Právo

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Právo je velmi specifický termín a odvětví. Kdo se právem živí, je označován jako soudce, advokát, státní zástupce, prokurátor, státní návladní, atd. nebo prostě - právník.

Právo je zmatené odvětví (daleko více než např. organologie), neboť se dělí na právo soukromé a veřejné, vnitrostátní a mezistátní, hmotné a procesní.

Rozdělení[edit | edit source]

A na nemálo právních odvětví:

 1. Trestní právo, se kterým se člověk dostává do styku velmi nerad
 2. Autorské právo, bez kterého se obyčejný člověk pohodlně obejde celý život
 3. Obchodní právo, ve kterém jde jedině a pouze o peníze - o hodně peněz
 4. Pracovní právo, které určuje pracovní podmínky
 5. Ústavní právo, které existuje pouze do počtu
 6. Správní právo, které upravuje spory občanů a veřejných institucí. Veliký zmatek nad zmatek, neboť nemá svůj obecný právní předpis.
 7. Právo sociálního zabezpečí, které je občany velmi oblíbeno (sociální dávky)
 8. Finanční právo - zase ty peníze...
 9. Občanské právo procesní - co to vlastně je?
 10. Mezinárodní právo veřejné - to vypustíme...
 11. Právo Evropské unie - bez toho se taky obejdeme...
 12. Právo životního prostředí - odpadky nepatří do rybníka!

Protože v tomhle se ani prasopes nevyzná, tak si to pro naší potřebu trochu shrneme:

Trestní právo[edit | edit source]

Je rozděleno na hmotné, které uvádí, co je trestný čin. A procesní, které komplikuje proces mezi spácháním trestného činu a uvězněním pachatele.

Trestný čin[edit | edit source]

Trestný čin je jakékoliv jednání, o kterém je řeč v trestním zákoníku.

Trestní zákoník[edit | edit source]

Je to objemná kniha (spíš bichle), ve které jsou k přečtení různé zajímavé věci. Např.

„(1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, nebo

kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek,

bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta nebo zákazem činnosti.

(2) Kdo za okolností uvedených v odstavci 1 úplatek žádá, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.

(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, nebo

b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba.

(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo

b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch.“

- §331 - Přijetí úplatku.

Některá ustanovení se ale daří aplikovat jen s největšími obtížemi. Kdo totiž vytvořil tento paragraf, musel si prožít mnoho utrpení s různými systémy a zřízeními, např. s Ropidem...

„(1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky anebo poškodit mezinárodní organizaci zneužije svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce nebo se dopustí jiného jednání k tomu, aby

a) mařil nebo ztěžoval plnění důležitého úkolu mezinárodní organizace, orgánu veřejné moci, ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru, hospodářské organizace nebo jiné instituce, nebo

b) způsobil v činnosti takového orgánu anebo takové organizace nebo instituce poruchu nebo jinou závažnou škodu,

bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.“

- §314 - Sabotáž

Vědecký tým Necyklopedie nemá odborníky na právo (proč taky). Kdyby je ale měl, určitě by navrhli opravu znějící:

Kdo zneužije svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce a spáchá čin, který má v úmyslu poškodit ústavní zřízení, obranyschopnost, dopravu, školství, kulturu nebo jiný zájem České republiky, bude potrestán vězením od 3 do 12 let...

Civilní právo[edit | edit source]

Pokud vám umřela bohatá tetička, tak vám určitě něco odkázala (minimálně pozdrav). Něco odkázat není jen tak. Na to musí být sepsaná poslední vůle, známá též jako závěť. Jenže třeba ta vaše právě zemřelá tetička žádnou nenechala. A právě to řeší civilní právo, konkrétně "dědické právo". Velmi příjemné, získat bezpracně majetek...

Správní právo[edit | edit source]

Upravuje vztah mezi občany a státními institucemi. Brrr!

Naštěstí jeho část upravuje "správní řád". Výjimkou je na českých vysokých školách habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Ale taky jiné výdobytky naší civilizace...

Obchodní právo[edit | edit source]

Obsahem jsou pojištění, obchody, bankovní smlouvy, přepravní smlouvy, obchodní zastoupení, směnky, cenné papíry a průmyslové vlastnictví. Zkrátka věci, na které obyčejný, "chudý" český člověk příliš často nenarazí.