Krysa kanální

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Palec.png

Tento článek může obsahovat výsledky vlastního výzkumu!

To je ale moc dobře, protože vlastní výzkum zaručuje faktickou správnost, kterou často nespolehlivé nebo lživé zdroje neposkytují.


Krysa kanální (ústecká),nebo také Plastový kelímek je živočich nacházející se na planetě Zemi. Tento živočich je znám svojí láskou v hrabání se v popelnicích a konzumací objektů pro člověka nebezpečných.

Osídlení[edit | edit source]

Tento živočich se nachází primárně v Ústeckém kraji,mužeme ho nalézt v kanalizacích,v popelnicích,pod mostem,ve stanu (většinou nějaký rozpadlý stan jenž má ve svém okolí vysoké množství odpadků) a také je můžeme vídat na Ulici.


Důležité Informace[edit | edit source]

Krysa kanální je vysoce nebezpečný živočich,tento živočich může po vás požadovat 5 korun (většinou na nákup cigarety ve večerce),pokud-li tomuto živočichu neposkytneme 5 korun,je zde 48,89% šance na to,že vás napadne. Dále u tohoto živočicha hrozí zmizení vašich věcí,tzv. krádež. Tito živočichové jsou ve svém oboru vysoce kvalifikovaní,proto je vysoká pravděpodobnost,že si toho nevšimnete.

Co dělat v případě konfliktu[edit | edit source]

V případě přepadení tímto živočichem je těžké se bránit,proto je zde varování.

PŘI VZTUPU DO ÚSTECKÉHO KRAJE JE DOPORUČENO MÍT VE SVÉ KAPSE CIHLU ČI JAKOUKOLIV JINOU POTENCIÁLNÍ ZBRAŇ NA OBRANU. CIHLA JE ALE VYSOCE ÚČINNÁ (tato metoda byla testována).

Dále je velmi účinnou zbraní hliníková tyč.