Diskuse:Metafyzika

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Exploding-head.gif Tento článek obsahuje příliš mnoho informací.
Pokud se je budete snažit všechny vstřebat, může se stát, že vám exploduje hlava.

Vlezl jsem Ti v článku trochu do zelí,
v dobrém to však bylo, zůstaň veselý!
V úctě Foxiest (diskuse) 17. 6. 2018, 20:47 (UTC)

Dobře jsi to zvandalizoval. Já ten článek psal před odchodem z práce a ještě není hotovej. Pár dní zpátky jsem měl dojem, že mám metafyzickou teorii která dává perfektní smysl, řeší neřešené otázky a předpokládá všechna fyzikální pozorování a zákony, dokonce sjednocuje teorii relativity, kvantovou mechaniku a entropii. Později jsem došel k závěru, že je buď nesmyslná, vágní nebo jsem jejím neustálým rozšiřováním zapomněl na její původní smysl. Jednou z jejích hlavních myšlenek bylo, že metafyzika by se neměla zabývat bytím a nebytím ale konkrétnem a nekonkrétnem, byl tam předpoklad že sama pravda nebo skutečnost je podstatou všeho, může být však nějaká (v různé míře konkrétní) nebo nijaká (spíš nijaká a všelijaká naráz). Zároveň tam operovala Hegelovská dialektika a ten monismus že všechno je definováno vztahem se vším. Bylo to tak že skutečnost je buď nekonkrétní nebo může získat konkrétnost může získat ve vztahu k sobě samé. Kdyžby pak chtěl ale člověk vymezit ty jednotlivé prvky konkrétní skutečnosti, úhly toho vztahu pak by nastával ten problém že by se jevily jako neúplné a v sobě sporné jak to popisuje Hegel. Pak jsem použil Kantův argument o svobodné vůli z metafyziky mravů. Kant tvrdil že vůle musí být vnitřně bezrozporná, jinak se vzdá své svobody vůči nějaké příčině či účelu. S trochou posílení do otázky bytí se dalo říct, že se logicky celek nemůže vzdát svobody vůči nějaké příčině protože pak by nebyl celkem a tak musí existovat taková celistvost která jako celek není sporná protože se paradoxy vyváží jak o tom mluvil Hegel. Jednoduše musí zde existovat platná rovnice, podstatou rovnice je vždy nula, v rovnici se vše vyváží. Její prvky však můžou být nenulové. Různé rovnice můžou mít pro různé neznámé různě konkrétní výsledky, někdy je výsledek jeden, jindy jich je více. Každá rovnice totiž musí být úplná do té míry aby se rovnala, nemusí však obsahovat všechny myslitelná prvky, v tom případě není zcela konkrétní. Jako možný příklad zcela konkrétní rovnice se nabízela taková, která by popsala vztah všech prvočísel, ano, začal jsem do toho plést prvočísla a nalézt takový model rovnice v kterém by prokazatelně mohla být všechna prvočísla zastoupena, to se mi upřímně nepovedlo a pouze jsem počítal s tím, že snad takový model existuje a právě pro něj platí že kdyby byla zapsána celá pouze v neznámých, pak by člověk, který by dokázal celou rovnici pojmout myslí také dokázal ke každé neznámé přiřadit správné prvočíslo respektive by dokázal ke každému prvočíslu přiřadit správné znaménko na správné straně rovnice nebo ještě lépe správný vztah, dále jsem odhadoval, že by snad bylo možné z rovnice vyškrtávat skupiny prvočísel (nebo jedniček z prvočísel odečtených?) tak, aby se rovnice stále rovnala a byla úplná ale už nebyla úplná co do zastoupení všech myslitelných prvků a tudíž se stala méně konkrétní (z vesmíru jakoby zmizeli části a on se stal méně určitým). Tak jsem trochu založil ideu vývoje vesmíru který může oscilovat mezi konkrétním a nekonkrétním, spojil jsem to s myšlenkou entropie i neurčitosti při kvantových měřeních, s relativitou jsem počítal, prostor nebyl absolutním ale nositelem vztahu mezi body nebo naopak a prostor byl nositelem informace, prostor nebyl absolutní ani body nebyly absolutní nicméně prostor i body mohly být v různé míře konkrétní. Měl jsem různé modely vesmíru oscilujícího, také model který byl zacyklený v té proměně konkrétnosti, to by však samo o sobě nezakládalo příčinnost, spíš vesmír, kdy pravda je konkrétní i nekonkrétní a oba dva tyto protiklady se potřebovali stejně jako jiné protiklady v rovnici takže spíš než koloběh to byla jakoby rozdvojenost vesmíru v určitoati samé, což by se dalo vyřešit rozdělením vesmíru na dva, z kterých jeden je natolik konkrétní nakolik je druhý nekonkrétní a jejich entropie jde opačným směrem. To mi přišlo ale dost složité zavádět dva vesmíry a navíc ještě k tomu jsem to přehnal s tou aplikací principu rovnice na konkrétnost samu, tak jsem si řekl, že ta koexistence konkrétna a nekonkrétna může být v čase. Pak jsem řešil jaký je vztah mezi entropií a kvantovou neurčitostí, jestli je tam nějaká úměrnost a jestli přímá či nepřímá. Každopádně jsem se v tom v té době ztrácel. Ještě jsem zapojil do definování toho způsobu konkrétnosti a rovnic Godelovi věty o neúplnosti. Celý problém vznikal z uvážení, že logika opodstatňuje cokoli jen hypoteticky a její popření naopak dává prostor všemu ale vlastně nevytváří žádný význam. Tak se ukazuje že svět nelze vysvětlit logikou, respektive sama její platnost si nic nevynucuje, nicméně existuje svět nutně v různé míře konkrétnosti, co přesně tu konkrétnost určuje nebo zda se realizují všechny možnosti je záhada ovšem otázka konkrétna nám možná dá nový náhled na tento problém.

Mapafius (diskuse) 17. 6. 2018, 22:25 (UTC)

Uffff!!!! Dvakrát jsem to pročet (nekecám!) a celkový můj dojem by se dal shrnout do jediné věty:
Teda na tohle musíš mít fakt dobrej matroš!
V úctě se před tímto pojednáním hluboce skláním, nemaje slov. Foxy, aka Foxiest (diskuse) 17. 6. 2018, 23:01 (UTC)
Jen stručný dodatek k tomu. Filosofie, životem se zabývající, má vůbec jeho obecnou definici? Což takhle: Život není nic jiného než lokální stabilní bod ve fázovém prostoru komplexního nelineárního termodynamického systému? Hezké dny příští, pojedu se na týden podívat, zda rumunské hory vypadají stále tak, jako kdysi, a co nového ve Vyšných Vlkodlakoch. A bude ode mne konečně aspoň na chvíli klid :-) Foxiest (diskuse) 18. 6. 2018, 06:42 (UTC)

Zdar, dobré je to, ještě to pročtu. Chce to odkazy a štýl ještě. Zenon z Eleje tu má článek, tak tam pak hodit třeba odkaz. Aspoň, že nám roste zajímavý a docela humorný obsah, když už nic na Necyklopedii. ----- s pozdravem Triquelito 18. 6. 2018, 11:54 (UTC)

Ve středověké otázce bych čekal nějaké vtipy na spory nominalistů a realistů, místo toho jsou tam kecy ze socialistického školství. 89.29.16.158 21. 5. 2019, 05:49 (UTC)

Nečekej tedy a tvoř! S úctou Foxiest (diskuse) 22. 5. 2019, 07:51 (UTC)