Domov

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

„Domov je tam, kde se ti automaticky připojí mobil na wifi“

- puberťačka

„Domov je tam, kde nemusíš schovávat hračky.“

- dospělá žena
Domov z hororu.jpg

Domov je území, kde se určitý jedinec cítí nejlíp, jakkoliv je mu i všude jinde. Svou rozlohou se řadí mezi tzv. mikrostáty. Bohaté domovy leží na území o stovkách akrů, ty chudé se počítají na metry čtvereční.

Hospodářství[edit | edit source]

Obvyklý (průměrný) domov je hospodářsky nesoběstačný. Ve většině případů je nucen dovážet potraviny ze zahraničí, totéž platí i o energiích. Ekonomicky slabší domovy mohou mít velmi vysokou nezaměstnanost mezi 50% až 100%.

Populace[edit | edit source]

Domácí populace je zpravidla tvořena několika málo obyvateli, kteří se spolu zpravidla (již) nekříží. Populaci lze většinou spočítat na prstech jedné ruky, někdy dvou.

Ozbrojené síly[edit | edit source]

Jakkoliv jsou domovy malé rozlohou, disponují značným zbraňovým arzenálem. Jsou-li v domácnosti děti, je domov takřka dokonale bráněn. Bezdětné domácnosti jsou obvykle okupovány zplozenci pekla a pak se hovoří o tzv. Domovním protektorátu. Napadení takové domácnosti se rovná sebevraždě nebo alespoň otravě krve.