Alexander Ivanovič Minusov

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Alexander Ivanovič Minusov

Alexander Ivanovič Minusov (* 11. listopadu 1894 v Moskvě, + 14. ledna 1968 Helsinki) byl slavný ruský matematik. Dodnes patří mezi přední světové odborníky v oblasti matematiky a teoretické deskriptivní geometrie. Jeho nejvýznamnějším přínosem ze 40. let je formulování teorie tzv. „Minusových čísel“, která se stala důležitým příspěvkem v teorii čísel.

Životopis[edit | edit source]

Alexander Minusov prožil celkem radostné dětství – vyrůstal v rodině bohatého kulaka a dostalo se mu dobrého vzdělání ve školách západního typu. V době propukající komunistické revoluce studoval poslední ročník matematiky a teoretické deskriptivní geometrie na Moskevské státní univerzitě M. V. Lomonosova a porevoluční pronásledování imperialistů a následné stranické čistky prožil v relativním bezpečí Akademie věd v Petrohradě. Minusov následně získal titul kandidáta věd z oboru matematiky a teoretické deskriptivní geometrie a po skončení II. světové války, v roce 1946, získal doktorát v témže oboru.

V letech 1949–1956 působil jako vedoucí Oddělení matematické laboratoře v Ústavu matematických výzkumů Akademie věd Svazu sovětských socialistických republik. V roce 1962 emigroval do Finska, kde se stal ředitelem profesorem matematiky a rovněž ředitelem Centra teoretické geometrie Helsinské univerzity.

Roku 1968 byl z dosud nejasných příčin a za dosud nejasných okolností zákeřně zavražděn agenty komunistické KGB ve svém bytě v Helsinkách. Zanechal po sobě nešťastnou manželku Ivanovnu Minusovovou, a dvě dětiIgora a Alexeje. Jeho smrtí bohužel přišla vědecká obec o jednoho z nejvýznamnějších vědců 1. poloviny 20. století. Sovětský svaz dodnes popírá podíl na jeho smrti.

Vědecká činnost[edit | edit source]

Profesor Alexander Ivanovič Minusov se rozhodující měrou zasadil o rozvoj matematiky do podoby, v jaké ji známe dnes. Mezi jeho nejvýznamnější činnosti patří objev a definování teorie tzv. "Minusových čísel", která se stala základní součástí téměř všech matematických teorií dnešní doby.

Minusova čísla[edit | edit source]

Profesor Minusov vymyslel pro "svou" kategorii (či chcete-li) množinu mnoho velice přesných a přísných vzorců a kritérií, jelikož je ale Necyklopedie veskrze laické médium, nebá smysl je zde uvádět. Na ukázku uvádíme pouze krátký přehled některých čísel, která profesorovy definice splňují. Je zajímavé, že prakticky všechna tato čísla jsou záporná, některá z nich jsou v absolutní hodnotě dokonce i prvočísla.