Tam přeci leží obrovké lyžařské středisko Jasná, roztáhnuté rovnou na dva svahy. Po lyžařích však nebylo ani vidu ani slechu. No nic, nejvyšší čas jít na kutě. Ráno pak bylo možné zahlédnou kamzíky z bezprostřední blízkosti, to jste si však museli přivstat. Kdo si přivstal, neprohloupil. Po raní hygieně se šlo rovnou na Ďumbier. Někdo o nestihnul, tak si hygienu dal po cestě, viď Juro.

Ďumbier je krásný kopec, s dvojitým křížem co ho mají Slovenšti bratia na vlajce. Možná proto je kopec tak oblíbený. Pak už to šlo s náma z kopce. Scházeli jsem pořád níž a níž do údolí. Až na ty puchýře na nohou to docela šlo. Poslední kilometry už to moc nešlo, ale všichni opět došli ve zdraví. Jen chudák Pavlík zapomněl v autobuse tu krásnou žlutou čepičku, se kterou se všude možně a ochotně fotil. Ti zasvěcení ale ví, že za to ve skutečnosti může Lenka. Tak dlouho odváděla Pavlovu pozornost, až jí odvedla úplně. Ale pšššt, ať se to nedozví, nikdo.

2015 - Vysoké Tatry, Slovensko[edit]

Jediná dochovaná zmínka o akci, co se podařila extrahovat z tajných národních Slovenský archívu je ta, že výlet byl koncipován jako výšlap na Rysy.

Na mnoha diskuzních fórech je možné dočíst se od jistých členů, jejích členství se nedá nikterak dokázat, že to bylo boží.

2016 - Slovenský Ráj, Slovensko[edit]

Nedochoval se žádný dochovaný záznam.

(Nebo je někdo prostě jenom líný, tady všechno psát, zatímco ostatní sedí doma v teploučku, v pohodlném křesle, žerou popkorn, pijou kolu, čumí na telku a doufají, že to za ně někdo udělá.)

2017 - Triglav, Slovinsko[edit]

Akce ve Slovinsku měla jasný cíl - ukázat Slovincům, že i my a našej bratia Slováci sú schopní tu jej malú horu pokoriť. Tak, jako každý Slovinec musí vyjít na Triglav, tak i každý člen VUTbandy musí vylézt na kdejaký kopec. Akce ve Slovinsku však nedopadla dobře. Ač se všichni vrátili ve zdraví, na Triglavu bylo zataženo a taky bylo vidět jenom lejno (tím je myšleno nic, metaforu znáte ne?). Po Triglavu sice následovalo koupání, ale to zchladilo jenom naší mysl, nikoliv duši.

Triglav aktuálně drží prvenství nejvyššího kopce, kterého VUTbanda zatím dosáhla.

2018 - Rila nebo Pirin?, Bulharsko[edit]

Dle nedostupných údajů se lze domnívat, že akce ještě neproběhla a čeká se na její naplánování.

Kdo ví? Kdo ví? To je přece tajné, už se to tu psalo.

Zakládající listina[edit]

Finální verze byla sepsána dne 25.6.2017. Předcházely jí dvě předchozí verze, které se ponechali na místech spisu. Janka zřejmě nebyla přítomna, tak nikoho nenapadlo je vzít sebou a použít při sepsání finální verze. Dochovali se pouze fotografie zmiňovaných právních dokumentů. Originály jsou bezpečně uloženy na vrcholech slovenských hor:

Finální verze byla sepsána tři dny po založení skupiny, během této doby běžela zkušební doba a čekalo se na potvrzení stability této nové molekuly. Molekula byla složena převážně s pozitivních jedinců, ale jak vím, všeho moc škodí. Kdyby se během této doby skupina rozpadla, nedošlo by k sepsání finální verze listiny ani k jejímu podpisu, což je patrné z podstaty věci, logiky a selského rozumu.

Zajímavostí je, že finální listina neobsahuje ani slovo "VUT" ani slovo "banda". Po prvních dvou verzích byla tato slova odstraněna, aby se zachovala anonymita skupiny v případě nálezu listiny neoprávněnou osobou. Jak mazané.

Pár posledních slov[edit]

Všichni členové jsou na VUTbandu hrdí a jsme rádi, že můžeme být její součástí a každoročně se scházet.

(A probrat drby co se staly během naší nepřítomnosti.)

Děkujeme především Jance za to, že nás dala, jak se říká "do kupy", a že nám i nadále organizuje skvělé akce.

(A tak trochu i naše životy.)

Děkujeme!

(Mluvím jednohlasně za všechny členy.)