Cihla

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

„Cihly jsou stavebními kameny každé stavby.“

- Kapitán Osvěta

Cihla je stavební prvek, vyrobený formováním hlíny do kosočtverců. Tuto techniku využívali již staří Mayové, když se snažili trochu obohatit jejich kalendář. Cihla se poté rozšířila do celého světa formou koloběhu vody v přírodě.

Digitální fotoaparát.png Tomuto článku sa nedostává fotka. Kdo béváte het, bléskněte to.

Výroba kdysi[edit | edit source]

Cihla se tvarovala do různých útvarů pomocí rukou. Jako materiál se používal většinou jíl, nejlépe se stopami smrtících bakterií. Pak se cihla pekla v peci. Když byly cihly vypečené, lidé s nimi stavěli domy. Pokud ale po stavbě domu nějaké cihly zbyly, pořádaly se takzvané Cihlové války, ve kterých bylo úkolem omráčit, případně usmrtit soupeře trefou cihlou do čela. Po hře se poražený vykuchal a jeho vnitřnosti se rozdrtily a přimíchaly do jílu na výrobu dalších cihel. Tomu se říká recyklace, děti.

Výroba dnes[edit | edit source]

Dnes se vyrábí hlavně cihly duté, aby měly bakterie více kyslíku. Do cihel se již nepřidávají lidské vnitřnosti, nýbrž ty psí. Jíl se sváží do palíren, kde se z něj cihly pálí. Někteří občané však mají svoji palírnu třeba ve sklepě a cihly si pálí sami, což je nezákonné.

Negativní vlastnosti[edit | edit source]

Kromě již zmíněných kladů má cihla i některé záporné stránky. Od roku 1578 se eviduje již přes 60 000 úmrtí na bakteriální onemocnění a toto číslo stále roste. Navíc domy z cihel, které mají příliš nízký obsah vnitřností jsou méně stabilní a často se hroutí.