Baloun

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Baloun.jpg

Baloun je proslulý hrdina (pro některé možná antihrdina) z největšího a světově nejznámějšího literárního díla českých dějin: Jaroslav Hašek „Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války“.

Baloun.jpg „Já jsem si nikdy nepomyslil, že mé čeká něco podobnýho, ale to byla vinna ta má pejcha, dyt já jsem si, potvora, koupil v Budějovicích poslední zimu rukavice z kůže. Už mně bylo málo nosit na svejch selskejch pazourách pletený starý rukavice, jako nosil nebožtík táta, a já jen pořád stonal po těch koženejch, městskejch. - Táta žral pučálku, a já hrách ani vidět, jen samou drůbež. Vobyčejná vepřová mně taky nešla pod nos; panímáma mně ji musela dělat, netrestej mé pámbu, na pivu.“
Baloun, III/3 - Z Hatvanu na hranice Haliče

Kořeny[edit | edit source]

Kořeny mlynářského rodu Balounů z Českého Krumlova popisují již první seznamy českokrumlovských měšťanů. Po hloubkové analýze dostupných dokumentů, vyslaný tým VTN doplnil konkrétní data. Roku 1654 přišel na Českokrumlovsko z Německa mlynář Fritz Bayern, jenž se před svatbou s Marií Koudelkovou přejmenoval na Baloun. Vše dokládá rukopis práce Mikuláše Urbana u Urbanstadtu Geschichte und Beschreibung der befreiten Berg - und Schutzstadt Krummau. V tomto elaborátu uvedené údaje jsou přesné a spolehlivé až po období po roce 1850. Všechny dokumenty ležely nepovšimnuty v depozitáři Regionálního muzea v Českém Krumlově, kde je znovu objevili členové Vědeckého týmu Necyklopedie. Období, kdy se narodil „náš“ Baloun, však již v dokumentech není.

Pátrání po jménu[edit | edit source]

Chcete-li se pobavit a ne se jen dozvídat nové užitečné věci, podívejte se na heslo Baloun na české Wikipedii.
Nehopsající Wikipedie.png
Žeby?

Největším nedostatkem Haškovy knihy je, že Baloun nemá žádné křestní jméno. Po stovkách dotazů čtenářů, adresovaných na ústředí VTN, se jeho sekce empirických věd rozhodla Balounovo jméno vypátrat. Padlo rozhodnutí pátrat deduktivně axiomatickou metodou a proto pátrání začalo hledáním Balounových potomků. Byla jich záhy nalezena celá řada, z nichž někteří významně přispěli ke konečnému úspěchu. Jen namátkou: pravnučka Kateřina Baloun, vnuk Tomáš Baloun, Vladislav Baloun pracující pro Komunistickou stranu Floridy a mnoho dalších. Průzkumem rodokmenů VTN dospěl k přesvědčení, hraničícího s jistotou, že náš hrdina se jmenoval František Ladislav Baloun. Jeho otec jej pojmenoval po jakémsi překladateli z němčiny Čelakovském. Balounův tatík jméno vybral pro Čelakovského pseudonym Marcian Hromotluk, kterýžto se hodil pro novorozeně nadměrných rozměrů XXL.

Válka[edit | edit source]

Až přišla První světová válka, která vpadla mlynáři Františku Ladislavu Balounovi hanebně vzad. Narukoval k 91. pěšímu pluku do Budějovic. Byl takové nemehlo, že si nepamatoval ani jeden kvérgrif. Stal se tedy buršem, neboli pucflekem. Ale o tom již podrobně píše mistr Hašek.

Švejk2.jpeg „Právě přišel rozkaz od štábu armády, že každý pucflek, který zpronevěří svému oficírovi mléčnou a kávovou konzervu, má bejt neprodleně během 24 hodin pověšen.“
Josef Švejk, III/1 - Přes Uhry

Po válce[edit | edit source]

Po válce se Baloun stal brigádním generálem a šéfoval sekci komunikačních a informačních systémů ministerstva obrany.[1]