Docent

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Docent (z latinského docēre - učím) je označení pro zkušené vysokoškolské pedagogy a vědce. V některých případech jsou jako docenti označováni ti, kterým se dostalo získati venia docendi, a tak jsou oprávněni samostatně přednášet.

Conditio sine qua non je zde limit hmotnosti kandidáta, která v Evropě nesmí překročit 100kg. V zemích anglofonních, kde dosud používají staré imperiální soustavy měr a vah, jsou podmínky přísnější, tam nesmí hmotnost (případně váha) kandidáta docentury překročit 61,724 kilogramů. Proto jsou všichni kandidáti, kteří se úspěšně domohou docentury, nadále oslovování "vážený docente".

Jmenování docentem v ČR[edit | edit source]

V Čechistánu musí kandidát:

 1. Schopnost souvisle (pseudo)odborně plkat na libovolné téma
 2. Být nositelem titulu "Ph.D.", "CSc." nebo jiného obdobně půvabného prefixu či suffixu
 3. Vzdělávat nějaké to žactvo nejméně 2 roky (alespoň na úrovni školy mateřské)
 4. Sepsat životopis (předpokladem je zde gramotnost kandidáta)
 5. Někde najít předchozí diplomy, či si je opětovně stáhnout z internetu
 6. Rozepsat nějakou koninu/volovinu/ptákovinu na 120 normostránek

Ale není to bezpodmínečně nutné. Někdy stačí jen:

a) Být příbuzný nebo dobrý kamarád jiného docenta nebo profesora, nebo

b) Mít na Ministerstvu školství nějakého strýčka nebo tetičku (milenka/milenec taky poslouží...)

Jmenování docentem v Moravstánu[edit | edit source]

Docent alkohologie v dětství

V Moravistánu musí kandidát:

 1. srozumitelně cancat bez ohledu na datum nebo denní dobu
 2. bóchat na některé moravstánské vysoké bódě
 3. mět ánunk

Kdo tohle splňuje, je mu vydané Menovací glét.

Docenti na Necyklopedii[edit | edit source]

Tenhle se nikdy docentem na Necykloverzitě nestane

Kdo má býti jmenován docentem (zkratka "Doc." před jménem, musí dle platných nařízení býti doktorem Necyklopedie (NUDr.), pak předložiti rozpravu tiskem uveřejněnou (případně doložit Vysoce Odborný Článek Necyklopedický) o některém problému toho oboru, pro který se chce habilitovati, a konečně musí prokázati také vnější způsobilost ku přednášení tak zvaným "článkem na zkoušku" , jež vyvolí sbor ze tří návrhů žadatelem učiněných. Vyhoví-li žadatel všem těmto požadavkům, udělí mu Rektor Necykloverzity titul docenta, usnesení to však musí býti příslušným Imperátorem Necyklopedie schváleno.

V obecné rovině jest možno upustit od článku na zkoušku, jestliže se žadatel ve vědě i v publikační činnosti již dříve byl osvědčil, může rektor spokojiti se s publikační činností v rozsahu 1 vysoce odborného článku, autorství 75 článků a 750 editacích.

Rektor Necyklopedie má právo odmítnouti kandidáta, jestliže kandidát:

 • Nezískal titul NUDr.
 • Působí na Necyklopedii kratší dobu než 3 roky

Kdo získal titul NUDr., a je odborníkem v oboru, který dosud není na Necykloverzitě systematizován, může být rektorem Necykloverzity jmenován čestným docentem (zkratka "Priv. doc." před jménem)

Je-li kandidát jmenován docentem, pak je v některé hospodě uspořádána oslava, které se účastní celá Necykloverzita. Nově jmenovaný docent platí útratu.