Kodo

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Kodo je univerzální slovo označující univerzální skutečnost. Slovo kodo dokáže vyslovit i roční dítě. Ve vzácných případech může roční dítě toto slovo dokonce vyslovit několiksetkrát denně.[1]

Kodo v lingvistice[edit | edit source]

Každý objekt, osoba, živočich, rostlina, houba, úkon, pohyb, myšlenka, pojem, abstraktum atd. může být označen slovem kodo. Vzniká takzvaný kodo-kód. Za kodo-jazyk ozačíme každý jazyk, který slovem kodo označuje každý objekt a pomocí slova kodo vytváří i celé věty obsahující složitá sdělení. Naopak v nekodovitých jazycích, všechna slova (například dudlík (jsme přece pořád u potřeb ročního dítěte), kladivo, suspenze, logaritmus) označují kodo.

Příklady překladu do jazyka kodo:

Kodo kodo kodo kodo kodo.
  • Tuhle žábu už nechci, chci ptakopyska.
Kodo kodo kodo kodo kodo.
  • Dobrý den, nemáte něco k pití? Mám takový hlad, že bych u vás přespal.
Kodo kodo kodo kodo kodo kodo kodo kodo kodo kodo kodo.

Jak je vidět, je dorozumívání pomocí kodo-jazyka velmi jednoduché. Drobným nedorozuměním můžeme předejít za použití všelijakých gest či různě melodickou výslovností (např KODO!, kodo?, kóóó—dóóó, kódo, kodó atd...).

Přesto se však tento jazyk nestal univerzálním dorozumívacím prostředkem. Lingvisté totiž pozorovali tzv. ireverzibilitu kodo-kódu. Pokud osoba A hovoří k osobě B za pomocí kodo-kódu a ta mu rozumí, osoba B nikdy nepoužívá kodo-kód, když hovoří k osobě A, ačkoli tato by mu nepochybně rozumněla. Pokud bychom měli použít vědecké názvosloví, hovoříme o osobě A jako o emitoru kodo a o osobě B jako o receptoru kodo.

Příklad, kdy je někdo kodo a kdy v jeho společnosti druhý kodo není. Je však nutné podotknout, že všichni politici dohromady, žijící i nežijící, jsou méně kodo než jakékoli zvíře v ZOO či ve volné přírodě. Politici mohou být kodo pouze v případě, že kodo znamená „Tohle nechci“.

Kodo ve filosofii[edit | edit source]

Všechno je kodo. Celý svět je kodo. Přesto některá kodo jsou kodovitější kodo nežli jiná kodo. Existuje však kodo, jehož kodovitost je absolutní. Takové kodo nazveme kodo.

Kodo v astronomii[edit | edit source]

Každý objekt ve vesmíru je kodo. Některé objekty jsou kodovitější nežli jiné objekty. Existují objekty, jejichž kodovitost je absolutní. Takové objekty nazveme kodo.

Kodo v gastronomii[edit | edit source]

Každá potravina a každý nápoj je kodo. Některé potraviny a nápoje jsou kodovitější nežli jiné. Existují potraviny a nápoje, jejichž kodovitost je absolutní. Takové nazveme kodo. Kodovitost potravin a nápojů se může měnit v průběhu času. Může se stát, že některá potravina není kodo, pokud je přítomna jiná, jež je kodo.

Pták kodo
V Japonsku je hodně kodo

Kodo v biologii[edit | edit source]

Každý živočich, každá rostlina a každa houba je kodo. Nezávisle na jejich využití v gastronomii a nezávisle na tom, zda jsou živé nebo mrtvé. Někteří živočichové, rostliny a houby jsou kodovitější nežli jiné. Existují živočichové, rostliny a houby, jejichž kodovitost je absolutní. Takové nazveme kodo. Kodovitost živočichů, rostlin a hub se může měnit v průběhu času. Může se stát, že některý živočich, rostlina nebo houba není kodo, pokud je přítomen jiný živočich, rostlina nebo houba, jenž je kodo. Dokonce i kudu může být kodo, ovšem s pravděpodobností stejně nízkou, jako je pravděpodobnost, že kudua potkáte v přírodě.

Kodo v módě[edit | edit source]

Každý oděv a každá bota je kodo. Některé oděvy jsou kodovitější nežli jiné. Existují oděvy, jejichž kodovitost je absolutní. Takové nazveme kodo. Kodovitost oděvů a bot se může měnit v průběhu času. Může se stát, že některý kus oděvu není kodo, pokud je přítomen jiný, jenž je kodo.